Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Teemas "Rahastamine" on 282 ettepanekut. Esita ka!
Järjesta aja / toetuse / vastuhäälte / arutelude / juhuslik põhjal.

Riigikogu liikme töö on nagu iga teine tähtajalise lepinguga töö, kus lahkumishüvituse maksmine peale 4 aastast Riigikogus veedetud aega ei lähe kuidagi kokku tähtajalise lepingu olemusega. Kui uude Riigikogu koosseisu ei osututa valituks, ju siis on see avalikkuse hinnang seal tehtud tööle. Kui aga osutud valituks, siis oled oma koha välja...

262
9

Teen ettepaneku laiendada praegu kehtivat poliitilise välireklaami piirangut valimiskampaaniate perioodil ka valimisreklaamidele teles ja raadios. See aitaks:
1) vähendada vajadust erakondade riigieelarvelise rahastamise järele, sest valimiskulutused on erakondade üheks suuremaks kuluks, sellest omakorda suurima osa moodustavad reklaamikulud;
2)...

231
10

Ettepaneku, et piirata valimiskampaaniate mahtu rahalise ülempiiri kehtestamisega, on sotsiaaldemokraadid esitanud mitmel korral ka eelnõuna Riigikogus, kuid siiani ei ole see kahjuks eelnõu staadiumist kaugemale jõudnud. Loodaks väga, et selle protsessi tulemusel saab ka see ettepanek uue hingamise ja ollakse valmis seda sisuliselt arutama....

223
10

Kuluhüvitised (4)

Tanel Talts peaaegu 4 aastat

Igakuised Riigikogu liikmete kuluhüvitiste aruanded avalikustada koos täpsustavate selgitustega. (Riigikogu liige käib poes ja ostab kalamarja - läheb valijatega kohtuma, absurd!) Meie maksumaksjad maksame nende kõhu pealt.

209
8

Kuna praegu on riigikogulaste palk seotud Eesti keskmisega, mis iga aasta tõuseb siis sellega koos tõuseb ka riigikogulaste sissetulek. Kui siduda riigikogulaste palk alampalga kordsega(kas siis viis kuus alampalka näiteks), kaoks ära(väheneks) nende iga aastane palgatõus ja samas on siis lootust, et hakkab tõusma vahest ka alampalk.

216
18

Paarikümne aasta pärast on meil muidu olukord, et tuhanded inimesed saavad eripensioni, sest on olnud korra riigikogus.

201
7

Teise isiku nime all muuta annetamine kriminaalkuriteoks, nagu see on USA-s. Ükskõik, kas teeise nime all annetab inimene või juriidiline isik.
Kuriteo tõendamine põhineb ilmselt enamasti ennekõike sellel, et tankistil ei olnud tegelikult nii palju raha kasutada.

USA-s on nende asjadega kõige pikem ja intensiivsem praktika, nii et oleks väga...

156
1

Riigi ja riigiettevõtete juhtimine on riigikogulaste töö.
Riigitööks ei saa pidada: tantsud tähtedega, laulud tähtedega, raamatute kirjutamist, filmide tegemist, näitlemist, televisioonis klouni mängimisi, koorijuhtimist, tasuliste loengute pidamist, spordivõistlusi, laste tegemist jne.
See aeg tuleb riigitööst välja arvata

169
6

Nagu näitab ajalugu-- siis tuleks välistada asjaolu,
et RIIGIKOGU tegeleb enda palga küsimustega

158
7

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Erakondadel peab kindlasti olema liikmemaks. Ei ole mõeldav, et maksumaksja peab kinni maksma kogu erakondade tegevuskulu, reklaamikulud jne. Ääretult inetult kõlas alles hiljuti A. Ansipi suurustamine televiisoris, et tema kui erakonna esimees, ei ole sentigi liikmemaksu tasunud. Mida...

131
5

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Käesolev parlament on unustanud järjekordselt oma palgaküsimusega tegelemise, seda küll järgmise parlamendikoosseisu jaoks. Kui see avastatakse, siis on järjekordselt hilja. Lõpetada parlamendisaadikuid naeruvääristav ja lihtsurelikke traumeeriv kuluhüvitiste maksmine. Tänane saadikute...

128
10

Taoline palgajuhend peaks hõlmama riigi ja KOV asutusi, avalik-õiguslikke institutsioone ja neid äriühinguid, mis on vähemalt 50% riigi/KOV omand.

Sel palgajuhendil oleks mitu eesmärki.
Esiteks vältida lihttööjõu alatasustamist ja juhtide ületasustamist. Teisisõnu – hoida mõistlikke palgaproportsioone. Infoks võin öelda, et näiteks Euroopa...

123
3

Seaduseelnõud lugedes jääb arusaamatuks miks uut seadust (seadusemuudatust) vajatakse ja kes on huvitatud isikud. Pisut selgitusi jagab seaduseelnõu kohustuslik seletuskiri. Kasvava bürokraatia tingimustes eelnõude seletuskirjade maht on kasvanud sadade lehekülgedeni kuid vastust küsimusele "Missugused on seaduse olulisemad mõjud ?" seletuskirja...

98
2

Kõik MTÜ-d ja Sihtasutused, sh ka erakonnad (edaspidi "isikud"), kes saavad absoluutse enamuse oma ülalpidamiskuludest riigieelarvest, nende juhtorganite töötasu peab olema määratud selle isiku välise seadusandlusega. Tänases olukorras on selge, et suuremad erakonnad saavad miljonitesse ulatuvaid sissetulekuid. Seda raha jagavad omavahel...

97
5

Kunagi loodi seadusandlikult lahkumishüvitiste maksmise võimalus juhuks kui riigipalgaline töökoht kaob mingil põhjusel enne kokkulepitud tööperioodi täitumist ja selline inimene, kes oli oma edasised plaanid seostanud oma töökohaga ja selle kokkulepitud kestusega, leidis end ootamatult väljaspool eluplaane olevat. Tänaseks on lahkumishüvitised...

110
3

Riigikogulaste palgad arvestada miinimumpalga järgi, mitte üle 5 kordse miinimumpalga ja tulemuspalk arvestada juurde majandustulemuste ja rahva rahulolu põhjal riigis.

120
12

Miks on nii, et riigikogu liikmete palk tõuseb iga-aastaselt, seadusega justkui põlistatult?
Palga vähendamine on aga tehtud nende endi poolt võimatuks? See on väga kummaline olukord! Riigikogu liikme palk ei peaks olema mitte rohkem kui neli Eestis kehtivat miinimumpalka, siis nad tajuksid ligilähedasemaltki oma rahva reaalset eluolu ja...

114
11

Kontoväljavõtete reaalajas avalikuks tegemine toob kaasa oluliselt rohkem läbipaistvust nii erakondade rahastamisse kui ka selle raha kasutamisse. Tehnilisi takistusi selleks minu teada pole.

112
29

Maailmavaade on riigi kodanike poolt vabalt arendatav väärtussüsteem, kust riik peaks oma kombitsad võimalikult kaugele hoidma. Riigil kui juhtimisstruktuuril puudub moraalne õigus otsustada oma kodanike maailmavaate üle ja seda enam ei saa ta väärtustada maailmavaateid läbi riikliku rahalise toetuse. Demokraatlik riik peab olema maailmavaate ja...

111
23

Kas riigi ja ministeeriumi juhtimine on lihtsam kui toimetada 200-700 riigitöötajaga?

118
12

A. Kuum (0)

Aime Kuum peaaegu 4 aastat

Milleks on riigikogulastele kuluhüvitised? Oleks justkui oma töö paremaks tegemiseks. Aga mäletame "valijatega kohtumisi" riigikogulase sünnipäeval ja jaaniõhtul, öisel ajal kusagil tanklas jne. Pealegi, ei saa aru, MIKS peab isegi korralikku tasu savale inimesele autoliisingut maksma. Kui nt. õpetaja või arst kasutab oma töökohustuste...

102
7

Mistahes valimisreklaami tegemiseks maksab kandidaat/erakond oma legaalselt saadud summad Riigikassasse, esitab reklaami eest saadud arve ja siis tasub selle Riigikassa.
Ükski muu makseviis ei ole lubatud.

88
2
103
11

Võrdsustada konkurentsitingimusi ja parandada tegevusvõimalusi väiksematele erakondadele, kes ei ülketanud küll valimiskünnist, kuid kogusid Riigikogu valimistel siiski arvestataval hulgal hääli - sarnaselt Saksamaal toimiva põhimõttega.
Toetus määratakse lihtsa valemiga - iga valimistel saadud hääl tagab võrdse rahalise toetuse kõigile...

84
15

Rahavõimu kahandamiseks poliitikas tuleks loobuda ka kandidaatide registreerimisel kautsjoni nõudmisest. Kautsjoni nõudmist põhjendatakse sageli sellega, et see hoidvat ära ebatõsiseltvõetavate kandidaatide esitamise, kuid tegelik elu näitab, et seda eesmärki ei suuda kautsjon täita. Riigikogu valimistel osaleb pidevalt ebatõsiseltvõetavaid...

77
6

Praegu kontrollib parteide rahaasju, peamiselt nende majandusaasta aruandeid, erakondade rahastamise järelevalve komisjon, kuhu kuulub 7 liiget. Paraku on komisjoni pädevus ja võim väga piiratud, sisuliselt saadakse teha vaid ettekirjutusi ja määrata nende eiramise eest trahve kuni 6400 euro ulatuses. Pea täiesti puudub võimalus toimetada...

86
8

Annetustest loobumine välistab "musta" raha abil erakondade mõjutamise. RK ja KOV saadikutele kõrgem liikmemaks, õppuritele ning pensionäridele väiksem.Mittemaksjad peavad erakonnast lahkuma.

84
27

Neil on suhteliselt kõrge palk ja elukoha hüvitised.

83
5

Ettepanek üle vaadata kõikvõimalike nõukogude, komisjonide töö, sest iga päev võib meediast kuulda mõne uue ametikoha jms loomisest. Kõik need "asutused" saavad ju riigilt raha, parteidelt
uusi nõunike ametikohti jne. Paljud koolitajad saavad suuri sissetulekuid, kuid sageli on nende kasutegur väike.
Ettepanek- riigikontroll ja ajakirjandus...

86
7

Maailmavaade on subjekti (inimese või inimeste grupi) iseloomulik viis määratleda mingi tunnetuse ja/või mõtlemise objekti tervikuna või mingit osa sellest. See põhineb ettekujutusel sellest, kuidas subjekt enda jaoks midagi mõteldavaks või kogetavaks teeb. Iseloomulikeks näideteks maailmavaadete kohta võiks olla n erinevad „ismid“ nagu...

75
7

Riigikogu liikmed on valija poolt tööle palgatud valimistel saadud mandaadiga ja tasu tehtud töö eest maksab talle maksumaksja. Oleks igati loomulik, et seejuures allub riigikogu liige kõigiti tööseadusandlusele, mille ta seadusandjana ise on kehtestanud.

Töö tegemiseks vajaliku ressursi eest tuleb maksta tööandjal. Need kulud tuleb kinni maksta...

59
0

Kehtestada Inimõigused Eesti Vabariigis: Lõpetada koheselt personaal-, eri- ja soodus-pensionide maksmine
1) endistele NLKP ja EKP liikmetele,
2) võõrrahvuste-riikide okupeerijetele-killeritele kaitseväelastele
3) eks-riigiametnikele ja eks-riigikogulastele
Madise väitis, et liigume tigusammul!

84
9

Erakondade riigipoolne rahastamine peaks sõltuma erakonna liikmemaksude laekumisest. Liikmemaksude laekumine näitab erakonna tegeliku liikmete hulka ja selekteerib välja nn. "surnud hinged" ning näitab erakonna jätkusuutlikust.

66
7

Lubada erakonna ainsaks sissetulekuallikaks vaid elektroonilise pangaülekandena teostatud liikmemaksud. See meede annaks erakondade lihtliikmetele maailmavaadet reaalselt toetava funktsiooni ning erakonna juhtkonnale sisulise kohustuse oma lihtliikmete ees vastutada.

Välistada juriidiliste isikute annetused, kuna maailmavaade on vaid kodanikul...

96
30
69
8

Riigieelarvest rahastamine võiks olla samas mahus, kuid mitte rohkem kui (näiteks) kaks korda see summa, mis laekub paretile liikmemaksudest. Iga liige teab, et kui annab parteile 1, siis tegelikult saab partei 3. Motiveerib inimesi oma prateid rahastama, motiveerib parteid liikmetega tegelema ning peakr reguleerima ka reklaamikulusid, kui...

60
13

Praeguses süsteemis on parempoolsetel erakondadel eelis - nende valijad saavad neid oma suuremate materiaalsete ressursside tõttu rohkem toetada. Pole välistatud, et seal on tihti ka erahuvid mängus (proportsionaalne tulumaks ja selle vähendamine, ettevõtte tulumaksu ärajätmine, kaudsete maksude tõstmine jms). Nii võib juhtuda, et riiklikud...

66
21

Kehtestada materjaalne vastutus nõukogu liikmetele pankrottide ja kahjumites olevate ettevõtete puhul.
Milleks muidusööjatele tasu maksta?

56
1

Erakonda ei astuta niisama igaks juhuks.Kui olen tõsine parteilane,toetan ka erakonda oma liikmemaksuga ja peab olema võimalus ka erakonna liikmetel teha annetusi.
Riigikogu liige peab saama väärilist palka,aga et ta oma tööd hästi teeb ning Eesti rahva heaolu ja püsimise eest seome palga miinimumpalgaga

54
3

Riigikogu töö, palgad, hüvitiste-soodustuste maksmised, TLS lõpetamine, koondamistasud toimugu töölepingu seaduse alusel.
Lõpetada topeltseadused, et ainult orjadele kehtivad TLS ja rikastele parasiitidele ametnike-teenistujate seadused.

54
0

Ettepaneku autor Ants Jakobson, saabus e-posti teel:
Pean õigeks, et erakonna liikmed peavad tasuma liikmemaksu ja võivad erakonda rahaliselt toetada. Kes ei tasu liikmemaksu, tuleb registreerida erakonna toetajatena, mitte liikmetena ja nemad võivad erakonda rahaliselt toetada. Anonüümseid toetajaid ei tohi olla.

51
0

Olen arvamusel,et erakonnad, kui ühtse maailmavaate alusel koondunud inimeste huvigrupid peaksid olema võimelised ennast omavahenditest majandama. Nendeks on kohustuslik liikmemaks ning füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt tehtavad vabatahtlikud rahalised annetused. Tehingute kontrollitavuse huvides ei tohiks lubatav olla sularaha...

56
6

Viimasel ajal ei lähe kohalikel omavalitsustel ülearu hästi – vallad-linnad vaevlevad rahapuuduses ja ülesannete ülekülluses. Probleemi olemus on lihtne: riik suunab ühe käega aina enam ülesandeid kohaliku omavalitsuse tasandile korraldamises, võttes teise käega sealtsamast viimsedki veeringud.
Teisalt on riik omavalitsused aga ülesannetega üle...

51
5

Maksta võrdset hüvitist TL lõpetamisel (tulutoovale)tootvale töötajale ja riigitöötajale, ametnikule, riigikogu liikmele. Praegult on võimalik koondatud töötajal saada ainult kuni kolme kuu hüvitis, aga amatnikud, riigitöötajad, riigikogulased, isegi pankrotis riigifirmade juhid saavad.tähtajalise lepingu lõppedes 6-12 kuu tasu..

50
0

Riigieelarvelised palgad tuleb ümber arvutada valemiga: miinimumpalk korda seadusega kinnitatud koefitsient.
Siis saame rääkida alles õigusriigist.
Lõpevad ära "palgarallid" ja kellegi huvid mõjutada Statistikaametit.
Statistika alusel muudetakse miinimumpalka.
Kui riigieelarve lubab miinimumpalka tõsta, tõusevad ka palgad riigiametis olevatel...

51
5

Käesoleva ettepaneku eesmärgiks on tugevdada riigikogus sõltumatut arvamust üksikkandidaatide sissepääsemise lihtsustamise teel, anda rahvalt otse mandaadi saanud kandidaatidele suurem sõltumatus ja tekitada vahend, mille kaudu erakonnad peavad paratamatult arvestama populaarsete erakonna liikmete arvamusega. Kapitalismile omane...

63
6

Kaotada ebaproportsionaalne erinevus Riigikogu künnise ületanud ja
künnise alla jäänud erakondade rahastamises.
Seletus: Praegu kehtiva seaduse järgi saab erakond, mis sai Riigikogu valimistel üle 4 protsendi valijate häältest, kuid Riigikokku ei pääsenud, riigieelarvest toetust 15 978 eurot aastas ning erakond, mille toetus jäi 1 ja 4 protsendi...

76
26
65
17

Ettepaneku autor Toomas Saar, saabus e-posti teel:
Valimistulemus ei tohi sõltuda sellest, kui palju raha on üks või teine erakond suutnud koguda või kui head turundajad palgata. Selleks, et valimiskampaanias oleksid kõikidel kandidaatidel võrdsed tingimused, peab valimiskampaania korraldama ja rahastama Vabariigi Valimiskomisjon. Kõik...

47
4

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Parlamendi liikmete töötasu tuleks viia sõltuvusse miiniumpalgaga,kui tõuseb miiniumpalk.siis tõuseb ka riigikogulase töötasu

48
1

Igal partei liige maksab või peaks maksma liikmemaksu. Liikmemaksu suuruse alammäär võiks olla seadusega määratud, näiteks alates 10 kuus. Liikmemaksu tasumine igakuine, kokkuvõtted avalikustatud kvartali lõpus nimeliselt, väikese bülletäänina vabariikliku ajalehe lisana või mõnel muul viisil tingimusel, et seda ei oleks võimalik mingite...

53
9

ja Riigikogu otsused mis on puudutanud maksumaksja rahade kasutamist . Kõik need dateeritud 30-50-70 aastaste saladuslooridega asjad tuleb AVADA . Kõik need riigivarade realiseerimist, kaitseväe relvaostu puudutavad küsimused, rublatehingu protsesse puudutavad küsimused jne jne . Varga hõlma ei hakka keegi - kas meie riik peab olema siis...

59
12

Kuna kõigil püsielanikel on kohustus kord aastas täita tuludeklaratsiooni ja e-maksuamet on muutnud selle ülimalt lihtsaks, siis ettepanek lisada sinna täiendav kirje, mille abil saaks maksumaksja otsustada, kellele ta soovib riigil lasta oma parteide rahastamise “osaku” üle kanda. Eesti 2013. aasta riigieelarves on erakondade rahastamiseks ca...

49
6

Loomulikult on erasektori palk eraasi, aga vältida tuleks olukorda kus Eest Energia, Eesti Põlevkivi, Eesti Posti jne juhid saavad mitmekordset presidendi palka

42
2

Erakondade toetamine annetustega tuleks kriminaliseerida. Lihtne loogika ütleb, et annetaja tahab oma raha eest midagi vastu saada. "Heast südamest" annetajad leiavad kindlasti koha. kus on rahapuudus oluliselt suurem kui suvalises erakonnas. Ja alati on ju võimalus astuda erakonna liikmeks ja liikmemaksuga anda enda panus konkreetse poliitilise...

38
1

Rahastamine riiklikult, liikmemaksudest ja annetustest kindla piiriga ja täieliku avalikustamisega.

46
4

Rahvaaru vähenedes oleks mõistlik vähendada ka valitsemiskulusid. Milleks muumata riigikassast parteisid. Lõpetada parteide finantseerimised. Kaotada Maavalitsused. Vähendada sundkorras KOV'e. Koondada saamatud ministeeriumid, nagu regionaalministeerium,kes pole läbi viinud KOV'ide vähendamist. Kaotada nukupresidendi amet. Kaotada Evelin...

37
6
39
10

Minu meelest on erakondade rahastamisel kõige suurem probleem korruptsioon. Selle tulemuseks on olukord, kus rikkamatel kodanikel (nt. ettevõtjatel) on võimalik oma era annetustega osta omale meelepärast poliitikat. See pole aga enam aus ülejäänud kodanikke suhtes, kel puuduvad võimalused samaväärsete summadega oma lemmikerakondi toetada....

40
2

Minu nägemus Eesti riigi juhtimise põhimõtetest:
1. Riigi valitsemise aluseks on Põhiseadus. Seda tuleb muuta selliseks, millist juhtimist ja valitsemist me soovime.
2. Poliitilised erakonnad on nagu igasugused MTÜ-d, ning riik ei pea neid rahastama. Kuna kõik praegused erakonnad peavad ellu viima Põhiseadust, siis erinevate poliitiliste...

55
15

Erakonnaseaduses sisalduv riigipoolne rahastamisosa kannab eneses korruptiivset sisu ja on oma iseloomult erakondi ebavõrdselt kohtlev. Selline õigus riigilt raha saamiseks on erakonnaseaduse kaudu nende samade Riigikogus esindatud erakondade esindajate poolt Riigikogus eneste poolt vastu võetud.
1. Riigikogu ise on kehtestanud erakonnaseaduse ja...

40
7

Kuna erakonnad on tavalised MTÜ-d, kes saavad raha riigieelarvest, peab nende kulude teke olema täiesti läbipaistev. Välistatud/minimiseeritud peab olema võimalik korruptiivne tehing. Selleks tuleb allutada kogu asjade ja teenuste ostmine EV kehtivale Riigihangete seadusele. Täna laiutatakse eelarveliste rahadega nii nagu heaks arvatakse. Kui...

38
15

Parteide rahaline eelarve koosneb liikmemaksudest ja annetustest. Raha saab maksta ülekandega kontolt kontole ning kontroll jääb maksuameti pädevusse.

52
15

Räägitakse,et annetajad toetavad maailmavaadet.Taoline toetamine ei ole põhiseaduspärane.Igal kodanikul on üks hääl ja ainult sellega tohib ta oma maailmavaadet toetada.Annetajatel ei saa lubada annetusete abil endale hääli juurde osta.Teen järgmised ettepanekud:

-parteisid/valimisliite rahastatakse liikmemaksudest ja riigieelarvest.Muid...

43
13

Riigiettevõtete juhtide palgad ei tohiks ületada Peaministri palka.Põhjendus: riigiettevõtete juhid vastutavad vaid ühe kitsa sektori toimimise eest,aga peaminister vastutab terve riigi toimimise eest.Kurb näide:EESTI ÕHK.Selle oleks pankrotti saanud ajada ka suvaline juht 10 korda odavama palga eest.Eriti absurdne on see,et endisele juhile...

29
0

Praegune olukord, kus erakondi rahastatakse riigieelarvest vastavalt valimistel saadud häälte järgi, põhjustab ühte tõsist probleemi demokraatia seisukohast - riigieelarvest toetatakse rohkem võimuerakondi ning konsolideeritakse kehtivat võimu. Riigieelarvest rahastamine ei peaks omama sellist efekti, vaid peaks tagama erakondade ja...

33
11

Erakondade rahastamine riigi eelarvest tuleb lõpetada.
Erakonnad ei tohi olla mingi äriprojekt! Seda on võimalik saavutada selliselt, et erakondade masinavärk hoitakse üleval liikmemaksudega. Valimiseelsed ja muud reklaamid tuleb ära keelata, mistõttu ei ole vaja ka riikliku toetust ning muid annetusi. Nüüd tekib küsimus kuidas siis erakonnad...

69
33

Ettepaneku autor Helve Meriroos, saabus e-posti teel:
Erakonnad peavad ise liikmemaksude toel ennast rahastama,aga mitte riik ei pea maksumaksja raha sisse panema.

36
7

Seletus: Selle meetme praktiline rakendamine võib sisaldada üleminekuperioodi, mille jooksul vähendatakse riiklikku rahastamist järk-järgult, kuni seitsme aasta jooksul. Sellega tagatakse olukord, kus erakonnad saavad riigieelarvest katta oma jooksvad tegevuskulud, kuid valimiskampaaniad tuleb katta annetustest. Nii piiratakse ka...

43
20

Ma ei arva, et registreeritud erakondade toetamine riigieelarvest tuleks üldse lõpetada, sest praeguse korra mõtte järgi on tegemist demokraatia toimimiseks vajaliku instutsiooniga (kuigi praktikas nad kahjuks suuresti nii ei toimi). Kuid riigi toetus ei peaks sõltuma niivõrd edust valimistel, kuivõrd erakonna enda võimest tegelikke st...

39
8

On vastuvõetamatu, kui rahvaesindajad käsutavad riigieelarvet kui ühiskassat. See, et erakondade rahastamine on nende endi poolt seadustatud, pole see ikkagi moraalne.

Oleks loogiline ja mõistetav, kui riigieelarvest toetataks kõiki kodanikeühendusi (sh erakondi), kuid mitte rohkem, kui nende arvele laekunud liikmemaksud.
Füüsiliste ja...

35
5

Nii toimitakse Austrias jt riikides, see võimaldab riigieelarve kulude poolt oluliselt kärpida ja rahastada alarahastatud valdkondi

35
5

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Erakond rahastaks ennast liikmemaksudest ja riik lisaks sinna mingi täiendava protsendi laekunud liikmemaksudest.
Kõik muud on keelatud.
Kontrollida saab tehtud kulude ja laekunud summasid võrreldes.

28
1

Erakondade rahastamisel riigieelarvest tuleks välistada, kus
võitnud erakonna mõjujõud põlistatakse ning riigieelarve rahadega
mõjujõudu suurendatakse; kaob võimalus uute ideede ja uute
erakondade tekkeks

50
22

Neile jäävad liikmemaksud ja avalikud toetused, mis näitavad nende tõsiseltvõtmist liikmete ja toetajate poolt.

45
12

Erakondade rahastamine peaks toimuma liikmemaksudest ja eraisikute annetustest. Ettevõtete annetusi ei tohi lubada, ettevõtjatel on võimalik annetusi teha eraisikutena. Eraisikute annetuste päritolu peab olema tõendatav igal ajahetkel. Juhul kui erakondi rahastatakse riigieelarvest, tuleb samadel alustel hakata rahastama ka vabakondade ühendusi....

36
12

a) kas keegi on näinud (viimasel ajal) mõneski parteinimelises MTÜ-s ilmavaadet?
b) kui seda pole näha, siis pole ju ka vastava asja toetamine (nt annetusega) kuidagi võimalik
c) mis ilmavaadet teotab nt kröösus, kes igale MTÜ-le varrukast puistab?
d) riigirahastust oluliselt vähendada, ca poole võrra (võtab broilerikasvu kinni)
e) praegu on...

42
8

Veidi küll radikaalne, aga tasuks kaaluda ettepanekut, kehtestada kohustuslikus korras erakondadele ühine raamatupidamise teenuse kasutamine.
- Vähemalt eelarvelise toetuse osas võiks see olla ju täiesti avalik, kuna tegemist on avaliku rahaga.
-Muude toetuste osas - toodetakse ju selle rahaga "kaupa" (poliitka ja seadused), mida kohustuslikus...

24
1

Iseseisvusaja kõige kuumema teema - Riigikogulaste palgad - lõpetaks kuluhüvitiste kaotamine, mis tooks kaasa küll palkade kasvu, ent suurendaks läbipaistvust ning kaotaks diskussiooni majoneesi ja Volvode üle. Riigikogu liikmetele on vaja kehtestada vastavalt tema staatusele üks ja kindel palk, mille eest võib rahvasaadik endale mida iganes...

26
1

1. Annetusi-toetusi lubada vaid kodumaistelt allikailt, Neid mitte piirata -- ei suuruselt ega allikati. Luua mingi kehand, läbi mille toimuvad kõigi erakondade raha KÕIK liikumised. See kehand ei esita erakondadele mitte mingeid tingimusi, kuid annab infot rahade liikumisest igale Eesti kodanikule, kuis ta seda küsib. Ilmselt poleks selleks...

24
0

Head rahvakogulased, head poliitikud,
Me arutleme siin portaalis paljuski selle üle, et tuleks vähendada riigikogulaste palkasid või vähendada riigikoguliikmete arvu või piirata erakondade rahastamist riigieelarvest vms. Head inimesed – kogu riigi valitsemiskulusid silmas pidades oleks see marginaalne võit (võib-olla mõned üksikud kokkuhoitavad...

29
2

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Põhiline erakondade raha peab tulema liikmemaksudest. Maksumaksjate raha kulutamist erakondadele vähendada 10 korda. Maksumaksjana pole mul huvi erakondade rahastamiseks. Erakondade raha kulutatakse kinnisvara hankimiseks, erakondade pidude ja kongresside korraldamiseks ja mõttetuks reklaamiks....

27
5

Esiteks on tarvis, et auväärt poliitikutel puuduks võimalus ise riigi kaukast oma erakonnale raha kantida. Teiseks on tarvis, et erakondade riigieelarveväline rahastamine oleks läbipaistev.
Selleks tuleb praegust süsteemi muuta viies detailis.

1. Erakondade suurim kuluallikas - reklaam - on tsentraliseeritud, selleks on valimisreklaamiamet vms,...

28
11

Parteide rahastamine ei ole teatavasti tavaline "heategevus", kui seda loomulikult nii üldse saab nimetada. Siin siin on ikkagi mängus võim ja sellega kaasnevad võimalused, mida siin Eestis paraku võidakse kuritarvitada.
Et, taoline rahastamistegevus oleks läbipaistev, peab seda reguleerima.
Ehk võiks alustada sellest, et vastav annetus parteile...

33
6

Istuv riigikogu ju teadupärast ise oma palkadega ei tegele kuna see on kokkulepitud ja nii meie riik toimib, ning selles on oma iva olemas, kuid mulle jääb siiski arusaamatuks nende poliitikute kes hetkel moodustavad riigikogu ja valitsuse, suutmatus küsida nõu rahvalt.

Kas antud küsimuses pole seaduslikku võimalust panna küsimus rahvahääletusele...

31
7

Erakondade rahastamine peab toimuma liikmemaksudest ja Riigieelarve eraldisest. Riigieelarve rahastus tuleb tagada ka Riigikogust välja jäänud erakondadele, mingist valimiskünnisest (nt 1%) alates, et tagada demokraatia toimimine. Lihtsalt igasugused füüsiliste ja juriidiliste annetused erakondadele tuleb keelata, et vältida mõjuvõimuga...

28
9

Kehtestada kõigile toiduainetele, aia- ja põllumajandussaadustele ning energiakandjate (gaas, elekter, diisel, bensiin) käibemaksuks 7%, et tagada kõigile eluks vajalike ressursside kättesaadavus. Ülejäänud kaupade ja teenuste käibemaks võiks olla 23-25%.
7% käibemaks toiduainetele ja aia-põllumajandussaadustele on näiteks Saksamaal.

27
5

Keelata täielikult suurepinnaline välireklaam ja televiisoris valimisreklaamid , kuna se on erakonna raha raiskamine reklaamifirmade kaudu. Selle vörra võiks vähendada erakondade rahastamist riigikassast. ETV -telekanalile jääks ainukesena kohustus teha võimulesooviate ja võimuloliate vahelisi valimistebatte. Parima pildi poliitiku tasemest...

21
0

Selleks puudub vajadus, põhjus ja õigustus. Ei ole põhjust ega vajadust anda erakondade käsutusse riigi raha teisel moel, kui antakse Eesti riigi (kodanike) heaks tegevatele mittetulundusühingutele ja seltsidele ning projektidele.
Lisaklausel peaks olema see, et mitte kellelgi (ka erakondadel) ei ole õigust taotlemisel saada riigikassast raha...

26
5

Idee on hea ja lihtne, ja samas paljutahulise mõjuga meie poliitmaastikule.

Koos tulumaksu deklareerimisega on igal valimisõigusega isikul igal aastal võimalus proportsionaalselt annetada n tugrikut oma lemmikpartei kaukasse, igal füüsilisel maksumaksjal, kes ei ole valimisõigulslik, vastavalt n/m tugrikut.

Mis muutub? Laguneb kinnistunud...

31
16

Vastavalt "Erakonnaseaduse" 1 (2) on erakond mittetulundusühing. Riigieelarvest eraldiste ärajätmine oleks õiglane teiste mittetulundusühingute suhtes. Praegune riigi rahade erakondade poolt kasutamise kontrollsüsteemil ei oleks siis mingit vajadust. Ei oleks vaja mingit rahastamise järelvalve komisjoni, jääksid ära sellekohased aruandlused....

24
6

Erakondade rahastamise sihtasutus
Luuakse sihtasutus. Kõik annetused kantakse selle asutuse kontole selgitusega, millist erakonda soovitakse toetada. Sularaha annetused on lubatud, kuid peavad toimuma läbi panga süsteemi, et annetaja isik oleks hiljem tuvastatav. Annetada võivad kõik k.a juriidilised isikud. Iga kvartali lõpus kannab see asutus...

31
3

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek: Erakondadele riigieelarvest eraldatavad vahendid on vaja jagada võrdsemalt ja õiglasemalt. Ühtlasi on vaja vähendada riigieelarvest erakondadele eraldatavate vahendite kogusummat veerandi võrra praeguse tasemega võrreldes.
Riigieelarves erakondade rahastamiseks ettenähtud vahendid jagatakse kaheks. Pool...

24
3

Ma olen seda meelt, et inimese rikkus ei väljenda adekvaatselt tema poliitilist küpsust.
Tõsi, on teatavad korrelatsioonisuhted ühelt poolt inimese sissetuleku ja varanduse, ning teisalt tema iseloomu, prioriteetide ja ühiskondliku kuvandi vahel, KUID NEED SEOSED ON LIIGA ÄHMASED, et oleks reaalset alust väitel : mida rikkam inimene, seda parem...

26
1

Lubada eelarvest toetus samas mahus kogutud liikmemaksudega.
Lubada annatused samas mahus kogutud liikmemaksudega.
Skeem: 1:1:1 (nagu teatrite rahastamine:-))

19
0

Üks võimalik erakondade rahastamise põhimõte võiks olla järgmine. Püsitoetust saavad erakonnad, kes on valimistel saanud vähemalt mingi protsendi (1? 0,5?) häältest, ent jäänud ukse taha. See tähendab, et erakond ei ole sisuliselt pääsenud "pildile". Just seetõttu vajaksid need erakonnad püsitoetust, mis võimaldaks neil edendada hääleka...

34
11

Oluline on tagada, et erakondade rahastamine oleks läbipaistev ning erakonnad ei oleks kitsa huvigrupi, vaid kõigi erakonna liikmete ja kogu toetajaskonna poliitiliste huvide väljendajaks. Selle eesmärgi kindlustamiseks ei tohi lubada olukorda, milles erakond satub teatud isikutest sõltuvusse (nn taskuparteiks muutumine).

Teisalt on erakondadel...

36
14

Liikmemaks teha progresseeruv (astmeline) sissetuleku järgi. Seega oleks astmeline maks meil siis olemas ka. Sellega olekid rahul suurema sissetulekuga isikud, nad saavad oma meeliserakonda toetada. Kui see teha mõistlik ja mitte liiga suur, pole korruptsiooniohtu. Siiski võiks see olla tugevalt astmeline, nii, et väikese sissetulekuga kodanikud...

21
2

Parteide rahastamine toimub liikmemaksude ja avalike annetuste kaudu

Kaotada riigikogu liikmete kõik kuluhüvitised ( riigikogu palk on piisav töötamisega seonduvate kulude katmiseks, kohtumised valijatega peavad olema protokollitud ja eraldised , nagu ka tööks vajalikele väikevahenditele, tulevad riigikogu kantseleist . Lõpetada riigikogu...

20
2

ja muude riiklike kampaaniate EELNEV KOHUSTUSLIK kooskõlastus tuleb eelnevalt saada Riigikogu vastavalt eelarve komisjonilt milles avaldatakse kõik kulud , oodatav tulem ja eelkõige ühiskonna ootused tervikuna antud projekti suhtes. Seda ei tohiks otsustada presidendi isiklik administratsioon. Et lõppeks ära selline eraalgatuslik massiline...

29
7

Eestis on piisavalt riigitegelasi ja äri-inimesi, kes ei maksa makse ja omavad pangaarveid isegi välispankades. Nende hulka kuuluvad isegi Eesti pangajuht ja ministrid.
Maksud tuleb sisse nõuda või vangi panna.

23
2

Erakonnaseaduse 127 sätestab erakondadele igakuised eraldised riigieelarvest. Seejuures sõltuvad eraldise suurused kohtade arvust Riigikogus (127 lg 1) või toetusest viimastel valimistel (127 lg 2). 2012. aastal oli ja 2013. aastal on seesuguseks riigieelarveliseks eraldiseks 5 412 678 eurot. Seejuures on väga suur toetusmäära lõhe Riigikokku...

20
3

President valida üldrahvaliku valimise teel. See väldiks olukorra, mis toimus praeguse presidendi valimisel, kelle sõnad ja teod tihti ei kattu.
Lõpetada e-valimissüsteem selle ebausaldusväärsuse tõttu, kuna võimaldab manipuleerida valimistulemustega.
Riigikogu valimistel kehtestada üleriigiline kandidaatide nimekiri kõikidele...

27
9

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Lõpetada ära esinduskulude maksmine parlamendi liikmetele (olgu see neil palga sees).

18
0

Tegelikult peaksid erakondi rahastama ainult erakonnaliikmed ise. Nagu kodanikud ise rahastavad ka oma muud huvitegevust – sportimist, kõikvõimalikke kultuuriharrastusi, jne.jne. Erakonnale tuleks maksta keskeltläbi 2% oma sissetulekutest. See võimaldaks erakonda rahuldavalt majandada, aga mitte mõõdutundetult priisata. Kõik meie teenekad...

21
9

Austatud Rahvakogu!
Loen täna kehtivat korda,mille alusel kulutati 2012 a RE-st 5,4 milj 4-ja erakonna ülalpidamiseks täiesti amoraalseks alla vaesuspiiri elavate inimeste suhtes,majanduslikus mõttes mahavisatud rahaks ja maksumaksja nähtud vaeva suhtes ebaõiglaseks.
Alles meil oli üks suur ja ainuõige kursiga partei,mida irooniaga kutsuti meie...

21
8

Erakondade rahastamine ja valimised
Erakondade rahastamist ja valimisi ei saa lahus käsitleda - süsteemi töötamine või varisemine sõltub selle olulisemate komponentide funktsioneerimisest.
Lihtsustatult saavad erakonnad täna raha, et parandada valmisolekut valimisteks ja osaleda meeldejäävalt valimistel, trumbata üle konkurent, eristuda, meelde...

19
3

Inimese töövõime ja aeg on piiratud. Ta ei suuda olla korraga mitmes kohas. Vaadates infotunni ajal tühja riigikogu saali näeme, et meie "esindajatel" ei jätku viisakust isegi näidelda aktiivsust. Ma ei soovita võtta palgast maha istungitelt puudutud tunde, küll aga soovin et nad oma kõrge palga juures tunnetaksid ennast piiramata tööajaga rahva...

25
2

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Lõpetada erakondade rahastamine riigi poolt.

20
5

Demokrtaatia üks suurimaid probleeme on võimu ja raha segunemine. Selle vältimiseks teen ettepaneku lubada poliitereklaami vaid parlamendivälistele erakondadele, kes muidu "pildile" ei pääse. Parlamendierakondade eest rääkigu nende teod. Valimiseelne miljoneid maksev ajupesu ei anna mingit lisaväärtust meie riigile ja teenib vaid valija...

53
36

Tunnistada amoraalseks vaheltkasu, mida saavad alkohoolsete jookide ja tubakatoodete reklaami vahendajad.
Amoraalsus seisneb meedia poolt levitavate alkoholireklaamide avaldamise eest tulu saamises, st alkohoolsete jookide levikule ja tarbimisele kaasaaitamises, elanike alkoholismile kallutamises, kahepalgelisuses jne.
Arvan, et...

14
3

Toomas Kümmel on teinud Eesti ja eestluse jaoks rohkem kui väga paljud teised, ajal kui me teda kuulata pole osanud, on ta ikkagi edasi võidelnud. Premeerime teda.

29
4

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Valimiste reklaamikulutustele tuleks konkreetne rahaline piirang ette panna.

14
0

Erakondade rahastamise probleem on proportsionaalselt liiga suure raha kulutamine valimiskampaaniaks. Kampaaniaraha ja igapäevased kulud kaetakse samast rahakotist, mistõttu hakkab valimiskampaania neelama kogu erakondadele minevat raha. Kui igapäevasteks kulutusteks minevat raha pole tegevusvabaduse tagamise mõttes mõistlik piirata, siis...

30
19

Nagu Ida-Eesti probleem on tihti selles, et sealsed inimesed elavad Venemaa inforuumis ning oletatavas seadusruumis, mis aga ei vasta tegelikkusele. Siis eesmärk omaette, oleks tuua riigikogulased Eesti majandusruumi selliselt, et see oleks ära tuntav, et nad tajuksid keskmise eesti elaniku muresid lähemalt läbi isikliku rahakoti.
Ettepanek...

23
5

Regionaalministeerium koondada.

49
26

Eestis võiks rakendada sarnast systeemi sellega, mis toimib Poolas: 1% tulumaksust eraldatakse sellele MTY-le, kelle inimene on tulumaksu deklaratsioonis välja valinud. Selle erandiga, et samal viisil rahastatakse ka parteisid.

Kui parteil on 10 000 liiget, teeb see kena kopika. Tõenäoliselt sellest kyll yleriigiliseks tegevuseks ei piisa, aga...

31
23

Idee selles, et muuta erakonnad ühiskonnas tootjateks, ühiskonnaga ühte sammu käivateks, ise toimetulevateks, ühiskonnale lisaväärtusi loovateks üksusteks.
Erakonna rahastamine sel juhul toimuks erakonna enda ettevõtlustegevuse arvel, läbi praegu ettevõtetele kehtiva süsteemi.
Erakonna kui ettevõtte, MTÜ põhieesmärgiks oleks kasumi teenimine,...

35
13

1. Erakonna rahastamine otse eelarvest peaks vähenema 10-15 korda,kuna lõviosa rahast läheb valimisreklaamile,siis oleks otstarbekas anda enne valimisi riigi kahes telekanalis piisavalt palju tasuta saateaega kõigile kandideerivatele erakondadele võrdselt,keelates samal ajal era-ja munitsipaal-kanalitel valimisreklaami.Samas peaks avama riikliku...

11
0

1. Lõpetada erakondade rahastamine riigieelarvest.
2. Erakondade liikmetele kehtestada kohustuslik liikmemaks, nt. x % deklareeritud palgatulust (mitte mingil juhul dividenditulust või mistahes muudest tuludest). Pensionärid, töötud ning alla miinimumpalga saajad peaksid olema liikmemaksust vabastatud.
Liikmemaks ei tohi olla kõrgem kehtestatud x...

16
6

Kuna hetkel näib olevat võimuladviku huvides kümne küünega astmevabast tulumaksust kinni hoida, siis leian, et selles olukorras on vajalik korraldada referendum, et selle küsimuse üle otsustamisel saaks määravaks maksumaksjate enamiku otsus. Vabandus, et astmeline tulumaks pärsib investeeringuid, on täiesti kohatu, kui heita pilt kaardile, kus...

15
1

Ettepaneku autor Toomas Saar, saabus e-posti teel:
Lubada erakondadele annetusi teha ainult eraisikutel oma tulumaksu arvelt, näiteks kuni 1% piires. Ei pea annetama ainult ühele erakonnale, võib summat ka jagada. Või ka mitte annetada. Ning oma otsust võib iga kuu muuta, kui soovi on.
See tagab, et annetada ei saa võõrast raha ja keegi ei saa...

12
4
20
4

Ma ei leia, et erakonna suur liikmelisus oleks eesmärk omaette. Täna sarnaneb erakonna liikmete arv pigem parteilisele võidurelvastumisele, kus üritatakse teist arvuga üle trumbata. Samas näitasid Rahvaliidu valimistulemused, et vaatamata suureleliikmelisusele jätsid enamik neist erakonna poolt hääletamata, paremat näidet formaalsest...

16
7

Riiklikus palgakorralduses, välja arvatud era-ärisektor, üle minna alampalgapõhisele astmestike süsteemile. Süsteem peab olema võimeline arvestama valdkondade-vahelisi keskmisi proportsioone. Samuti kollektiivlepingutest tulenevaid muutusi.

Riigikogu, valitsuskabineti ja riigi tippametnike töötasude määramiseks seatakse sisse ühine...

16
1

Praegu toimub erakondada rahastamine vastavalt kohtade arvule Riigikogus, mis on aga üsna erinev sellest, kui rahastamine toimuks vastavalt valimistel saadud häälte arvule.

Nimelt võimendab valimisseaduses olev modifitseeritud d'Hondti meetod rohkem hääli saanud nimekirjade tulemust ehk teisisõnu pole kohtade ja häälte arv omavahel võrdeliselt...

17
7

Järgnevad ettepanekud kehtivad kõik koos. Ükshaaval võivad nad hoopis olukorda halvendada.
Selleks, et tagada poliitikas ideede konkurents rahalise konkurentsi asemel, on vaja

1. Rahastada riigieelarvest kõiki erakondi võrdselt ja rahastust oluliselt vähendada. Rahastuse suurus võiks olla alla poole praegusest. Selleks, et riigilt toetust saada,...

17
5

Ettepaneku autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Riik ei peaks Riigikokku pürgivaile, sinna kuuluvaile ega ka parlamendist välja jäänud erakondadele toetuseks midagi maksma. Mistahes erakonna rahakott peaks tulenema liikemaksudest ja vabatahtlikest annetustest; korrektne registreerimine - andmestik tuludest-kuludest - on seejuures...

14
1

....... ametnike kohta kes ei ole võtnud vaevaks vastata kodanike pöördumistele vastavalt kehtestatud ajanormidele. Vastused ei tohi olla üldistavad, avalduse esitajat sildistavad ning vastama ka oma sisult esitaja poolt tõstatatud probleemile. Ametniku mistahes puudumine ei saa olla vastuse väljastamise viivitamise aluseks kuna sellel juhul...

18
0

Siduda riigikogu liikme töötasu vanaduspensioni baasosa suurusega, mis on hetkel 120 eurot või siis seadusega tagatud vanaduspensioni miinimumsummaga - praegu 134 eurot .Viimati nimetatud summa on vanaduspensioni miinimumtasu, mis ei ole sõltuvuses inimese poolt makstud sotsiaalmaksust.
Või kolmas variant-statistilise keskmise tegelikult välja...

17
3

Erakondade rahastamisel tuleb kindlaks määrata ülempiir, millest üle ei ole lubatud minna, sest vastasel juhul võib tekkida olukord, kus parteide võistlevus kaotab mõtte.

18
8

Kuna ahnus ja alpus on enamuse kuritegude k.a. korruptsiooni põhjuseks, siis selleks, et ära hoida riigikokku pääsemist vaid isikliku hõlptulu jahtijail, tuleb oluliselt vähendada riigikogu ja valitsuse palka. Ideaalne oleks, et väärikad valitud saadikud käiksid riigikogu istungitel (1-4 korda kuus?) oma põhitöö (professorid, arstid,...

12
3

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Parteide rahastamise muutmine läbipaistvaks näiteks annetajate toetusrahade laekumine parteidele läbi maksuameti ja riigikassa.

15
1

Parteide rahastamine peab toimuma ainult selle liikmete liikmemaksude arvel, mis võiks olla iga parteilase kohta kuni 200.- aastas, mille parteilane kannab parteikassasse isiklikult.
Keelata parteide rahastamine:
-riigieelarvest;
-juriidiliste ja füüsiliste isikute annetuste arvel;
-kõikvõimalike muude annetuste arvel.
/ Ettepanek välistab...

13
5

1. Необходимо прекратить государственное финансирование партий. Финансирование партий должно происходить за счет партийных взносов, пожертвований физических и юридических лиц. Информация о пожертвованиях должна быть открытой и общедоступной.
2. При начислении пенсионного стажа должен быть отменен коэффициент стажа, привязанный к средней зарплате...

22
11

Ettepaneku autor Johanne Aasa, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamine toimub liikmemaksudest ja riiklikust toetusest. Toetust makstakse kõikidele valimistest osavõtnud erakondadele. Aluseks võiks olla valimistel saadud häälte arv. Kõik muud annetused, olgu need rahalised, või materjaalsed, on korropsioon, Ja kuulub karistamisele. Nii saaja...

12
4

Lõpetada riigieelarvest erakondade rahastamine. Vähemalt niikauaks kui ei jätku raha pensionite tõusuks.
Erakondi rahastatakse liikmemaksudest ja annetustest. Liikmemaksude suurus ja tasumine määratletakse erakondade endi poolt (põhikirjas). Annetusi kontrollib rahastamise järelevalve komisjon.

18
5

Erakonna suurus on määratud vähemalt 500 regulaarselt liikmemaksu maksva liikmega.

Liikmemaks on erakonna rahastamise vahend erakonna pidevaks toimimiseks, kui liige ei maksa regulaarselt liikmemaksu, siis arvatakse ta liikmete hulgast välja.

Valimistoetus reklaamiks: riik rahastab igat valimistele esitatud kandidaati kindla summaga, seejuures...

11
1

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamine toimub liikmemaksudest ja riiklikust toetusest. Toetust makstakse kõikidele valimistest osavõtnud erakondadele. Aluseks võiks olla valimistel saadud häälte arv. Kõik muud annetused, olgu need rahalised, või materjaalsed, on korropsioon, Ja kuulub karistamisele. Nii saaja...

13
5

Probleem pole mitte rahas vaid selle edasises mõjuvõimus. Edasise mõjuvõimu kontrolliks tuleb kontrollida algallikat ja samuti edasist raha paigutamist juba riigikogus ja riigis. Tuleb käivitada "prioriteedid paika" programm, kus raha edasist jaotamist tuleks teha võrdlustabelitega(võib olla sed juba tehakse ei ole kursis). Näiteks tabelkus...

11
0

Partei rahastaja tohib toetada ainult ühte (1) erakonda . Suurrahastajate puhul peab toimuma järelkontroll , kas ta ei saanud mingeid hüvesid oma raha eest.

10
0
29
21

sisestad oma ettepaneku, järgmisel päeval on see kadunud. Kindlasti väidetakse, et on punti seotud sarnase ettepanekuga. Minu ettepanek oli erakondade riikliku rahastamise lõpetamine. Mitte lihtsalt erakondade rahastamine.
Erakondade rahastamine riigi eelarvest tuleb lõpetada.
Erakonnad ei tohi olla mingi äriprojekt! Seda on võimalik saavutada...

32
21

Riigikogus olevaid erakondi rahastatakse ka riigieelarvest, mis minu arvates on hea. Selle eesmärgiks peaks olema erinevate riigi juhtimise poliitikate olemasolu. Halb selle juures on see, et erakonnad ei kasuta raha sihipäraselt, sest sihti pole seatud ja keegi ei kontrolli selle täitmist. Ettepanek: seadustada, et iga riigieelarvest raha saav...

12
3

Parteide riiklik toetus viia proportsiooni kogutud liikmemaksudega.
Sunnib parteid tegelema oma liikmeskonnaga ja (loodetavasti) tõstab seotust valijaskonnaga. Peaks tugevdama ka parteide siiani üsna lõtva finantsdistsipliini.
Seega iga partei toetus oleks n·( aastas kogutud liikmemaks). Jooksva aasta vältel võiks partei töötada pangalaenu abil...

10
7
5
0

Прекратить финансирование партий из государственного бюджета. Разрешить финансирование партий не только частными лицами, но и юридическими лицами, с условием обязательной открытости информации (кто и сколько пожертвовал). Все равно юридический лица, через подставных частных лиц финансируют партии. Все пожертвования - только путем банковского...

18
16

Olenemata töötamisest era- või avalikus sektoris ja töösuhte lepingu vormist määratleda töötajatele kompenseeritavad ja mittekompenseeritavad kulud. Pakun välja variante: kontorikulud (paber, kirjutusvahendid jm.), isikliku sõiduki kasutamisega seotud otsesed töökulud, töölesõidukulud, lisaelamispinna üürimine töökoha läheduses, sõiduki...

7
0

Riik loob riikliku pensioni kogumissamba, emiteerides kodanikele igal aastal riiklike investeeringute toetuseks pikaajalisi võlakirju.
Võlakirjade lunastamisaeg jõustub pensioniea saabudes, mis tähendab võlakirja ostuhinna kandmist isiku riigipensioni kontole.
Võlakirjade aastatulu makstakse isikule kord kalendriaastal (nt sünnipäev).
Võlakirja...

11
2

Ettepanekute autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
1)Siduda erakondade riigeelarvelise toetuse suurus lahti Riigikogu valimistel saadud kohtade arvust.
2)Vähendada oluliselt erakondade rahastamist riigieelarvest. Senise lausdoteerimise asemel tuleb ette näha kindlalt piiritletud eesmärgipärane tegevustoetus.
3)Tegevustoetus riigieelarvest...

10
3

Toetada samarahaga valimissaateid televisioonis, raadios, internetis jne.
Osaleda saavad kõik erakonnad. Plakat ei anna sama infot kui 30 minutit diskussiooni.

13
5

Omavalitsusreformi läbiviimisel peab Eesti Vabariik kinni pidama Euroopa kohalike omavalitsuste harta põhimõtetest.
Aastakümneid kestnud vastuolud pole andnud mõistlikku lahendit, mil määral peab riik korvama omavalitsustele neile seadustega pandud ülesannete ja kohustustega seotud kulutused.
Üldjuhul peaks koostatama loendi seaduste järgi...

16
4

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade riigieelarvelist rahastamist ja elanikkonna suhtlemist riigiaparaadiga valimistevahelisel ajal hakkab reguleerima Eesti Riigireformi Keskus e Rahvakogu – vabakondlik institutsioon, mis luuakse SA Eesti Koostöö Kogu juurde ja hakkab paiknema Tartus Salme tn 1a endises Õpetajate...

8
0

Kohustada praegust Riigikogu koosseisu, riigiaparaati (ministrid, ministeeriumite ametnikud, maavanemad, president, ELi volinikud) tagastada riigieelarvesse rahalised vahendid, mis olid üle kantud Euroopa Stabiliseerimisfondi. Protsendiline suhe - proportsionaalselt maksudeklaratsioonide andmetele 2008-2012a.

Tagastatud vahendid suunata...

13
2

Pean loomulikuks, et iga erakondlane maksab liikmemaksu , mille suurus parteisiseselt kokku lepitakse. Lisaks kindel summa riigieelarvest võrdselt igale registreeritud parteile. Avalikud annetused firmadelt ja eraisikutelt peaks olema lubatud. Kulutused valimisreklaamile tuleb viia miinimumini ja ei tohiks ületada vastavas seaduses ettenähtud...

11
10

Pidevalt käib jutt, et valijad ei saa valimiste vahelisel perioodil partesid kuidagi mõjutada, Lobiseda ju võib aga kes seda kuulab? Igasugune tõeline mõjutamine käib läbi raha - kui parteide rahastamine sõltuks mingil määral nende tegevusest, siis ilmselt oleks nende tegevus hoopis läbi mõeldum ja hoolivam.

Sellise rahalise mõjuri tekitamiseks...

6
0

Ettepaneku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Erakondade rahastamisel läbipaistvam on rahastamine riigieelarvest võrdselt kõigile registreeritud erakondadele ja kogutud liikmemaksud teatud protsendi alusel palgast. Sellest rahast peaks jätkuma valimiskampaaniaks. Ei ole tarvis kulutada miljoneid värviliste tänavaplakatite jaoks. Õigem ja odavam...

7
0

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
On selge, et erakondade rahastamine on üks olulisemaid tegureid, mis võib mõjutada demokraatiat ja halvemal juhul ka meie riiki ja iseolemist. Erakondade sõltumatuse ja demokraatia säilitamiseks ei saa lubada mingeid annetusi erakondadele. Et anda kõigile kodanikele ja maailmavaadetele võrdsed...

11
6

Mõelge inimesed, kas EV on kodanikudemokraatiale või rahademokaatliale rajatud riik (mõlemat võib nimetada osalusdemokraatiaks, ainult mille osalus?).
EV on vist kodanikudemokraatlik ja iga kodaniku võimalus/panus/kohustus osaleda riigi juhtimises on tema poolt antud hääl/mandaat valimisperioodiks. Sellest tulenevalt iga poliitika (partei,...

4
1

Peame loomulikuks kehtestada igakuune müügimaks kõigile alkoholi- ja tubakatoodete jaemüügiettevõtetele (sh baarid, kohvikud, tanklad jmt) tootenimetuste arvu järgi (nt 50-100 ühiku kohta, sh jookidel mahuga kuni 0,75 liitrit alkoholisisaldusega üle 0,5%).
Müügimaks laekub müügikoha omavalitsuse eelarvesse (MTA kaudu) sihtotstarbeliseks...

14
7

Seadusandjaile ja valitsusjuhtidele kehtestada kaheosaline palk: põhipalk ja tulemuspalk. Viimase aluseks võiks olla plaanilised SKT kasv, töötuse vähenemine, investeeringute kasv, õigusaktide projektide ja aktide endi kvaliteet jms.

8
13

Praegune parteide rahastamine riigi eelarve toel põlistab võimul olevate parteide võimu tehes uute tulijate "laua äärde pääsemise" väga raskeks. Seega järgmine ettepanek.

Peamised printsiibid:
1. Riigi eelarvest tuleb parteile tagada (võrdne) makse mis võimaldab ülal pidada sekretariaati ja minimaalset tehnilist personali - see tagab partei...

7
0

See idee on kommentaariumis vähemalt korra juba ilmunud (Paul Are sulest), aga minu teada mitte eraldi ettepanekuna. Lühidalt - igasuguse poliitlise reklaami füüsilises või meediaruumis võiks asendada ühtse online-keskkonnaga, kus erakonnad saavad oma platvorme tutvustada ning kus erakondade ettepanekuid saaks valdkonniti analüüsida-võrrelda....

10
5

В настоящий момент ситуация такова, что места в Рийгикогу и собраниях местного самоуправления «покупаются». Количество затраченных на избирательную кампанию средств в той или иной степени пропорционально полученным голосам. Это создаёт ситуацию неравенства и искажения воли народа. Депутаты представляют своих спонсоров, но не своих избирателей....

5
0

Erakonna rahastamiseks peab erakond oma põhikirjas fikseerima seaduse antud intervallis liikmemaksu . Riigieelarvest saab sama suure finantseerimise nagu oli eelmise aasta lakumine. Lisaks võib eelravest katta tegevuskuld, mille taotelmisel tuleb näidata nende seos erakonna poliitilise tegevusega. Tegevustoetustele tuelb seada piir.
P.s. Paljudes...

7
1

Riigi poolt tuleks rahastada kõiki registreeritud erakondi, ja võrdselt. Toetuse suurus võiks katta erakonna juhtaparaadi kulud. Kõik muud teada ja teadmata kulud kaetakse liikmemaksudest (1% sissetulekust) ja/või annetustest.
Sama punkti alla kuuluks ka riigi poolt kõigile võrdväärse valimiskampaania kulud.

14
11

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
1) OTSENE RAHASTAMINE - Iga erakonna liige maksab liikmemaksu kohustuslikus korras.Ühe aasta jooksul liikmemaksu maksmata jätmisel arvatakse automaatselt erakonnast välja.
2) ESINDUS RAHASTAMINE - Rahvas ehk Riigieelarvest eraldatakse riigikogus esindatud erakondadele vastavalt saavutatud kohtade...

5
3

rahastamine (0)

Elmu Lainjärv peaaegu 4 aastat

1.Riigikogulase palk peaks olema max - 2000 eurot. ilma mingite laristamistasudeta
2.Erakonna liikmed peavad maksma liikmemaksu.
3. Mingit eripensioni ei tohi neile maksta.
5. Riigi eelarvest eraldatavaid summasid vähendada 5 korda.
Praegu peab rahvas neid muidusööjateks, laristajateks ja sulideks, kes on võimelised vaid pastapliiatsi värvi...

12
2
15
10

Et valija teaks millised kohalikud või välismaised huvigrupid üht või teist poliitikut või poliitilist liikumist esindavad. Oma sponsorid tuleb kohustuslikus korras juba eelnevalt deklareerida . Et mitte jätta pärast valijat lolli olukorda. Et taheti paremat aga näe - saadiku AGENT on poliitiliselt , sotsiaalselt, moraalselt täiesti...

13
10

Riigieelarvelise eraldise jaotamine peab arvestama nii parlamendiväliste erakondade vajadustega kui ka toetama Riigikogus esindatud erakondade tegevust valijatelt saadud mandaadi alusel. Arvestades eelöeldule lisaks rahvakogu veebilehel esitatud arvukaid ettepanekud seostada riigieelarvest rahastamine kogutud liikmemaksudega, pakun...

3
0

Annetused parteidele nii eraisikutelt kui firmadelt on lubamatud, kuna võistlema peavad ideed ja neile pole vaja rahakotiga kaalu juurde anda.
Osak võiks olla 3 EUR-i aastas, seda saaks suunata uutele tulijatele ja otsust peaks olema võimalik muuta tihedamalt kui kord aastas. See on parim viis anda parteidele tagasisidet.
Valimisreklaam ainult...

9
7

Ühisrahastuspotaalid, sh. Eestimaine www.hooandja.ee on ennast tõestanud ja õigustanud.

Riiklike ekspertgruppide kaudu raha jagamine EI OLE ennast õigustanud.

Mis järeldused siit teha?

Jääda ootama ja lootma hr Viiolile Viking Loto suurvõitu?

Eestil tuleb järk-järgult minna üle läbipaistvale rohujuuretasandi rahastamisele, kus ühiseid otsuseid...

5
1

Lõpetada „hämara otstarbega katuseraha“ eraldamine erakondadele.

Austusega

Jaan Kundla
tel.5048268
kundla.jaan@gmail.com

6
0

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar , saabus e-psoti teel:
Eesti Vabariigi presidendi ja tema lähikonna töö- ja elamiskulud kaetakse poliitilise sõltumatuse tagamiseks täielikult riigieelarvest. Konkreetsel aastal eraldatava finantseeringu maht viiakse sõltuvusse Eesti Riigireformi Keskuse poolt antavast presidentuuri edukuse hinnagust.

6
2

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Ettevõtjate poolt kanda raha erapooletule kontole,kust erakondade esindajad selle jagavad vastavalt kohtadale.
Erakonna liikmete poolt tehtud maksed peaks olema ülekandega erakonna kontole,
liikmemaksu põhimõttel.Interneti ajastul kaotada toetusteks igasugused sularaha maksed.
Ettevõtte juht,kes...

7
1

Projektikirjutajad ja muidu rahamehed võiksid leida raha, et Imavere -Viljandi-Karksi Nuia maantee sõidetavamaks muuta.

4
0

Ettepaneku autor Merike Salu, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikmed peaksid saama 3-kordset MIINIMUM-palka.Siis nad oleksid tõelised rahva esindajad.

10
2

Liikmemaks (0)

Sirje Major peaaegu 4 aastat

Kehtestada erakonna liikme liikmemaksuks 2% brutotulust.

6
5
1
0

Sätestada erakonnaseaduses reegel, mille kohaselt juhul, kui erakond ei tagasta keelatud annetust, kaotab ta keelatud annetuse kolmekordses ulatuses riigieelarvelise eraldise nõude või kui annetust ei kajastada tähtaegselt annetuste registris, tuleb see annetus kolmekordses ulatuses kanda riigieelarvesse. Juhul, kui erakond ei täida rahastamise...

1
0

Praktika näitab - peale valimisi on kõikide erakondade rahad sügavas augus. Erakondi rahastada valimiskampaaniaks erakondatele eraldatavast riigitoetusest valimiskomisjoni kaudu. Aluseks kindel summa iga kanditaadi kohta. Reklaam võiks sisaldada: kanditaadi omasõnaline programm (leht a4) igale valijale, müürilehed a1 igale erakonnale...

3
6
1
0

Oluliselt tuleks suurendada ka erakondade rahastamise järelvalve komisjoni institutsionaalset võimekust, suurendada tuleks nt tugipersonali ja komisjonile tuleks anda sanktsioonide rakendamise õigused (kuni nt 100 000 euro ulatuses). Seadustada tuleks ka kõik GRECO poolt neljas hindamisvoorus tehtud ettepanekud erakondade rahastamise ja...

1
0

Erakonda võiks riigirahaga toetada vaid erakonna sekretäri töö tasustamiseks. Iga erakonna liige maksaks liikmemaksu. Valimiskampaanias ei tuleks erakondi rahastada. Kui keegi soovib erakonda või üksikkanditaati toetada rahaliselt, siis tuleb seda teha avalikult tasudes arveldusarvele. Toetamise tingimuseks oleks vaja samaväärne summa kanda...

1
0

Ettepaneku autor Harri Puskar, saabus e-posti teel:
Erakondi tuleb riigieelarvest rahastadada ainult organisatsiooni toimimise kulude katmiseks. Erasektori annetused tuleb legaliseerida ning selle tulemusel on erakondadel ja valimisliitudel võimalus saada täpselt nii palju toetust kampaaniateks nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt, kui viimased...

1
0

teinud avalik asutus.

Kui inimese postkasti tuleb mingi kalender, telekava vms. siis peab selgelt arusaadav olema, kes on selle meediaväljaande taga. Sama kehtib ka reklaamide ja raadio ning televisioonisaadete kohta.

Tihti on probleemiks see, et saadetud õnnitluskaart, kalender või telekava peal on poliitiku kirjutis vms. kuid ei ole üksüheselt...

3
0

Põhiseaduse 28 sätestab: ... Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.
See eriline hool on väljendatav rahaliselt. Nõuda nii kohalikelt omavalitsustelt kui valitsuselt kohustuslikku aruandlust selle paragrahvi täitmise kohta, eriti lasterikaste perede osas. Võib ka regulaarse kontrolli ja...

1
0

Ettepaneku autor Maido Paju, saabus e-posti teel:
Kaaluda erakondadele ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise kriminaliseerimist riigi- ja riigivõimu vastase kuriteona, mis ei aegu.
Probleem on selles, et kui võimule pürgitakse ebaseaduslike vahenditega, siis moonutab see demokraatliku õigusriigi olemust ja muudab valimised ja...

2
0

Ka siis, kui meie vallas oli sada aastat tagasi kolm korda rohkem inimesi, pandi külakooli lõpetanud andekam laps vankri peale ja viidi kõrgemasse kooli internaati, kust siis edasi keskastme kooli mandril ja siis Ameerikasse magistrikraadi järele.

Tänaseks on maal tekkinud olukord, kus laste arvu langemine alla 100 toob vallale kaasa tohutu...

1
0

Paberrahal on suurem moraalne väärtus.

1
0

Poliitikast on TÄNASEKS tehtud väikese ringkonna ISIKLIK TÖÖHÕIVE !!! Tööd suht riigis vähe , selle säilitamisel ollakse võimelised ka meeletuteks TEGUDEKS ja AMORAALSEKS KÄITUMISEKS .

15
7

Poliitikutele raha andmine on võrdne kuritööle õhutamisega, sest raha on kõige kurja juur. Pealegi, ega see raha nende käes ka eriti kaua seisa, sest enamasti vahetavad nad selle esimesel võimalusel millegi muu vastu. Seetõttu teen ettepaneku, et poliitikutele võiks raha asemel anda hoopis need asjad, mida nad ka ise normaaltingimustes raha...

8
7

Ettepaneku autor Maido Paju, saabus e-posti teel:
Kaaluda erakondadele ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise kriminaliseerimist riigi- ja riigivõimu vastase kuriteona, mis ei aegu.
Probleem on selles, et kui võimule pürgitakse ebaseaduslike vahenditega, siis moonutab see demokraatliku õigusriigi olemust ja muudab valimised ja...

2
0

Ettepanek erakondade rahastamiseks riigieelarve vahenditest:
Baastoetust makstakse:
* igale erakonnale, kes Riigikogu valimistel kogub üle 1% häältest - baasraha x;
* Riigikogu valimistel lävendi ületanud (lävend võiks olla 4%) - baasraha z;
* Igale erakonnale kohalikel valimistel saadud volikogu iga koha eest – baasraha y.

Igale erakonnale, kes...

8
16

Täna läheb füüsilise isiku tulumaksu laekumine suuresti linnadele ja valdadele selle järgi, kus on inimese registreeritud elukoht. Maamaks laekub aga 100% ulatuses ainult maa asukohajärgsele omavalitsusele. Praeguseks oleme jõudnud tulemuseni,et vallad ja väikelinnade omavalitsused polegi huvitatud et nende valitsevas piirkonnas tegeldaks...

1
0

Kuigi ma pooldan annetuste täeilikku keelustamist parteidele (milleks neile täna see, niigi lausa suplevad rahas), siis ega ma sellesse eriti ei usu. Et totaaalselt keelatakse. Huvid on nii kõrgele üles kruvitud.
Sestap pakun välja teise, veel utoopilisema lahenduse. Iga annetaja peab üksikasjalikult oma annetuse ära põhjendama. Selline häma, et...

18
15

Kui Eesti riik pakub Eestis tegutsevatele erakondadele või kellelegi teisele, kes tegeleb poliitilise tegevusega, rahalist toetust, siis taolise regulaarse toetuse puhul peaks olema tegemist tegevustoetusega. Ükskõik, milline saaks olema taolisi toetusi jaotav asutus ja toetuse jaotamise täpsem kord, taolise toetamise puhul peaks olema 1)...

3
1

Liikmete annetuste tabelis peaks ära märkima, millised annetajad saavad sissetuleku avalikest vahenditest. Nii saaks vaadata, kas erakonnad rahastavad ennast läbi politiseeritud ametikohtade, kus tuleb osa palgast vaikival kokkuleppel annetada erakonnale.
Kodanikule on see hea info selles mõttes, et näitab palju panustavad n.ö. süsteemivälised...

0
0

Võrdne liikmemaks tagaks loomuliku demokraatia- printsiibil rohkem liikmeid-suurem rahastus, riiklik toetus võiks olla-võrdselt kõigile registreeritud erakondadele, kuid ei tohiks ületada väikseima erakonna liikmemaksu kogusummat.. Finantsilise tugevuse tagaks populaarsus ja omafinantseerimine., mitte ülikalli reklaami turvil valituks osutumine....

1
0

Rahapõhises ühiskonnas aitaks negatiivsest iibest ülesaamiseks noorte abielupaaride poolt võetud eluasemelaenu osaline kustutamine vastavalt perre sündinud laste arvule.
Igasuguste numbrite ja proportsioonide osas tuleb läbi viia muidugi vastav finantsanalüüs, kuid laias laastus võiks läheneda kahel viisil:
1)kehtestada ülempiir kodulaenule, mille...

0
0

Õhem riik (0)

Eda Maripuu peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku, et keskvõimuaparaati tuleks perioodiliselt revideerida. Bürokraatial on teatavasti omadus ennast taastoota. Kohalikud omavalitsused peaksid andma oma tulumaksust ainult teatud osa keskvõimule. Need, kes ise toime ei tule, ühinevad, et toime tulla. See, et suuremates valdades teenus paremaks muutub, on naeruväärne. Võib-olla...

0
0

Rahastamine (0)

Madis Olm peaaegu 4 aastat

Rahastamine
Kuidas kujundada parteide rahastamist, peaks lähtuma demokraatia ja Eesti rahva huvidest, mitte erakondade huvidest. Et Eesti rahval oleks võimalus teha sõltumatu valik, on neil õigus saada korralikku infot iga erakonna ja üksikkandidaadi poliitilise platformi ja eeloleva valimisperioodi lubaduste kohta. Samuti selgitust, kuidas...

2
0

Eesti Vabariigis saab Riigikogu valida (ja olla Riigikogusse valitud) üksnes kodanik. Kodanikud on kõrgeima võimu kandjaks. Seetõttu peaks Riigikogu valimistel osalevaid erakondi ja üksikisikuid saama ka rahastada üksnes kodanikud (v.a. riigieelarveliste eraldiste korral). Juriidiliste isikute annetused ja toetused erakondadele peaksid olema ja...

0
0

Võimalik sõnastus:Erakond võib oma tulu kasutada üksnes tegevuseks, mis on sobiv demokraatlikus õigusriigis erakonna programmiliste eesmärkide saavutamiseks. Keelatud on annetus, mille eesmärk on mõjutada erakonda demokraatliku õigusriigi põhimõtte vastaselt

0
0

Iga erakond peab olema rahastatud ainult läbi liikmemaksude ja riigilt igale erakonnale makstav summa oleks võrdne. Aastas maksimaalselt 100 000 eurot.

0
0

Olukord, kus üks isik võib rahastada erakondasid piiramatu summaga, soodustab suurte annetuste tegemist majandusliku vastukasu ootamise eesmärgil, näiteks seaduste ostmiseks või nende vastuvõtmise blokeerimiseks.
Väärtushinnangute osatähtsus annetuste tegemisel aga suurendaks ühe isiku annetustele summalise või protsentuaalse ülempiiri...

0
0

Kui erakonnaliige sai peale erakonna võimuletulekut omale kõrgepalgalise ametikoha,siis ta ei või sealt oma palgast enam teha erakonnale annetusi,see vähendaks omade inimeste sokutamist kõrgepalgalistele ametikohtadele lihtsalt selleks et siis osa nende palgast neilt pärast parteikassasse saada ja ka ei üritata siis neid ametipalku veelgi...

0
0

Kuna erakondade üks suuremaid kulusid on reklaamikulu, siis vähendaks oluliselt varjatud rahastamist see, kui erakondade rahavajadus oleks väiksem. Seetõttu võiks TÄIELIKULT KEELUSTADA VALIMISREKLAAMI. Piisaks sellest, kui toimuks oluliselt rohkem valimisdebatte ERR-is ja toimuksid ka kohtumised valijatega. Sellised sisulised debatid, koos...

0
0

Erakonna tegevuse tähtsaim väljendus on osalemine valimistel oma programmiga. See peab ka edaspidi jääma erakondade ja muude MTÜ-de eristamise peamiseks veelahkmeks, et erakond soovib osaleda võimu teostamisel ja tema liikmed pürivad rahvaesindajateks.
Valimistel otsustame, kes hakkavad meid järgmisel perioodil valitsema ning milliseid eesmärke...

0
0

Erakondade rahastamiseks riigieelarvest tuleks ette näha sama suur summa kui laekub nende liikmemaksudest ja toetustest. Prognoosi aluseks riigikogu eelarvekomisjonile võiksid olla iga erakonna yle-eelmise majandusaasta aruandes kajastuvad laekumised. Riigi poolt eraldatav summa peaks olema _võrdne_ erakonna enda poolt kogutud raha hulgaga.

0
0

Liikmemaksud moodustavad riigieelarvest raha saava nelja suurema erakonna tuludest viimaste aruannete kohaselt vaid 0,5-2,5%. See on naeruväärselt väike osakaal ning näitab ilmekalt, et riigieelarveline rahastamine muudab erakonnad mugavaks, teisest küljest jällegi näitab, et eelarveline rahastamine on ebamõistlikult suur. Erakond, mis osutub...

0
0

Valimiskulude ohjamiseks nähakse ette kõigile kandidaatidele kindel aeg televisioonis, raadios,leheruum kesk-ja kohalikus ajalehes ja kindel maht plakateid-kuulutusi ning need kulud kannab valimiskomisjon. Rohkem pole taoline valimisreklaam lubatud. Reeglistiku rikkujaile kautsjoni ei tagastata ja nende valimistulemus võidakse tühistada. Kuidas...

0
0

Selleks, et tagada nimekirjade ja üksikandidaatide sisulisem ja võrdsem esindatus valimistel, on neile vaja tagada võrdsemad teavitamise võimalused. Selleks tuleb Riigikogu valimistel Ringhäälingus (raadio+TV) ja igas valimisringkonnas korraldada debatte, mille kulutused kantaks seni parteide rahastamiseks läinud summadest. Analoogiliselt tuleb...

0
0

nn. ämma kapist raha saamine algas sellest, et Tallinna ärimehed ei julge reformierakonda toetada, kuna Savisaar hakkab kiusama. Selle vältimiseks võiks toetaja nime teada väga kitsas ring inimesi, näit. erakondade rahastamise komisjoni mõni ekspert, kes kontrollib, kas asi on korras. Raskeks läheb kontrollida, kas annetaja kasu ei saa kuidagi

0
0

Ettepaneku autor Koidula Purga, saabus e-posti teel:
MTÜ-d nagu korteriühistud peavad majandama end oma liikmete maksetest.
Miks peab riik kinni maksma erakondade pillavad peod, uhked majad - kontorid, mõttetu raha tuulde loopimise välireklaamide näol.
On vastutustundetu maksta raha erakondadele kui meil on puudustkannatavad lapsed, alatasustatud...

0
0

Kui maksumaksja soovib erakondade rahastamist (küsida), siis kõigi erakondade vahel, kes registreeritud ja valimistelt vähemalt 1500 häält ette näidata, rahastus proportsionaalselt liikmete arvule, seega: vastavalt kõigi erakondade ühe liikme osakaalule üldsummast.

0
2

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Erakondi rahastada, kõiki registreerituid võrdselt, mingi väike osaga. Ülejäänud vajaminev raha tuleb liikmemaksudest. Igasugune kinkimine, annetamine jne. peaks olema tingimusteta keelatud, sest see oleks puhas ost müük tehing. Keegi ei anna raha ilma, et ta midagi vatu ei saaks.

0
0

... või puuduliku töödistsipliini täitmise eest ! Karistus peab olema seejuures AVALIK ja proportsioonis tema ISIKLIKU päevapalgaga. Selle võiks kehtestada kas üldine poliitühenduste AUKOHUS või Poliitiline Ombudsman. Saadikutele võiks kehtida omaette karistusseadustiku osa kus iga ülesastumise eest vastavad lisakaristusena trahvide päevamäärad....

3
0

Ettepaneku autor Karol Eimla saabus e-posti teel:
Kui riigieelarveline toetus on parlamendierakondade tuludest u. 70-80% ja erakondade
suureks kuluks on valimistega seotud reklaamid, siis põhimõtteliselt riik maksab
erakondade reklaami kulud.
"Kokku oli riigieelarveline toetus erakondadele 2012. aastal 5,4 miljonit eurot."
See on väga suur...

0
0

Parteide rahastamine

1. Parteide rahastamine peaks koosnema liikmemaksudest ja riigitoetusest.
2. Iga parteiliikme kohustuseks on liikmemaksu tasumine.
See võiks olla näiteks 1% liikme kogu sissetulekust.
Juriidilised isikud võivad toetada parteid vaid pangaülekannete kaudu- kuid mitte üle 10.000 Euro aastas.
Liikmemaksu tasumata jätmisel üle...

0
2

Olnud Riigikogu liige aastatel 2007-2011, tegin kirjaliku pöördumise tolleaegsele rahandusministrile Ivari Padarile(kirjutasin ka meedias), et vähendada riigi eelarvest erakondadele eraldatavat summat 90 miljonilt 45 miljonile kroonile. Kirjalik vastus tuli mitte midagi ütlev, et eraldis on seadusega ette nähtud. Juhtisin veel tähelepanu...

2
1

Ettepaneku autor Maido Paju, saabus e-posti teel:
Kaaluda erakondadele ebaseaduslike annetuste tegemise ja vastuvõtmise kriminaliseerimist riigi- ja riigivõimu vastase kuriteona, mis ei aegu.
Probleem on selles, et kui võimule pürgitakse ebaseaduslike vahenditega, siis moonutab see demokraatliku õigusriigi olemust ja muudab valimised ja...

2
1

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Erakondi rahastada nagu pensionifondi II sammast: 2 osa liikmemaksudest ja 4 osa riigilt

4
8

Riik ei tohi erakondi rahastada põhjusel, sest see on absurdne - mina, kui maksumaksja/kodanik toetan kõiki ideid,- ka neid, mis osutuvad minule (võibolla ka ühiskonnale) vastuvõetamatuks.
Näiteks kodanikupoolne panus 50 riigieelarve kaudu - viiele erakonnale - kõigile a`10. Oma põhimõtete toetuseks seega 10, vastupropagandaks ehk ärategijatele...

6
9

Ma ei ole nii rikas, et osta odavat, ütleb inglise vanasõna. Miks riigihanke jaoks odavaim pakkumine sagedasti see parim ei ole, sellest on palju räägitud.

Ühe argumendi tooksin veel välja. Seda sellepärast, et ma täiesti jahmusin hilja-aegu, kui puutusin kokku riigihanke võitnud ettevõttega, kes väitis, et ongi täiesti jokk, kui pakud vähem kui...

2
0
0
1

MAAKONDADE vahel võrdselt . Ja otse piirkondlikele kontoritele ja eelkõige kohaliku erakondliku töö arendamiseks ja tutvustamiseks. Selline meede aitaks vähendada erakondade Tallinna-keskset parteipoliitilist tsentraliseeritust ja suurendaks konkurentsi erinevate parteide maailmavaadete vahel. Tänasel juhul parteide peakontorid on nii mugavaks...

3
8

Ettepaneku autor Marika Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamine võiks koosneda 3 erinevast toetusest –1) riigieelarveline, valimistel saadud häälte arvu alusel (põhiosa);
2) riigieelarveline, erakondadade liikmete arvust lähtuv (koefitsiendiga erakonnale laekunud liikmemaksudest);
3) Projektipõhine starditoetus (EAS, Arengufond vms.)...

6
8

Ettepanek seisneb selles, et viia sisse muudatus, kus (hamba-)proteeside käibemaksu maksab lõpptarbija ehk patsient. Hetkel on nii, et käibemaks materjalide ostmisel tuleb tasuda hambaproteesilaboritel ja hambaarstidele on valmiskaup e. protees käibemaksuta. Umbes viis aastat tagasi kaotati proteesidelt käibemaks, kuna loodeti, et hambaproteesid...

4
1

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik teeb ettepanekud erakondade rahastamise põhimõtete elluviimiseks.

Peame õigeks, et riigieelarvest laekuvad vahendid erakondadele peavad omama selget sihtotstarvet. Vahendeid saadakse taotluse alusel. Pooldame vahendite kulutamist peamiselt administratiivkuludeks. Kindlasti ei tohi riigi eraldisest teha kulutusi...

1
1

Kuulates AK uudiseid kus seda üritust ettepanekute tegemise viimasel päeval kiidetakse, siis peab küll kahetsusega tunnistama, et saan selle kergeuskilku rahva keelest aru ja imelik on kuulda, kuidas inimesed ikka veel usuvad ettepanekute mõju valelike kõiges sohki tegevate poliitkute otsustesse. Küllap needsamad inimesed uskusid ka komminismi...

0
1

Tekiks sihtasutus (ei oska paremat nimetust välja mõelda), kõik annetused kantakse selle asutuse kontole selgitusega, millist erakonda soovitakse toetada. Sularaha annetused on lubatud, kuid peavad toimuma läbi panga süsteemi, et annetaja isik oleks hiljem tuvastatav. Annetada võivad kõik k.a juriidilised isikud. Iga kvartali lõpus kannab see...

4
3

Lubada võib eraisiku annetused erakonnale,kui need teostatakse läbi notari konto ja tehingu käigus tasutakse seadusega kehtestatud notaritasud ning riigimaksud riigikassa.

1
1

Iga valimistel - nii Riigikogu kui KOVi - saadud hääl annab erakonnale 1 (näiteks).
Sellisel moel toetab igaüks oma poliitilist eelistust ka rahaliselt läbi eelarve. Praegu toetab iga maksumaksja kõiki parlamendiparteisid, kuigi mõne ideed on täiesti vastuvõetamatud. Selline süsteem oleks ka paindlik - Riigikogu ja KOVi valimised toimuvad...

7
12

Ettepaneku autor Vello Bauer, saabus posti teel:
Teen ettepaneku muuta maamaksuseadust elamumaa maksustamise osas. Hakata nõudma kõrgendatud maksu alates elamule ehitusloa väljaandmisest. Kuni selle ajani maksustada seda maad nagu varem:metsa-,põllu-, muu maana.
PS Elamumaa kruntide väljamõõtmine põllumaale ei tee sellest veel linna ja võibolla ei...

1
1

Rahvuskogu.ee-le (0)

Margus Kurg peaaegu 4 aastat

Rohkelt ettepanekuid kõigis viies kategoorias võite leida novembris 2012. avatud domeenis pragmaatiline.ee/wordpress.
Selles on ära toodud Sotsiaalpragmaatilise Partei asutamistoimkonna seisukohad Eesti regressühiskonnas toimunu/mittetoimunu kohta ja ära näidatud nii mõnedki radikaalsed väljapääsuteed. Viimasena kuulutasime välja...

2
3

Eesmärgiga tagada RK liikme suurem sõltumatus ja parem informeeritus ning samaaegselt võimaldada mõistlikud tingimused väikesematele fraktsioonidele ja fraktsioonivälistele RK liikmetele muuta RK kantselei töökorraldust selliselt, et igal saadikul oleks omaette kontor. Jätan siinkohal lahtiseks, mis tasemel kulutusi see kontor võiks omada, kuid...

2
3

Üldiselt olen ma parteidele põhineva valitsemissüsteemi toetaja. Mingis mahus olen parteide riikliku rahastamise poolt. Sellisel rahastamisel võiks olla 3 komponenti:
1) Partei pearaha - toetus selle eest, et erakond on nõuetekohaselt registreeritud ja tegutseb.
2) Partei liikme pearaha - toetus aktiivsete erakonnaliikmete arvu pealt (aktiivsuse...

2
10

Erakondate raha jagamisel võiks iga volikgu koht tagada mingi summa,See tõstaks huvi kohalike omavalitsuste vastu

1
4
31
27

Erakondade varjatud rahastamise vajadus väheneks oluliselt, kui erakondi rahastatakse vaid riigieelarvest. Kui suudetakse valimisreklaami keelustamise, väiksemate parteikontorite jms kaudu vähendada erakondade rahavajadust, siis võiks see olla see ka valijatele aktsepteeritav lahendus. See ei tähendaks, et meie tänased ja tulevased tublid...

0
1

Ettepaneku autor Kalju Jalakas, saabus e-posti teel:
Erakondade rahaline toetamine eraisikute ja äriühingute poolt tuleb keelustada. Meie erakonnad saavad piisavalt raha riigikassast, et oma organisatsiooni üleval pidada, lisanduvad ka liikmemaksud. Erakonnad peavad hakkama samuti kokku hoidma. Hetkel on erakondadele tehtud annetuste näol ilmselt...

9
11

Erakondi tohivad piiramatult rahastada kõik, kes soovivad. Avalik sektor toetab üksnes Riigikogu väliseid erakondi: need esitavad oma valimiskulude aruande ning sellest osa (või täielikult) hüvitatakse. Summad jäävad analüütikutele analüüsida.
Vene või muu riigi rahasid ei tasu karta. Riigivastane tegevus on või peaks saama kriminaliseeritud.

0
1

Uus erakonnaseadus võiks ette näha Rahandusministeeriumi, Õiguskantsleri ja Riigikantselei esindajate poolt ühiselt hallatava RVF (riikliku valimsfondi) loomise, millest MTÜ-del on e-taotluse esitades ja teatud kontrollitavatele kriteeriumitele vastates (liikmete arv, liikmemaksu suurus jms) valimiseelsel perioodil võimalus taotleda...

1
3

valimistevahelisel ajal võib inimeste eelistus muutuda erakondade osas, seega võiks muutuda rahastamine. Tuludeklaratsiooni enamus inimesi on kohustatud täitma, sinna saab lisada erakondliku eelistatuse küsimuse mida märkimata edasi minna ei saa. Juurde märkus, kui suure mõju rahastamisele see annab, näiteks 5, muidugi mitte inimese enda raha....

3
5

Poliitiline volitamine, Riigikogu moodustumine poliitilise volitamise kaudu ja Riigikogu koosseisulise liikme kui töölepingulise töötaja tasustamise kujunemine poliitilise volitamise protsessis on täielikult esitatud minu 29.01.2013. ettepanekutes "Kaasatuse" rubriigis.
Poliitiline volitamine toimub alljärgnevast lähtudes ja alljärgnevalt:

Eesti...

1
6

Ettepaneku autor Reedik Piibe, saabus e-posti teel:
Et välistada edasist ebakompetentsete inimeste sattumist rahvaesindusse pelgalt sooviga tõusta maksumaksjate kulul jõukale järjele; et seada taas ausse nüüdseks devalveerunud Riigikogu saadiku staatus,
tuleb muuta oma valijate esindamine parlamendis tegevuseks vabatahtlikkuse alusel – ilma...

4
9

Idee on identne Ignar Fjuki poolt esitatuga.

4
3

Teha kohustuslikuks 3-5% eraldised kõikide juriidiliste isikute investeeringutelt, et ehitada, välja arendada ja hoida korras sotsiaalhoolekande objekte maapiirkondade tõmbekeskustes.
Põhjendus: kõik investeeringud vajavad infrastruktuuri ja sotsiaalsfääri teenuseid. Kusjuures sotsiaalsfääri arendamine on jäänud vaid omavalitsuse ja riigi õlule.

5
8

Erakondade rahastamine.
Riigipoolne rahastamine on maakonnakohane (linnakohane) sihtrahastamine erakonna kohaliku kontori ja selle tegevuskulude katmiseks. Riigitoetuse käitlemiseks luuakse eraldi pangakonto, millekski muuks kui tegevuskulude katmiseks raha sellelt kontolt kasutada ei tohi.
Maakonna või linna kontori riigipoolse rahastamise...

1
9

Praegu on ettevõtted maksudega koormatud väga erinevalt. Suure töötajate arvuga ettevõtete, (põhiliselt tootmisettvõtted) tööjõumaks on suur, väikese töötajate arvuga ettevõtted (põhiliselt vahendajad, kindlustusseltsid, pangad, autode maaletoojad, jne) maksavad aga väga vähe.
Selline muudatus ei muudaks üldist ettevõtete maksukoormust vaid...

3
8

Riigieelarvest- kõigile registreeritud parteidele baasraha(võrdselt) + riigikogus esindatuse eest(võrdselt)
Liikmemaksud- partei siseasi.
Annetused. Saab teha vaid toetajaliige ( vt. toetajaliikme staatuse loomise ettepanek rubriigis erakonnad). Toetajaliige saaks teha annetuse vaid ühele parteile,toetada nn "oma" parteid. Kui on soov mitut...

2
13

Lubada erakondade ning valimiskampaaniate ja ka erakondade sihtasutuste rahastamist ainult erasektori poolt, kuid sealhulgas ka eraettevõtete poolt. Seega lõpetada igasugune riigi, munitsipaal ja nende osalusega ettevõtete poolne rahastamine. Selline lahend tekitaks ka valimiste vahepealsel ajal valijatest suurema hoolivuse, kuna nad vastavalt...

3
14

Erakonnale laekub toetus,annetus ja nad maksavad riigile selle eest tulumaksu. Tänu sellele ei tekiks raha skandaale erakondades. Nende rahastamine oleks läbipaistev riigile.....

16
15

Lõpetada parteide toetamine RE'st.
Annetused eraisikutelt ja ettevõtetelt AGA:
Annetuse maksimum suurus võiks olla nt. eraisikutelt 10% eelmise aasta EESTIS maksustatud maksutulust (et vältida a'la "ämma käest sain" jmt) ja ettevõttel nt. 0,1% jälle EESTIS maksustatud kasumist.
Ülaltoodud protsendid on meelevaldsed aga mõte on selles, et saaks...

16
21

Luua riiklik -erakondade sihtkapital
On läbipaistev, aruandekohustuslik, kontrollitav. Erakonna eesmärke ning tegevusi kirjeldav igal aastal esitatav taotlus kapitalile nagu iga kodanikualgatuslik ühendus. Fond kogub annetusi, mis võivad olla ka sihtsuunitlusega. Ja iga kodanik saab avalikult oma rahalise annetuse fondile suunata.
Milleks erakond...

5
12

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamise üldsumma eraldatakse parlamendi ja valitsuse poolt riigieelarvest igal aastal eraldi - vastavalt riigi võimekusele ja vajadustele.
Erakondade riigieelarveline rahastamine jaguneb 1) valimistulemuslikuks ja 2) valimistevaheliseks (Lawrence Lessig’i printsiip) .
...

4
13

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Mitte mingil juhul ei tohi vähendada erakondade rahastamist riigikassast. Vastupidi, kui mingi erakond on saanud teatud arvu hääli, näiteks 0.5%, peab see saama riigitoetust. Just selliselt tagatakse arvamuste pluralism. Viimased valimised näitasid, et tulemuse otsustab raha. Võidab see, kes...

5
17

Ärimehed ju maksavad neile nii või naa.

43
31

Tänane 33% sotsiaalmaks jaguneb 13% haigekassale ja 20% sotsiaalkaitsele. Sellest 20%-st võiks 1 protsendipunkti kulutamise anda inimese enda otsustada, millisele MTÜ-le ta selle suunab (sh kirikukogudused, sotsiaalabi pakkuvad MTÜ-d või ka erakonnad). Kui ei määra, läheb riigikassasse.
MTÜ-d (1% saajat) võib muuta näiteks korra aastas, tehes...

6
15

Mõjutamiste ja mõjude(teenete) vaba annetuste üheks võimalikuks lahendiks võiks olla lahutamine annetaja annetuse saajast.
Annetaja raha päritolu kontrollimise võimaluses ei saa kajastuda annetuse saaja andmed.
Annetajal peab puuduma võimalus tõestada annetuse saajale annetuse suurust ja enda seotust annetusega.
Annetuse saajal peab puuduma...

5
12

Valimistel annavad Riigikokku kandideerijad lubadusi.Kas nad täidavad neid või ei aga palka nad saavad.Ettepanek:nende palk peaks olema vabariigi keskmine ja kui nad oma lubadused täidavad siis saaksid kätte kogusumma ja kui ei täida-läheks ülejäänud summa riigikassasse.Näide:kui minule tuuakse auto remonti, ma luban auto korda teha ja maei tee...

9
17

On selge, et MTÜ-d ja sihtasutused on süüdi selles, et me pole veel viie rikkama riigi sekka jõudnud. Viimane aeg on teha korrektuurid ja need süüdlased likvideerida või kujundada ümber osaühinguteks, või veel parem -- aktsiaseltsideks! Ja siis viia need kõik börsile! Ning nõuda, et nende dividenditootlikkus oleks vähemalt 20% aastas. Kui hästi...

4
16

Ettepaneku autor Raik-Hiio Mikelsaar, saabus e-posti teel:
Erakondade rahastamine muudetakse objektiivsuse ja sõltumatuse huvides ainult riigieelarveliseks, keelates igasugused annetused.

5
15

On ebaeetiline, et palga määrab uuele Riigikogu koosseisule eelmine koosseis. Seda võib nimetada "palgamääramiseks endale". Kuna Riigikogu liikmed liiguvad ühest kooseisust teise.
Tihti korduvad ühed ja samad nimed.

4
26

On paratamatu, et aegajalt MASA-de ja DASA-de temaatika, eriti nende rahastamine kerkib üles. Iseenesest ei ole nad oma olemusest halvad, kui neid teha õigesti. Kahjuks näitavad kogemused, et pigem jagatakse raha sinna kus on jagaja huvid. Ehk siis olemasolevatele suurparteidele.

Ideed, miks MASA-sid ja DASA-sid tahetakse on õilsad:
*edendade...

2
23

Idee seisneb selles, et iga riigikogu liige saab palka tulevast aastat vastavalt sooritatud tulemustest. Riigikogu liikmeid on Eestis liiga palju ning selle tõttu näen, et tulemuspalk suurepalgalistele Riigikogu liikmetele oleks kõige õigem variant arvestades riigi majanduslikku olukorda.

30
41

Tervist!
Teen ettepaneku lõpetada Riigikogu liikmetele palga ja kõikvõimalike tasude, hüvitiste, eripensionite jms maksmine ning kehtestada Riigikogu liikmetele isiklik materiaalne vastutus Riigikogus vastuvõetud otsuste eest.
Vastutusest vabastaks isiklik vastuhääl.
Arvan, et sel juhul soovivad Riigikokku pääseda tõesti vaid ainult need, kes...

21
28

On rumal ja silmakirjalik jutt, et keegi annetab parteile raha, kuna soovib toetada temale sobivat maailmavaadet. Miks siis paljud ärimehed toetavad mitut põhimõtteliselt erneva maailmavaadetega erakonda? Toetatakse ikkagi seda erakonda kust on oodata ka isiklikku kasu. Seetõttu tuleks leida moodus kuidas kaotada side toetuse kui rahanumbri ja...

8
27

Demokraatlikus riigis on erakonnad sellised kodanikeühendused,mis eristuvad üksteisest maailmavaate poolest.Eesti praegused erakonnad on aga kartellistunud ja neil on kõigil ühine maailmavaade sokutada võimalikult palju oma liikmeid maksumaksja palga peale.Seega on erakonnad muutunud ühiskonnavaenulikeks organisatsioonideks.Ühiskond ei saa seda...

3
20

Lõpetada erakondade rahastamine riigi poolt.See on mõtetu raha tuulde loopimine. Erakondi võivad rahastada ainult juriidilised ja füüsilised isikud
kindlaks määratud summas. Näiteks: 2000euri aastas.

47
58

Rahavõimu kahandamiseks poliitikas on vaja põhimõttelist muutus poliitilisele reklaamile kehtestatud piirangutes. Hetkel kehtivate seaduste kohaselt on keelatud poliitiline välireklaam aktiivse agitatsiooni ajal. See keeld on äärmiselt ebaloogiline, sest kui poliitiline välireklaam peaks olema kunagi üldse lubatud, siis just aktiivse...

5
24

Idee on valitsmiskulude kokku hoidmine ja igaugu vahendajetele raha kantimine ühiskonnas. Näiteks kui riigipalgaline, kes saab niikuinii oma palga rahva maksudest, peab maksma mingeid makse, siis läheb see tema "maksuraha", mille ta niikuinii on juba rahva maksudest saanud uuesti panka ning jõuab lõpuks ikkagi samasse kohta, ehk riigi...

4
35

Kui moodustakase mingi riigihange mis on suurem kui näiteks 1 mil eurot siis peab selle hanke võitja võtma omale ühe riigikogulase eestkostjaks. Siis see eestkostja vastutab oma nahaga selle hanke otstarbekuse, seaduslikkuse jne eest. Kui peaks sellest hankest mingi jama tulema näiteks maantee ehituse hange ja firmad hakkavad sinna maanteele...

6
37

Miks?
Sest mõlemad, nii valitud kui parteid, on täna riigieelarvelised!

Seega, on valitu (riigikogulane, volikogu liige jne) rahaannetus parteile maksumaksja raha mittesihtotstarbeline kasutamine!
Kui inimesed ilma "kohustuliku"/kokkuleppelise kalõmmita elatud saavad, siis võiks ju sellele vastavalt hoopis vähem palka saada? Või mis?

9
28

Minu ettepanek oleks: valimiste riigipoolne rahastamine toimub peale valimisi ja rahastatud saavad ainult nende saadikute kulud (proportsionaalselt kogutud häältega) kes pääsesid parlamenti. Riigikassa raha on meie kõigi, eesti inimeste, raha ja me tahame et sellest tasustatakse ainult valimised võitnud ja rahva poolt piisavalt usaldatud...

1
30

Praegune rahastamissüsteem on üks maailma läbipaistvamaid - kõik on avalik ning perioodiliselt peavad erakonnad komisjonile tegema aruandeid. Viimased muudatused erakondade rahastamises on olnud head. Minu soovitus on kaaluda muude ettepanekute hulgast ka mitte muuta olemasolevat süsteemi, probleemi ei ole. Muutmine muutmise pärast ei pruugi...

5
51

Püüdes mitte olla populaarne ja lähtuda praktikast, siis teen ettepanku igasuguste annetuste kogumine ja parteikampaanite rahastamine muuta 100% lubatuks. Põhjus väga lihtne: ei Eesti ega üksi teine riik pole suutnud varjatud rahastamist lõpuni kontrollida ning sellest saab vaid üksikjuhtudel mängukann kellegi üksiku mustamiseks, nagu sai ka...

6
52

Milleks käputäiele minirahvale nukupresident?
Presidendi kantselei koondada.

36
53

Organisatsiooni sh erakonna toimimiseks on vaja teha kulutusi. Tuhande või natuke suurema liikmeskonnaga erakonnal on peaaegu võimatu ainult liikmemaksudest oma organisatsiooni üleval pidada ja arendada. Samas on erakonnaseaduse alusel tal õigus oma maailmavaadet tutvustada ja poolehoidjaid värvata. Tal on samasugune õigus maksumaksja rahale...

10
54

Koondada Kaitsevägi ja Kaitseliit.
Eesti rahvale ja riigile pole kunagi mingit kasu olnud militaarüksustest! Poliitikud on reetnud ja reedav endiselt:(elamisload, parteikassad, Simmid,Dresdenid jne).
Sellisele väikeriigile, alla 1 miljoni elaniku ja alla 300 000 võimelise relvakandja, pole mõtet raha raisata. Isegi 100 % elanik-konnast..ei päästa....

7
118