Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Teemas "Erakonnad" on 128 ettepanekut. Esita ka!
Järjesta aja / toetuse / vastuhäälte / arutelude / juhuslik põhjal.

Mida väiksem organisatsioon, seda paremini töötab sisedemokraatia ja kaasamine. Erakonnal ei tohiks olla liikmete kogumine eesmärk omaette, vaid võikski keskenduda sellele, et erakonnaga liitumine on pigem erand kui reegel. Liitud selleks, et aktiivselt erakonna töös ja aruteludes kaasa lüüa ning valituks saada. Sajad või isegi tuhanded...

180
20

Teen ettepaneku Riigikogu liikme Kaja Kallase poolt algatatud eetikakoodeksi vastu võtmiseks riigikogu täiskogus kas parlamendi otsusena või seadusemuudatusena, vormistades selle näiteks lisana riigikogu liikme staatuse seadusele.

Koodeksiga on võimalik tutvuda siin:
...

180
7

Erakonnad peaksid jõudma üksmeelele ja vastu võtma seaduse,
mis keelab saadiku osalemise ettevõtte nõukogus

158
1

Kuna erakonnad on vabatahtlikud kodanikeühendused, siis tuleb neile jätta suur sisemine autonoomia. Ei ole mingit ühte ja ainuõiget erakonnamudelit, millele kõik erakonnad peaksid vastama. Erakondade sisemist konkurentsi aitaks oluliselt parandada juba kautsjoninõude asendamine kandidaatide registreerimisel toetajate olemasoluga, sest see...

148
10

Ettepaneku esitajad on seisukohal, et suur hulk Eesti ühiskonnaelus ja poliitikas valitsevaid probleeme on oma olemuselt eetilist laadi. Täpsemalt vähesest eetika ja väärtuste-alasest teadlikkusest debati eri osapoolte, nii poliitikute kui ka mitte-poliitikute seas ning kasinatest oskustest oma tegevuste ja sõnavõttude juures eetilisi aspekte...

109
8

Selle all on mõeldud erinevate riigi- või kohaliku omavalitsuse osalusega ettevõtteid. Ja miks ka mitte mingi piir panna ka nendele kes omavad pidevat või mingit arvu halduskaristusi. Päris paljudes KOV-stes on lausa iseenesest mõista moeasjaks saanud asjaolu et mitte kaotada läbi avalike skandaalide oma vana poliitilist kaardiväge siis leitakse...

108
8

Praegusega ei ole saadikud hääletamisel oma otsustes vabad, vaid järgivad partei peajoont. Väga üksikutel kordadel julgeb mõni saadik hääletada partei õukonnas kokkulepitud seisukoha vastu. See on märk erakondade sisedemokraatia puudumisest ja hirmutamistaktikatest või siis ka saadiku mugavusest. Südametunnistuse vabadus peaks leidma...

99
4

Et lõpeks selline pooltühjade või tühjade saalide esitlemine läbi telekanalite. No kuulge - kaua võib mööda Riigikogu nurgataguseid joosta? Milline Eesti ettevõte saab enesele lubada distsipliinivaba käitumist. Või mõni haridusasutus , tervishoiu asutus , tuletõrje , piirivalve, politsei jne. Sellise käitumise puhul antakse erasektoris kohe...

106
17

1. Seaduste üle peaks saama hääletada iga kodanik ise (1 mandaat).
2. Oma häält (mandaati) peaks saama delegeerida teisele isikule või ideoloogilisele grupile (erakond või ad-hoc grupp), kui ise ei oska või ei ole aega konkreetse teemaga tegeleda (teine isik saab mandaadi juurde).
3. Oma häält peaks saama delegeerida ka pikemaks perioodiks...

87
22

Erakondade omavahelise konkurentsi aususe ja elavuse tagamiseks tuleks muuta ka erakondade riigieelarvest rahastamise korda. Erakondade riigipoolne rahastamine tuleks siduda otse nende poolt valimistel saadud häältega, eraldades iga Riigikogu valimisel saadud hääle kohta konkreetse seadusega paika pandud summa, näiteks 10 eurot aastas. See...

69
11

... JA RIIGILT MITTE PALKA SAAVATE oma alates kasvõi 18 aastat... Kahjuks ei ole viimase 20 aasta jooksul lapsnõunikud suutnud näidata elukogemuste ja analüüsivõimete puudumise tõttu oma erialast kompententsi.

77
13

Ei ole demokraatlik, et väljavalitud inimestele kehtib eriline kaitse, mille taha on võimalus varjuda "musta südametunnistuse" tõttu. Ausal ja õigel saadikul ei ole vaja mingit erilist lisakaitset. Saadikupuutumatusega "relvastuvad" ikkagi eelkõige need, kes tegelevad šlikerdamistega.
Seadusandlusesse võiks lisada (saadikupuutumatuse tühistamise...

74
11

Tihti tänitatakse ajakirjanduses, et kui tahad midagi Eestis paremaks muuta, siis võta ühendust "oma saadikuga" Riigikogus. Mul on seda väga raske teha, sest ma ei tea, kes on "minu saadik". Elan Mustamäel ja ei tea, kes minu huvisid minu huvisid Riigikogus esindab. Arvan, et peab teatavaks tegema info kõikide Eesti piirkondade kohta, kes RK...

77
4

Siin võiks olla juures ka mingi parteilise kuuluvuse printsiip . Näiteks 100 häält ka selle erakonna liikmetelt kelle liiget hakatakse tagasi kutsuma. Minu arust täitsa teostatav. Saaks lõhkuda ja tulevikus vältida selliste parteisisest erinevate mullikeste-kogukondade teket. Küllalt juba nendest nn. kampsunitest ja pintsakutest. Las saadikud...

92
27

Tuleb ära näidata kuidas siis erakond vastutab. Praegu meie juhid räägivad vastutusest - mis moodi siis oma möödapanekute eest reaalselt vastutatakse.

69
0

Mõjuvõimuga kauplemine on raske kuritegu ja võib mõnel juhul lausa riigi julgeoleku ohtu seada.Kahjuks on just viimasel ajal seadustega selle kuriteo uurimise ja tõendamise võimalusi kitsendatud ning karistusi leevendatud.Praegu on uurimisorganitel praktiliselt võimatu neid kuritegusid uurida ja süüdistust esitada.Kui asjad jõuavadki...

62
0

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Täiendada valimisseadust võimalusega saadiku tagasikutsumiseks(ebaväärikas käitumine, valijate usalduse kaotus jne.).
Ääretult vajalik on välja töötada ja sisse viia eetikakoodeks riigikogu ja valitsuse liikmetele. Kuidas saab valitsuse liige J. Ligi pidada ennast asendamatuks, käituda...

65
5

Põhjendus: Täna on erakondades palju liikmeid, kes enam erakonna tegevusest osa ei võta ja liikmemaksu ei tasu. Erakondade liikmete arvu kasutades manipuleeritakse valijate arvamuse kujundamisel.

50
5

Põhjendus:
1. Võimuerakondade vahetumise tõttu võidakse välja vahetada ka võtmeametnikud kuna ametnik võib kuuluda konkureerivasse erakonda ja ei tarvitse „valitseva“ erakonna poliitilisi juhiseid arvestada.
2. Meie rahvaarv on liiga väike selleks, et hakata valimistulemuste järgi ametkonda vahetama. Meie oma inimressursi poolest ei suuda USA-d...

57
6

Teeme ettepaneku koostada poliitilise konkurentsi avatuna hoidmise kava. Lähtepuntkid võiksid olla järgmised.

Esiteks, erakonna loomiseks vajaliku liikmete arvu piirangu võiks langetada 1000-lt 500 liikmeni. Teiseks, püsiva riigieelarvelise toetuse võiks üldistel alustel (sarnaselt Riigikokku pääsenud erakondadega) jagada erakondadele, kes on...

54
16

Kõigepealt on tarvis erakond eraldiseisvaks juriidiliseks isikuks teha. MTÜ-le on kohati keeruline erinevaid piire ja kohustusi peale sundida, on võimalikud erinevad JOKK-skeemid. Selleks peaks erakond olema täiesti omaette juriidiline nähtus, millele on kõik asjakohased reeglid, piirangud ja õigused üksüheselt kohandatavad.
Teiseks - Erakonnaga...

44
7

Erakondade nimekirjad koosnevad kümnetest tuhandetest, kuid kaasarääkijate osa on neis kesine. Küsitlused kinnitavad, et erakonnas toimuvaga on kursis alla 10% parteilastest, kaasarääkijaid on veelgi vähem.
Võiksime läbi viia erakonnaliikmete loenduse, mis annaks ülevaate nimekirjade vastavusest tegelikkusele. Erakonnaliikmeks olemine on midagi...

49
2

Poliitilisel korruptsioonil on palju alaliike ja varjundeid. Sageli on keeruline hinnata, kus lõpeb avalikes huvides teostatav poliitika/õigusloome ja algab mõjuvõimuga kauplemine, patronaaz, 'onupojapoliitika'/nepotism jms demokraatiatõrked.
Vaja on piiripealsete ja nn JOKK-juhtumite hindamise metoodikaid koos Eesti ja teiste riikide näidetega...

36
0

sest avalikus ruumis nätsu näriv president, joobes olekus või linnavahel ringikihutav riigikogu liige riivab avalikkuse õigustunnet. KÕIGILE EELNIMETATUTELE 0-TOLERANTS , automaatne ametitst või saadiku liikmestaatusest taganemine.

49
10

Riigikogu liikmele kinnitada puhkus 28 tp. Kehtestada ajalised maximumid töölähetuste kestvusele ja hulgale. Teha kohustuslikuks infotunnist osavõtt. Puudumise korral lugeda põhendatuks ainult arstitõend või töölähetus. Kõik töösse puutuvad juhised ja seadused peavad olema korrelatsioonis tänase kehtiva TL seadusega , mis see Tore riigikogu on...

48
1

Eesti riiki juhitakse valimised võitnud erakondade koalitsioonileppe alusel. Tehes kiire päringu riigi teataja õigusaktide andmebaasi ei leia me üheski seaduses ega muus normatiivaktis sellist mõistet nagu "koalitsioonilepe". Absoluutselt tundmatu õigusruumis.
Koalitsioonileppe alusel ei juhita mitte üksnes riiki vaid ka valdavat osa suuremaid...

49
7

Maades kus riigipea on president on võetud USA tava, presitendi võimuloleku aeg on 2 valimist.
Selle alus on praktiline tõdemus, et antud aja jooksul ühiskonna hoiakud,arusaamad niipalju muutunud ,et presitent oma arusaamadega hakkab tegema vigu. Meil on tegelik võim peaministri käes, seega oleks õige stagnatsiooni ärahoidmiseks kehtestada samuti...

41
4

... mis alusel ja kelle käsiliini pidi see inimene sinna tööle võeti? Kas ja millise konkursisõela on ta läbinud ? Kas on selle sugulase kohta tehtud riskianalüüs võimalike suhete pinnal oma otsese tööandjaga?

44
10

Tänased erakonnad ei vastuta millegi eest. Vastutust tuleb tõsta erakonna seadustega ning võimalusega patustanud erakondlane riigikogust tagasi kutsuda.

40
1

Tõenäoliselt on terve rida ettepanekuid üksteist välistavad kuid ometituleks neid vaagida mitte inult saadud poolthäälte arvu järgi vaid ka nende tulevase mõju järgi. Sellisesse vaagijate kogusse võiksid kuuluda nii juristid , riigiteadlased kui "idealistid"-need kes ei lähtu seadusetähest vaid aadetest ja ideaalidest. Sinna kogusse võiks...

34
2

Kui vastav ettepanek on varem juba tehtud, siis palun see tõsta varasema ettepaneku pooltargumendiks.

Põhiseaduse järgi on poliitik oma otsustes vaba ja sõltumatu ning piiratud vaid üldtunnustatud käitumisreeglite, moraalinormide, oma tõekspidamiste ja südametunnistusega käituma oma parima ära nägemise järgi, üldistes ja kodanike huvides.

...

47
10

Parteid on täna MTÜ-d, mis tegutsevad projektipõhiselt. St valimistest valimisteni.
Tavaline MTÜ, mis projektipõhiselt tegutseda üritab, peab läbi nõelasilma ronima, et rahastust saada. Parteiliste MTÜ-de puhul (pürivad kah ju mitte oma raha kasutamise poole, valituina/valitsedes) pole aga taolist asja, et keegi/miski nende näppudele vaataks,...

37
1

Erakonnaseaduse järgi on erakond (partei) Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine.
Erakond on mittetulundusühing (MTÜ) ja allub mittetulundusühingute regulatsioonile niivõrd, kuivõrd erakonnaseaduses ei...

33
5

Erakondadevaheline võitlus võiks asenduda võistlusega Eesti inimeste heaolu tagamisel

40
4

Erakondade noortekogusid rahastataks riigieelarvest ja raha võetakse tänasest erakondade toetusrahast.
Seni kuni poliitiliste noortekogude suurim toetaja on erakond, seni säilib võimalus, et noortekogudest ei kasva välja isemõtlevad uued poliitikud. Noored ja nende tegevus võib olla allutatud erakonna suvale.

Täna välistavad enamus...

22
10

Kas keegi mõtleb tõsiselt nõudes ministri tagasiastumist. Tagasiastumine peab tähendama liivast köit, elik kahjude kompenseerimist mitte sõnakõlksu. Meenutage muinasjutte - tõrva siise ja siis sulgedeese ning laadal raha eest näitamist, kuni võlg tasa.
Oohh, vaesed anspid, paedad ja ligid koos juhanite ja jaakudega.'

28
1

See põhimõte on kooskõlas mittetulundusühingute seaduses oleva sättega, mille kohaselt: "Igal mittetulundusühingu liikmel on üks hääl."

Mõned erakonnad on sellest põhimõttest trikitamisi mööda hiilinud, võimaldades ülesseatud kandidaatide nimekirjast märkida enam kandidaate kui üht, paigutades kõik kandidaadid ühele valimissedelile.

Näiteks IRL-is...

26
2
27
3

Näide praegusest Riigikogust - opositsioonist ei sõltu midagi. Riigikogu võiks olla vabalt poole väiksem. Otsused sünnivad valitseva erakonna tagatoas. Isikumandaatidega Riigikogus oleks arvamusi märksa enam.

28
3

Nõuda erakondadelt selgelt sõnastatud maailmavaatelise platvormi esitamist. Selle juures tuleks vältida võõrsõnaliste hägustunud mõistete lahtiseletamiseta kasutamist ning mitte-midagi ütlevat kindlat kõneviisi (tagame, kindlustame, kehtestame …) ja teisi katteta lubadusi. Esitatud peaks olema erakonna nägemus rahvusriigi püsimajäämisest ja...

24
0

Teen ettepaneku panna erakonnaliiikmed vastutama erakonna ministrite, vallavolikogude ja vallavalitsuse tegude eest. MASU tekkimise põhjuseks on korduvalt peetud seda, et riiklikud institutsioonid (eelkõige poliitilised huvigrupid) on tahtlikult andnud vale informatsiooni (valetanud). Näiteks võib tuua Kreeka (seal toimus nn laenude...

28
8

Soovin, et parlamendi infotund oleks parlamendi liikmetel kohustuslik töö. Olen jälginud, et pidevalt ühel pool on peaminister ja viis ministrit ja saalis Lenk, Tuus, Simson, Toom ja Toobal? Kas sellist parlamenti me tahamegi?

26
4

Seadusloome ja ehk eeskujusid ning tulevikutrende tootev-arendav riiklik institutsioon EI OLE koht igasuguste ühiskondlike pahede viljakaks PROMOMISEKS. See kehtib ka Valitsuse ja Presidentuuri kohta . No sorry - kui ikka närvid läbi ning ei suuda ilma närvilise suitsukõhvimiseta ja viskitinistamiseta konsentreeruda Eesti Riiki puudutavatele...

36
18

Erakondade üheks puuduseks on vähene või olematu diskussioon erakonna eesmärkidest ning saavutamise meetoditest erakonna siseselt, sebimine algab tavaliselt enne parteijuhtide või riigikogu nimekirjade koostamist. Et saavutada soovitud tulemust langetakse kasutatakse tihti otseste sulitsemist, üheks on hääle delegeerimine kellelegi teisele nii,...

19
2

.... võiksime ka meie poliitikutele anda võimalus kandideerida , konkureerida antud austavale nimetusele. Ega siis sõna poliitik ei saa ainult sõimu sünonüüm olla. Las siis renomeerivad ennast avalikkuse eest. Arvan et saaksime lõhkuda sellise ühiskonnas eksisteeriva jäise „Berliini Müüri“ rahva ja poliitiliste riiklike struktuuride vahel....

22
0

Erakondade nimekirjades on palju surnud hingi.Selline hulk liimeid nagu erakonnad näitavad oli erakonna
asutamise ajal. Erakonna liikmete hulgaks tuleb arvestada liikmemaksu maksnute arv. Kui see arv on
väiksem, kui erakonna moodustamise kvoot ette näeb, kaotab erakond eksisteerimise.

17
2

Erakonnad ja riigikogu.
Erakondade olemaolu ja nende kaudu riigi valitsemine on viinud meid olukorrani kus me praegu oleme. Riigi valitsemisel ilmnev ülbus, enamikest opositsiooni ja rahva poolt esitatud ettepanekutest teerulliga, ilma mingi aruteluta ülesõitmine koalitsiooni (kui seaduslik on koalitsioon?Kas pole tegu keelatud kartellileppega?)...

18
13

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Erakonna liikmeks loetakse seda kodanikku, kes maksab liikmemaksu. (näiteks 2% sissetulekust). Mõttetud on erakonnad 10000 liikmega kus otsused teeb ikkagi ainult partei tagatuba. Kui parteilasel on liikmemaks tasutud on tal ka õigus parteis oma seisukohti kaitsta. Erakonna registreerimiseks min-...

12
1

Praeguse rahva ja võimulolijate võõrandumise oluline põhjus on vabadus kujundada erakondlik sisemine otsustusloogika oligarhiliste (juhatus + nõunik-niiditõmbajad) või autoritaarsuse põhimõtete alusel. Erakonnaseadus reguleerib väga vähe seda, kuidas sisemine otsustamine käib ja erakonnad on kujunenud initsiatiivi võtnud või mõjuvõimu haaranud...

15
1

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Uute erakondade loomisel võiks liikmete arvu vähendada 1000-lt 500-le.

14
0

KÜSITLUS IGA RAHVAKOGU KUUE ALATEEMA KOHTA. Las teevad iga alapunktile oma kolm isiklikku või parteilist ideepakkumist. Vaadakem kas meie esindajatel ka endal mingeid lihtsalt arusaavaid ettepanekuid on või nagu ikka ... suu vett täis !?! Vabandan mõne üksiku Riigikogu liikme ees kes siin midagi toimetada üritanud on. Saaksime sellise 7-menda...

14
2

Mis vajab parandamist?
Demokraatia põhimõtte üks olulisi tunnuseid on teavitamine. Teavitamine, mis tagab riigi kõrgeimale võimu kandjale (rahvale) õiguse saada õiget ja ausat teavet seadusandlikult, täidesaatvalt ja kohtulikult võimult. Ja seotult ka neid esindavatelt erakondadelt/poliitikutelt.
Kahjuks ei ole eelmainitud teave tihti õige ja aus....

12
0

Tihtipeale kiputakse võrdlema erinevate erakondade liikmete arvu ja seeläbi tegema erinevaid järeldusi. Kogu aeg on ikka nii, et seal kus rohkem inimesi, seal on ka rohkem kaalu ja ligipääsu võimule. Paraku tundub see seltskond liialt kirju. Nii noored kui vand, haritud ja harimata jne. Kõik see on väga tore aga kui kindlad me saame olla et...

22
3

Erakonnast lahkumisel lahkub isik ka Riigikogust välja arvatud juhul, kui ta osutus valituks isikumandaadiga.

Põhjendus: Juhul, kui saadikul puudub isikumandaat ja ta osutub valituks tänu erakonnale, pole tal mingit eetilist ega formaalset õigust jätkata Riigikogu liikmena.

34
25

Ettepaneku autor Tiit Nook, saabus e-posti teel:
Üle võiks vaadata parteide juhtimismudeli, hea oleks võimalikult palju inimesi kaasata partei seest. Iga piirkond võiks valida endale mingi hulga esindajaid, kes kaasatakse ka juhatuse otsustesse, et otsused oleks rohkem konsensuslikumad ja et algatuste ja uute ideede üle otsustamine läheks laiema...

13
0

Nii nagu ettevõtted peavad koostama kohustuslikus korras majandusaasta aruandeid ja arstid ja õpetajad peavad koostama küll aasta ja kvartali ja veerandiaruandeid ja kalurid peavad koostama püügiaruandeid, võiks ka riigikokku ja kohalikesse volikogudesse pääsenud erakonnad ja valimisliidud omada seadusega sätestatud kohustust, koostada vähemalt...

13
0

Erakond ise on juba enda kõla poolest kahtlane. Minule jätab ta mulje, et justkui mingi väike kamp inimesi ajab enda eraasju riigiasjade ajamise asemel.

Erakonnale annetamisel tuleb panna paika annetamise ülempiir nt. 1000 euri kuus annetaja kohta. Annetaja nimi tuleb avalikustada. Miks just ülempiir? Aga selleks, et liiga rikas inimene ei saaks...

11
6

Kuna minu pooltargument Tiiu Kuurme arvamusele südametunnistuse vabaduse kohta on kuhugi kadunud, siis kirjutan selle siin eraldi lahti.
Igal erakonnal peaks olema oma poliitiline programm, millest lähtuvalt ja mille toetamiseks isik ühineb erakonnaga. Kui ta on saanud saadikuks ja hääletab oma erakonna programmi põhimõtete vastaselt, siis on ta...

15
0

Kõik 101 riigikogulast peaks iga päev omakäeliselt panema oma järgmise päeva üksikasjaliku plaani selleks loodud internetileheküljele. Seda võiks vahetevahel ära trükkida ka mõni ajaleht. Samuti võiks mõni meediaettevõte teha pisteliselt kokkuvõtteid nende plaanide õnnestumisest. Seda on võimalik teha isegi siis kui riigikogulane on teises...

9
0

Juba aastaid toimub võimuerakondade vaikival kokkuleppel Riigikogus Põhiseaduse rikkumine - riigikogu liikmed töötavad riigiametites. Riigikogu eirab sellekohast Riigikohtu otsust.

Eesti Vabariigi Põhiseaduses on kirjas:
...
64. Riigikogu liikme volitused peatuvad tema nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeks ja taastuvad tema vabastamisel...

16
1

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Avatud erakondlikud nimekirjad ja mitteparteilaste kaasatus nendesse ning ühe valimistsükli jooksul muutub tänane suletud erakondlus oluliselt.

11
0

Teen ettepaneku erakonna moodustamiseks nõuda minimaalset toetajate arvu, mitte minimaalset liikmete arvu. Kui on grupp inimesi (patrei liikmed), kes sooviksid luua partei, siis nad peaks kokku saama x arvu toetajaid, kes ei pea ilmtingimata olema partei liikmed.

Arvu ei oska pakkuda, kuid ühe võimalusena võib jääda 1000 juurde. Ehk siis 1000...

12
1

Pole saladus, et suurem osa erakondade liikmeid on kaasatud kampaania korras, kas kaubanduskeskustes või tuttavate poolt äraräägitult. Need inimesed pole reaalselt erakonna toimet toetamas ja seetõttu on tavaline olukord, kus enamusel liikmetel on liikmemaks tasumata. mõnel lausa15 aastat järjest, ometig ei arva keegi teda erakonnast välja. See...

12
2

Erakonnad ja MTÜ-d on huvigrupid, mis peaksid püsima oma toetajate arvel ja olema finantseeritud liikmemaksudest... Erinevalt teistest MTÜ-dest on erakondade (parteide) eesmärk - võimu haaramine, et seda juba a priori korruptiivselt kasutada oma liikmete ja toetajate huvides... Kuna erakondadesse kuulub väga väike osa Eesti elanikkonnast ja...

8
1

Erakondadest (0)

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Heino Siigur, saabus e-posti teel:
Erakond peaks olema ühesuguste vaadetega täisealiste kodanike vabatahtlik ühendus oma vaadete ja realiseerimiseks ühiskonna ja riigi pikaajalise ja jooksva poliitilise arengu küsimustes Erakonnal on põhikiri, programm ja liikmete täpne arvestus.
Erakond määrab kindlaks liikmeks võtmise korra,...

8
0

igaveseks ajaks igavesti ERAKONDLIKU tsementeerimise Eesti poliitmaastikul. Siiber juba selles et ühed ja samad näod juba ligi 30-40 aastat poliitilise püüne pääl ! Ja siis tehakse tark nägu pähe et uut verd Eestis vähe juurde tulemas . Oma mõtetega ning PARTEI PEAVOOLU JA IDEEDEGA ÜKS-ÜHELE MITTEKOKKUMINEVAID erakonna aktiviste ei lasta...

10
7

Ettepanekud Rahvakogule:

1. Riigikogu liikmed põhimõtteliselt võiksid kuuluda riigiettevõtete nõukogudesse, kuid mitte maksta täiendavat tasu selle eest. Nagu nii toimuvad nõukogude koosolekud Riigikogu töö ajal(24/365, ka puhkust pole) ja topelttasustamist poleks vaja.
Pealegi pole kindlat reeglit, mitu tundi või päeva aasta jooksul nõukogude...

9
1

Ettepanekud (0)

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Heikki Põhi, saabus e-posti teel:
1.Erakonna saab moodustada minimaalselt 500 inimesest (väiksem arv on juba sõpruskond)
2.Erakonna liige saab olla vaid liikmemaksu tasunud kodanik (liikmemaksu kohustus peab kajastuma seaduses)
3.Kodaniku erakonna liikmemaks tõendab tema erakonnalist maailmavaadet (seega vastutab iga erakonna...

13
0

Erakondadel ei tohiks olla rohkem õigusi ega privileege kui mistahes kodanikeühendusel.
Tänased Eesti erakonnad ei erine mitte millegi poolest NLKP - st, mis oli vahendiks endale hüvede krabamiseks teiste arvelt vahendeid valimata.
20 aastat on näidanud, et erakonnad ei suuda ausalt käituda, ei saa hakkama ilma valetamise, vassimise ja...

15
6

Töötada välja piirangud valimisreklaamile ja valimisreklaami kuludele. Lähtudes püüdest vähendada valimisreklaami rahahulga mõju saadud kohtadele ja võimule, erakondade vahelise võistluse sisu parandamiseks. Et erinevatel maailmavaadetel oleks võrdsemad võimalused meediaaega saada.
See et raha eest saab parlamendikohad ja võimu, on ju ohtlik,...

3
0

On teada, et küllalt suur hulk inimesi on küll mingi erakonna fännid, kuid ei soovi mitmesugustel põhjustel partei liikmeks astuda.Erakonna toetaja(liige) registreeritakse sooviavalduse järgselt ja toetaja staatuse saamisel võib ta teha annetusi erakonnale. Erakonna eelarvesse saaks laekuda raha vaid kolmel teel: riigieelarvest, erakonna...

7
6

Saadiku hüvitis (0)

Ago Kungla peaaegu 4 aastat

Parlamendi saadiku hüvitis kuus tuleks siduda eesti rahva kümne miinimumpalgaga. See on vajalik selleks, et kui saadikud tahavad parandada oma sissetulekuid, siis paraneb sellega rahva elatustase.

7
6

Parteide juhid kasutavad oma liikmete arvu malakana, millega teistele parteile rahva ees äiata - vaat minul suurem, minu pooldajate ring on suurem. See, kuidas praegu ollakse vormistatud erakonna liikmeiks - selle tehniline teostus seaduse läbi on moraalselt väär.

On õigem, kui erakonnal on nii mitu liiget, kui mitu isikut on sätestatud...

7
0

Erakonna e-sisevalimiste korral peab kasutama Vabariigi Valimiskomisjoni läbiviidavate valimistega sarnast tarkvara, mis tagab valimiste salajasuse ning aususe. E-valimisi peab kontrollima sõltumatu (näiteks VVK poolne) audiitor.

Praegu erakondades toimuvad e-valimised pole reeglina salajased, valimistel edastatavaid hääli võib seetõttu...

9
0

Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt ja efektiivselt toimiva osalusdemokraatiaga (võrgu)riigiks ning (globaalsest) neofeodaalsusest tulenevate kriiside toime pidurdamiseks::

1)kehtiv Erakonnaseadus seatakse rahvahääletusele tühistatamiseks...

10
3

Demokraatia õigusliku tagamise küsimus Eestis ei ole mitte niivõrd erakondade temaatikas kui hoopis selle taga, nimelt passiivse valimisõiguse (st. kandidaatide nimekirjade üles seadmise õiguse) teostamise küsimustes. Eestis praegu kehtivad seadused 1) reserveerivad riigikogu valimiste kandidaatide nimekirjade esitamise ainuõiguse Eestis riigi...

4
1

Olen Eduard Kiiman 79 a. vana, Põltsamaalt, haridus 8 kl., oman väikest maja. Abielus, eluga rahul 4+.
Päris valitsuse vastane ei ole. Tahan oma mõtteid avaldada (ega see minusugusel kerge ei ole), loodan ehk on Teile selles raskes töös natuke abi. Kuulame „Rahva Teenreid“ vikerraadios, „Keskpäevane Tund“ Kuku raadios ja olukorrast Riigis ....

4
0

Ч. 2 ст. 6 Закона о партиях Эстонии предусматривает, что для регистрации партии в её рядах должно быть минимум тысяча человек. Очевидно, что это слишком большое количество. В России, население которой в 100 раз больше чем в Эстонии, минимальное количество членов партии всего 500 человек (пп «б» п. 2 ст. 3 российского ФЗ «О политических партиях»...

3
0

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Parteide moodustamise alampiiriks määrata 400 inimest.

6
2

Erakonnvalimisseaduses piirata erakonna esimeheks oleku õigust kahe perioodiga. See võimaldaks erakondadel muutuda demokraatlikumaks ja väldiks diktatuurile viiva "Suure juhi" kujunemise võimalust. Osav manipulaator suudab näiliselt demokraatlikust ühendusest kujundada autokraatliku seltskonna, kasutades erakonna käes olevate ametikohtade...

2
0

Ettepaneku autor Toomas Saar, saabus e-posti teel:
Kuna erakondadel on Eesti poliitilises elus sedavõrd oluline roll, siis tuleb riiklikul tasandil tagada, et erakondade sise-elu oleks demokraatlik ja sisevalimistel rakendatakse samu standardeid nagu avalikel valimistel. Erakonna sisesjad (nt. sisevalimiste kord) tuleb praegusest suuremas...

12
3

avaliku arvamuse küsitlused peavad toimuma perioodiliselt, kasvõi kvartaalselt ja reitingute tulemused tuleb arvesse võtta kas siis rahade jagamisel (olgu samuti kvartaalne) näiteks parteidele aga kuni valitsusremondini välja- ei ole vaja karta/hirmutada ebastabiilsusega-
Ajalool ei ole kiiret aeg on mõõdetamatu, st kunagi ei ole kiire.

Eesti...

11
0

TEGEVUSTE,OTSUSTE AVALIK-ÕIGUSLIK TUNNETUSLIK LÄBIPAISTVUS ...
Täna on tunne et praktiliselt kõik poliitikud (v.a mõne meeldiva erandiga) ja eelkõige ERAKONNAD ISE pole täiel rinnal aru saanud mis tähendab oma tegemiste ja otsuste õigusliku TUNNETUSE vajalikkust ja just selle OOTUST avaliku ühiskonna poolt . Täna on ümber Eesti poliitilise...

6
2

Ühed ja samad tülpinud näod ning seest-väljapoole õhkuva energeetika puudus on meie poliitmaastiku põhihäda. Siit ka kohustus iga teatud kokkulepitud perioodi tagant kogu parteide poliitilise sise- ja välisringide , poliitiliste taga- ja eestubade kõikide töötajate ja nõunike vahetus . See välistaks ka selliste miniNAPOLEONIDEST nn.Hallide...

7
1

В настоящий момент членом партий могут быть только граждане Эстонии (ч. 1 ст. 48 Конституции). Это положение выбрасывает на обочину политической жизни порядка 15% постоянных жителей Эстонии (неграждан и граждан иностранных государств). При этом речь идёт о людях с тесными связями с Эстонией. Многие из них здесь родились. Многие живут уже не в...

1
2

1. Kehtestada erakonna registreerimise alammääraks 100 liiget.
2. Seadustada paremini erakondade sisedemokraatia põhimõtted ja reeglid, programmile seatavad nõuded, sh sellest lähtuv tegevuse aastaaruanne, samuti muud nõuded tegevuse läbipaistvaks ja arusaadavaks muutmiseks, konkurentsi üldised reeglid ja vahendid, reguleerida erakondade poolt...

4
1

Mittetulundusühingute seadus reguleerib Eestis tuhandete organisatsioonide tegevust oluliste tõrgeteta. Eestis puuduvad mõjuvad põhjused, miks peaks üht tüüpi ehk poliitilist võimu püüdvaid MTÜsid reguleerima eraldi seadusega. Vältimatud erakondi puudutavad erisused (liikmete kodakondsusnõue või muud piirangud liikmelisusele) on võimalik...

5
2

Linnapea ei tohi olla oma senisele erakonnale häälte püüdjaks ja ostjaks. Tulemuseks olekski mõjuvõimu, linna rahaliste võimaluste kasutamine oma erakonna huvides. Näited on tuua praegusest Tallinnast: 1) Tallinna pensionäridele sünnipäevapreemiate maksmine Tallinna rahadest (plusspunkt keskerakonnale),2) tasuta transport Tallinna rahadest...

20
7

.... ÜLERIIGILISI depatte , referendumeid, seadusmuudatusi, miitinguid jne.
Mõte selline – kodanike grupp korjab kokku seadusemuudatusteks esimesed 1000 allkirja, esitab selle opositsioonile kelle kaasabil organiseeritakse veel 9000 allkirja kogumine peale mida antud ettepanek edastatakse kohustuslikus korras seadusandliku kogu arutlusele....

4
4

Erakondade valitatavatesse kogudessse (ka muudele valitatavatesse kogudessse) kandideerijatele tuleks seada eeltingimuseks läbida eksam valitud tööks vajalike põhialuste omandamise kontrolliks. Eksami sooritamine annaks õiguse kandideerida.
Auto, rongi, lennuki juhtimiseks või hoone ehitamiseks on vaja ju oskusi kinnitavat tõendit.
Sarnaselt ETV...

10
6

Vältimaks Eestis seisusliku ühiskonna kujunemist poliitikute ja nendega tihedalt seotud ärieliidi kui kujuneva-kujunenud eliidiseisuse toimel:

1)Erakonnaseadus tühistatakse ja erakonnad registreeritakse MTÜ-deks üldistel alustel;
2)Riigikogu komplekteeritakse ühes kogu Eestit hõlmavas volitamisringkonnas üksikkandidaatidest tsiviillõigusliku...

1
0

Täna oleme niigi nö "verega" imenud endasse püramiidühiskonna ideaalid, et ikka kõrgemale ja kaugemale "pööblist" ...aga tiivad juba põlevad :)

See väike piirarvuga erakond olekski see tänase erakonna aktiivne osa (tõde). Kõik ülejäänud riigi kodanikud on ju kas toetajad või vastased. Kui liikmeskond ei suuda uusi või arenevaid ideid välja...

14
5

Selline on vene vanasõna, mille on kõigis meie juhtparteides kügelevad endised karjäärikommunistid näiliselt unustanud.
Sellepärast käib perioodiline välise jama toppimine (sisuliselt elukosekkonna adiovisuaalne risustamine) prügikastidele, peldikuseintele jne jne.
Vaatamata raporteeritavaile likmelisuse hulkadele on 98% ulatuses tegu surnud...

9
2

Eesti parteimaastikul mängib märkimisväärset rolli erakonna sisevalimiste tulemus. Sellest sõltub erakonna esimehe isik, juhatuse koosseis, kandidaadi positisioon üldnimekirjas või ringkondlikus nimekirjas ja sageli ka kandidaadi kampaania rahastamise maht.

VVK kohustus olgu kindlaks teha, et erakondade sisevalimised on vabad ja õiglased.

Erakond,...

10
4

Ettepaneku autor Ilmar Mikkor, saabus e-posti teel:
Erakonna juhtimine võiks olla kaheastmeline: juhatus ja nõukogu. Juhatus on erakonna tööorgan oma ametnike ja raamatupidamisega, mis valitakse erakonna liikmete hulgast üldkogul.
Nõukogu on erakonna aju, mis moodustub erakonna vaateid pooldavatest arvamusliidritest. Nõukogu nimetatakse ja...

4
3

Ma ei tänasel päeval ühtki riigialamat, kes rahvakogunemistel, peresündmustel vms asjaoludel avalikult oma kärakondlikku kuuluvust demonstreeriks!? V.a. mõned käilakujud, aga need välist eristust ei vaja, molu on niigi teada.
Olukord on sama, mis põlatud punavene aal tegelikult.
Aga miks?
a) ideid/ideelisust pole ollagi!?
b) kaasatuse haisugi pole!?...

4
2

Erakonna moodustamiseks vajalikku liikmete arvu tuleks alandada 1000 liikmelt näiteks 150 -200 liikmele. Põhjendus: tänases Eesti ühiskonnas on erakonna loomine liigselt müstifitseeritud. Kodanike poliitilisele kaasatusele niivõrd kõrged partei loomise barjäärid kasuks ei tule. Erakonna kui ühe piisavalt tavalise MTÜ loomine peaks olema...

5
1

Põhiseaduses on erakondi nimetatud seoses mõnede isikute õiguste piiramisega (30 ;48 ). Erakonnaseadus ei tulene põhiseadusest ja sellest on tekkinud usaldamatus erakondade ja poliitika suhtes.

0
0

kÕIGEPEALT PEAKS IGA SEADUSEELNÕUGA KAASAS KÄIMA KA ESITAJA-POOLNE PROGNOOS SEADUSE JÕUSTUMISELE JÄRGNEVAST REGIONAALPOLIITILISEST JA DEMOGRAAFILISEST MÕJUST. sAADIKUD PEAKSID SELLISED PUUDULIKULT PÕHJENDATUD SEADUSED ESITAJALE TAGASI SAATAMA. Väga vastuolulise seaduse puhul avaldada nii poolt kui vastuhääletanud saadikute põhjendused. Nt. Kui...

2
1
0
0

Erakonna esimehe, aseesimehe ning volikogu valimise korraldamine tuleks panna seadusega Vabariigi Valimiskomisjoni ülesandeks ning sarnaselt Riigikogu ja omavalitsuste volikogude valimistega peaks saama erakondade liikmed ka sisevalimistel e-hääletada. Volikirja alusel teise isiku eest hääletamine tuleks keelata.

Miks? Nii saaks kõrvaldada osa...

0
0

Vaagida võimalust moodustada riigikogu üksikkanditaatide alusel, ilma parteilist kuuluvust arvestades.
Et välistada lõputud kaklemised ja ärategemised, kogu jõud kulub selleks.
Parteid võivad oma ideoloogiat tutvustada ja propageerida, aga mitte riigikogus.

0
0

Teatavasti on Riigikogu menetluses korraga päris palju seaduseid ja Riigikogu liikmete tähelepanu on paljude asjadega hajutatud …mille tõttu on enam kui küsitav kas nad ikka saavad aru kõigist hääletamisele minevatest muudatustest. Just sellel asjaolul oleks vajalik võimaldada Riigikogu liimetele palgata ametisse abid/nõunikud kes hoiaks neid...

0
0

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Erakondade loomise miinimumi piir 300 liiget.

0
0

Algatada uus Rahvakogu „ajupotentsiaalist“ väljakasvav erakondadeülene tulevikkusuunatud liikumine „Põline Eesti“ või „1000 aastane Eesti“ või „mõni parem sõnastus“. „Liikumine“ on paratamatult päevapoliitikasse takerduvast sama suunitlusega erakonnast edukam ja vabam isiksustega seotud intriigidest. Suunavaks alguseks võiks olla esseedekogum...

1
1

iga partei vahel kes on valitud Riigikokku. See 4 aastat võiks ära jagada kõikide parteide vahel kes omavad esindust Riigikogus. See ergma-muumiate-sauruste ajastu võiks ükskord juba läbisaada. Selline tänane suhtumine näitab mitte poliitsüsteemi demokraatiat vaid eelkõige stagnatsiooni.

11
22

Erakonna asutamise miinimumpiir praegu liiga kõrge.
Kontrollida üle erakondade nimekirjad. Tunnen inimesi, kes on üllatusega avastanud, et nad on mingi erakonna liikmed, kuigi nad ei ole kunagi sellesse erakonda astunud.

4
3

TEEN ETTEPANEKU KUULUTADA VÄLJA ERAKORRALISED VALIMISED NING MORATOORIUM REFORMIERAKONNALE KUNI KÕIKIDE KORRUPTSIOONIJUHTUMITE VÄLJA SELGITAMISENI, KRIISIKAVA KOOSTAMISENI JA ELLU VIIMISENI.

ISIKUTE KARISTAMISEST ON VÄHE. VAJA ON TÄIELIKULT EESTI PARTEIMAASTIK JA RIIGIVALITSEMINE ÜMBER EHITADA.

21
12

Erakonnaseadust tuleb täiendada nii,et:

-erakond registreeritakse kui selle liikmete arv on vähemalt 300.

-partei seisukohaks loetakse kõigi liikmete ühisseisukohta,mis avaldub partei volikogu otsuse kaudu.Sellepärast tuleb tagada volikogu maksimaalne sõltumatus.Volikogu saadikuks ei tohi olla juhatuse liige,minister ega riigikogu liige.Volikogu...

17
11

Kahjuks poie tänase päevani ühtki üksikisiku väiklusest ülemat tahtlust üles leidnud....:(((

arvate et pole otsinud, valesti arvasite!

1
3

Kui selles tekib eri huvigruppe, siis võivad nad ju oma eesmärgi nimel koonduda, nagu on olemas erinevad ametiühingud. Nii kaotataks ühiskondlik lõhestumine, sest koondutakse konkreetse eesmärgi nimel kuni selle lahenduseni. Nii ei kammitse erakonna kuuluvus inimestel liitumist samal ajal mõne teise huvigrupiga, ühinguga mille eesmärgid võivad...

0
3

... uurida ja võtta vastu seisukohti sõltmatult kõiki Eesti üldsust ja ühiskonda tervikuna mõjutanuid protsesse nagu poliitikute korruptsiooni juhtumeid - ka neid mille uurimistähtaeg on ületatud , kõiki neid juhtumeid mis üldsusele paistab kui õigus- ja õiglustunnet riivavad tegevused , kus on aimata rahva raha ebakompententset kasutamist ,...

4
3

Idee ei kuulu mulle, ma lihtsalt refereerin selle - vt liquidfeedback.org
Parteisüsteem ei ole Eestile ei otstarbekas, jõukohane ega ühtesobiv soome-ugri väärtustega. Põhjused - a) väike rahvaarv, mille puhul turumajandust ei teki ja poliitikute pink jääbki igavesti lühikeseks, b) olulised edusammud e-tehnoloogia vallas. Ettepanek on teha...

41
39

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Uue erakonna loomisel ei tohiks piiranguks olla liikmete arv. Küll aga tuleks uue erakonna registreerimisel maksta riigile teatav, küllaltki kõrge summa, mis juba iseendast aitaks reguleerida pisierakondade teket.

2
8

reaalajas nende rahvaesindajatest "Kesikute" (sorry - see oli vist hoopis teise looduskaamera pärusmaa) tegemisi jälgida. "Kotkasteks" on neid suht raske pidada ;D !!! Kohe mitte ei jõua ära kuulata ning imestada meie rahvasaadikutest esindajate eneseülistamisi ja pidevat HALA nende isiklike kangelaslike "eneseületajate" raskest ja tänuväärsest...

23
27

Tänane häma, et seda/teist/kolmat rahvagruppi (veel vähem ideed) ei päde ühegi, vähemalt parlamendierakonna kohta.
Kui esindatakse ükskõik misssugust grupeeringut, iseennast (st kitsas ladvik), ämma, väliskapitali mingeid vorme, siis olgu see valijail ka üheselt teada!

4
2

hooaja lõppemisel KOHUSTUSLIK VALEDETEKTORI TEST kus ta oma ISIKLIKE sõnade läbi iseloomustab vastuvõetud seadusi ning nendest arusaamist . Avalikult massmeedia kaudu ja toetusel. Kel viitsimist - küll see vaatab. Saaks sellise mõnusa realiti show. Muidu enamus neist siiamaani loeb maha seda mida parteide peasekretärid neile kabinetivaikuses...

12
18

Organiseeritud kuritegevuse raffineerituim vorm on poliitik. Kuni toimib klanni poliitika, pole lootusi oodata.
Naiivne on see kes usub lubadusi mida annavad inimesed kes ei vastuta mitte millegi eest.
Edu!

11
10

Rahvas soovib, et ka erakonnad vastutaks oma tegude eest. Aga kuidas siiski erakondi vastutama panna?
Teen ettepaneku siduda erakonna vastutus (rahva lemmikud ja murelapsed) riigi eelarvest finantseerimisega!
Sellel oleks märkimisväärne mõju juhul kui erakondi rahastataks ainult riigi eelarvest.
Finantseerimise protsent panna sõltuvusse EMORI...

3
9

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Tuleks määratleda millised maailmavaated peaksid Eesti parlamendis esindatud olema ja need täpselt kirjeldama mis üks või teine endast kujutab. Siis oleks selge keda või mida valida igasugu natuke siiapoole või sinnapoole erakondasi pole vaja.

0
10

I kandidaadiga esimehe valimsed lugeda kehtetuks. Peaministriks saanud erakonna esimees peab end sellelt kohalt taandama.

26
24

Minu nägemus Eesti riigi juhtimise põhimõtetest:
1. Riigi valitsemise aluseks on Põhiseadus. Seda tuleb muuta selliseks, millist juhtimist ja valitsemist me soovime.
2. Poliitilised erakonnad on nagu igasugused MTÜ-d, ning riik ei pea neid rahastama. Kuna kõik praegused erakonnad peavad ellu viima Põhiseadust, siis erinevate poliitiliste...

15
25

Kuna tänu just erakondlikule poliitikale, mis justkui vastanduks ühiskondlikule, on Eesti ühiskonna olukord halvenenud, tulenedes otseselt Riigikogus ja valitsuses valitsevast ebakompetentsuse kõrgest tasemest.
Et taoline olukord likvideerida, tuleks erakonnad 4ks aastaks, ehk kahe valimise vaheliseks ajaks Riigikogust välja arvata. Selle ajaga...

10
21

Tihtipeale kiputakse võrdlema erinevate erakondade liikmete arvu ja seeläbi tegema erinevaid järeldusi. Kogu aeg on ikka nii, et seal kus rohkem inimesi, seal on ka rohkem kaalu ja ligipääsu võimule. Paraku tundub see seltskond liialt kirju. Nii noored kui vand, haritud ja harimata jne. Kõik see on väga tore aga kui kindlad me saame olla et...

4
18

Riigikogu ülesanded. Tallinna linnapeale ka automaatselt riigi presidendi staatus.
Miks nii? Sellepärast et riigi 70% rahalisest võimust asub antud linnas , sellepärast et riigi reaalne aju- ja arengupotensiaal asub samuti antud linnas , sellepärast et riigis reaalselt elavatest elanikest ligi pool elavad meie pealinnas , sellepärast et tänasel...

1
23
16
32

Praegusele Eestile kõige kahjulikumalt mõjuvad erakonnad, kes oma sisehuvide nimel võtavad vastu otsuseid, mis ei meeldi mitte kellelegi. Kõik see toimub suurema võimu nimel. Saadik kes valitakse peab esindama oma valijate huve ja suutma iseseisvalt otsuseid langetama.
Vaatame Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulat ja küsime endi käest, milline...

22
50

Võib tunduda küll ebademokraatlik, et mitte öelda absurdne aga erakondade nimekirjade avalikkus on üks põhjusi, miks paljud targad ja aktiivsed inimesed sisulises poliitilises tegevuses ei osale ning kelle panus jääb seetõttu kasutamata. Kui on selgelt reguleeritud, mis ametikohtadel olijad tohivad või ei tohi erakonda kuuluda, siis seda...

6
73