Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Teemas "Valimised" on 627 ettepanekut. Esita ka!
Järjesta aja / toetuse / vastuhäälte / arutelude / juhuslik põhjal.

Kui ta seda siiski soovib,peab ta kõigepealt riigikogu mandaadist loobuma.

337
9

Selleks peab tegema nii, et häälte ümberjagamine on keelatud. Peibutuspardid peavad kaduma. Eesti rahvas on aus rahvas ega salli valetamist. Kui poliitika algab valest (=kombinatoorikast), siis on ka kogu ülejäänud protsess valelik, millel võivad olla traagilised tagajärjed, Pooldan otsevalimisi.

337
11

Uues valimisseaduses tuleks välja töötada saadiku tagasikutsumise
mehhanism, et parlamendis saadik ei tunneks end liialt mugavalt

246
9

Ei häältemagnetitele ! Arvan,et kanditaat kes kandideerib valimistel ja ka sai hääled,peab ka kindlasti sellele kohale tööle minema.

232
3

"Valimistrepp" (1)

Erik Vest peaaegu 4 aastat

Muuta valimissüsteem selliseks, et "trepiastmel" kõrgemasse instantsi valitud isik ei tohi kandideerida madalama astme valimistel, mis tähendab, et europarlamenti valitud ei tohi senikaua kuni ta europarlamendis on kandideerida riigikogu valimistel ja riigikogulased ei tohi kandideerida KOV-i valimistel. Samas ei tohiks olla ühel "astmel"...

234
3

Nii kohalikel, kui ka Riigikogu valimistel osalevad inimesed, kes on vaid häältemagnetiks, kuid oma rahvalt saadud mandaati nad ei kasuta.
näiteks meenub eelmistelt kohalikelt valimistelt tollane välisminister Urmas Paet, kes kogus Nõmmel rekordi hääli, kuid volikokku ei läinud!
Sama oli Riigikogu valimistel, kus Tallinna linnapea Savisaar kogus...

216
1

Keelustada ülikallid loosungipõhised valimiskampaaniad erameedias ja tänaval. Selle asemele luua täiendatud väitlussaadete programm avalik-õiguslikes kanalites (ETV, ETV2, Vikerraadio),
mille alusel oleks kodanikel võimalik kujundada sisuline arusaam kandidaatide ja erakondade soovidest ja võimekusest. Väitlustesse kaasata vabakonna esindajad.

190
8

Riigikogus ei saa "istuda" üle kahe aja järjest. Aeg on näidanud, et paljudel inimestel kes üle kahe aja riigikogus "istuvad" kaob justkui reaalsustaju ja muututakse väga eluvõõraks. Kui enne oli inimesega justnagu kõik korras ja tema jutt oli igati loogiline ja arusaadav, siis üheksandal aastal muutuvad teod ja jutt arusaamatuks.

196
9

Keelata ära kriminaalkaristust kandnud või väärtegusid sooritanud isikutel kanditeerimine KOV-tel ja Riigikogu valimistel ja sammuti võiks piirang laieneda ka kõiksugustele kantsleritel ja nõunikel. See välistaks olukorra kus poliitikutel tekib karistamatuse tunne või siis kui karistatakse siis pole hullu sest ju see erakond mind kuhugi...

177
21

Seoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga läks ka suurem osa seadusandlikust kompetentsist Brüsselisse. Sellest tuleneva töökoormuse vähenemisega saavad Eestis seadusloomega hakkama 51 rahvaesindajat.
On jäänud mulje, et Riigikogu on asunud oma kompetentsikaotust kunstlikult kompenseerima nõudega kirjutada seadustesse tehnilisi detaile, mida...

167
23

Välistada tuleks parteide tagatubade nimekirjad ja häälte ülekandmine, see on kõlvatu ja rahva tahtega pole siin pistmist. Riigikogusse peab saama see, kes kogub kõige enam hääli. Üksikkandidaatide võimalused pääseda riigikogusse peavad olema samaväärsed erakondadesse kuulujatega. On ebademokraatlik nõuda neilt kordades rohkem hääli, kui hall...

175
5

Kodanikustaatus annab õiguse valida ja olla valitud. Seda õigust ka kasutatakse. Paraku ei kasuta suur osa kohalike omavalitsuste ja/või riigikogu valimistel mandaadi saanud kodanikest oma mandaati ning loovutavad selle oma valimisnimekirja või erakonna liikmele.
Kui seesugusel mandaadi priitahtlikul loovutamisel ei ole kodaniku tervisest,...

151
8
164
13

President peab olema selgelt tasakaalustav, mitte suundarajav jõud Eesti poliitikas, kuid ta TULEB OTSE VALIDA.

162
30

Jahmatav on süsteem, kuidas sotsiaalminister liigub sujuvalt justiitsministriks ja kaitseminister haridusministriks. Asjatundmatute valdkonnaga mitte kursisi olevate poliitikute pidamine ministrikohtadel läheb maksumaksjale palju maksma. Ministri koht ei peaks olema õpipoisi koht, mille kooliraha maksab rahvas. Ministriks saamise õigus peaks...

155
13

Kompensatsioonimandaadi põhimõtte rakendamine tuleb täielikult kaotada, kuna see on ebaloogiline ja ebavajalik valimistulemustega manipuleerimise mehhanism. Iga kandidaat peab saama Riigikogusse ainult temale antud häältega ja mandaadi teistele kandidaatidele ülekandmise võimalus tuleb täielikult lõpetada.

134
8

Riigikokku saab valida saadikuid ainult otse. Riigikokku pääsevad üle Eesti enim hääli saanud saadikud. Saadikud oma kogutud hääli teistele edasi anda ei saa. Riigikogulased valivad endi seast valitsuse. Vastavalt valimistel kogutud häälte pingereale astuvad uued liikmed riigikokku sealt valitsusse ja kas või presidendiks valitud riigikogulaste...

155
14

Minu antud hääl võib minna ainult sellele kandidaadile, kelle poolt ma hääletan.Lõpetada igasugune häälte ülekandmine erakondade nimekirjades. Riigikogu saadiku valijate ringkond peab olema tuvastatav, et teda saaks tagasi kutsuda kas või näiteks majoneesi ostmise pärast, siis suureneb ka saadiku vastutus seal vastu võetud otsuste eest....

132
7

Arvestades seda, et Eesti ei ole presidendivabariik ning reaalselt kuulub võim suuremas osas ikkagi valitsusele ja peaministrile, oleks mõistlik kehtestada peaministri ametis viibimisele ajalist piirangut, analoogselt presidendi ametiga. Presidendi ameti puhul on piirang 2 ametiaega; peaministri ameti piirangut võiks kehtestada kas samamoodi...

152
15

Valimised peaksid olema isiku põhised, mitte aga erakonna põhised. Toon näite: Keskerakonna eest osales riigikogu valimistel Edgar Savisaar, aga ise riigikokku ei läinud. Seega riigikokku peaks saama igast piirkonnas kõige rohkem hääli saanud isikud ning millisest piirkonnast mitu liiget, see sõltuks piirkonna valijate arvust. Seega juhul kui...

141
4

Riigikokku pääsemise ainus kriteerium peab olema kandidaadile tema valimispiirkonnas antud häälte arv. Siis oleks asi nii tegelik, kui see praeguses Eestis meie praeguste inimestega üldse olla saab. Valitakse ju alati tegelikku inimest, mitte abstraktset esindajat.

Ka valimisseadus peab arvestama meie tegelike inimestega. Nimekirjavalimiste...

121
5

Peaks keelama riigikogu liikmetel kandideerimise KOV valimistel. On ju selge, et KOV volikogu töös nad aktiivselt osalema ei hakka ja ei tohigi. Samuti on kindel, et kohta riigikogus nad KOV volikogu koha vastu ei vaheta.

112
0

Vähemalt 2 korda kuus, läbi oma kohaliku omavalitsuse või Riigikogu kodulehekülje antaks siis valijatele teada mis kell ja päeval millises oma valimispiirkonnas realiti ollakse. Juhul kui esimest korda jääb tulemata - hoiatus valija poolt . Teisel korral puudumise eest saadiku ühe kuu palga suurune trahv ja kolmandal korral puudumise eest...

109
6

1. Kindlasti tuleks ära kaotada kompensatsioonimandaadi võimalus - see viib riigikokku esindajad, keda kodanikud ei ole sinna valinud (broilerid). Samuti tuleks üle vaadata erakondade ja üksikkandidaatide valimiste alused - ei ole normaalne kui mitme tuhande häälega üksikkandidaat jääb riigikogust välja ning samas mõnekümne häälega erakondlik...

116
8

Riigikogulaste kohta peetakse elektroonilist arvestust ehk avalikku kodulehekülge kus on kajastatud kõik iga riigikogulase hääletused ja kuidas ta hääletas. Samuti kõik tema algatatud seadusemuudatused jne. Idee eesmärk on, et kõik saaksid veenduda millega tema valitud saadik tegeleb ja kuidas hääletab. Kas üldse tööl käib.
Kui mõni saadik ei...

116
6

Teen ettepaneku, et järgmise presidendi peaks Eestis valima rahvas. Mõistagi võib arutada, kas ühe vooruga valimised või teha seda mitmes voorus. Samuti on võimalik diskuteerida kandidaadi esitamise õiguse üle, kas see õigus on mingil kindlal hulgal kodanikel, erakondadel, vabakonna esindajatel jne.

140
29

Võib arvata, et kohe erakondade valimiselt isikuvalimistele hüpata oleks liialt suur samm alla neelata (ehkki vajalik), siis alternatiivne lahendus, nö "kirik keset küla" oleks, kui erakondlikud nimekirjad kujuneksid automaatselt häälte arvu järgi. Nii saaksid igast erakonnast, ilma liigsete ümberkorraldusteta Riigikokku just need, kes vastavas...

105
3

Valmisvõitlus kandidaatide vahel peaks toimuma ringkonnas. Valimistulemuse aluseks on ainult selle kandidaadi poolt antud hääled, mitte tema järjekoht erakonna nimekirjas. Lõpetada häälte ülekandmine ringkonnas vähem hääli saanud kandidaadile.

116
3

Vähendab elukeskkonna visuaalset reostust, säästab loodust, aitab vähendada mõttetuid kulutusi kampaaniatele, toetab keskendumist ideede konureerimisele

91
0
104
3

Mõttetu raharaiskamine, selle asemel tuleks igale kandidaadile eraldada oma mõtete tutvustamiseks võrdne aeg ETV-s

102
5

Riigikogu valimise seadus on vaja korrastada kujul, mis tagab, et parlamenti pääsevad isikud, kes on saanud valimistel reaalselt enim hääli, sest see on elementaarne.

106
1

Et kasutada paremini naiste potentsiaali poliitika kujundamisel teen ettepaneku leppida kokku, et valimistel osalevate kandidaatide nimekirjad koostatakse tõmbluku põhimõttel, mis tähendab, et nimekirja esiosas (näiteks 20 esimest kandidaati) vahelduvad kordamööda mõlemast soost kandidaadid. Praegu on näiteks Riigikogu 101-st saadikust 21...

101
68

Ettepaneku autor Gunnar Karu, saabus e-posti teel:
Riigi presidentaalsuse või parlamentaarsuse määravad
presidendi ja parlamendi võimupiirid, mitte presidendi valimise kord.
Otsevalitud president saab tegutseda erakondadeülese tasakaalustajana
ega pea kaaluma iga sammu korral, kas see soodustab või takistab
tagasivalimist parlamendis.

112
13

Täiendada Riigikogu valimise seaduse 4. (Hääletamis- ja kandideerimisõigus): kandidaadil peab olema omandatud kõrgharidus. Kõrgharidus on parlamendi liikmele ühiskonna keeruliste probleemide ja nende lahendamiseks vastuvõetavate otsuste langetamiseks elementaarne eeltingimus ning tõend tema intellektuaalse taseme kohta. Parlament ei ole...

112
36

Kõik rahvaküsitlused näitavad, et eesti rahvas soovib valida ise Eesti Vabariigi presidenti. Oleks ime, kui see soov siin esitamata jääb. Kui aga juhtub, et seda soovi ei arvestata, kuna meil on nn. parlamentaalne vabariik ja poliitõpikute järgi ei saa parlamentaarses vabariigis presidenti rahvas valida , siis miks üldse midagi küsida, kui ette...

108
11

On korduvalt osundatud, et ei ole olemas keskerakondlikke torusid, reformierakondlikke külateid jne jne. Nagunii teevad kohtadel ilma inimesed, keda tuntakse ja keda elanikud/valijad usaldavad. Valdades ei ole oluline erakondlik kuuluvus - koostööd tehakse inimeste tasandil. Lausa naljakad on erakondlikud mängud, kus ühes vallas on koalitsioonis...

79
4

Sellega saab kodanik valida just seda kanditaati ked a soovib. Riigikogusse
pääseb üldnimekirja alusel. Alles siis segub missugune erakond võitis.
Riigikogust lahkunud kanditaadi asendatakse üldnimekirja alusel.
Kanditaati saab tagasi kutsuda kogudes 50%+1 tema poolt kogutud
häältest. Peab saavutama et riigikogus on eelnõude arutelu koht, mitte
...

93
16

Kodanikud tahavad ise otsustada kes on nende president. Ainult nii on võimalik leida riigile esindaja kellel on rahva usaldus ja toetus ning kes ilmselt oma otsustes (seaduste väljakuulutamine) ja tegevustes mõtleb rohkem rahvale, kuna on saanud neilt otsemandaadi.

97
17

Tuleks kaotada parlamentaalne valimissüsteem, ehk siis hääl peaks minema täpselt sellele isikule kellele valija selle annab. Ei mingit parteisisest häälte ülekandmist ja koguaeg parteipeade riigikokku upitamist. Valija tahab riigikogus näha ikka seda, kelle poolt ta hääletas. Samuti tuleks muuta lihtsamaks eraisiku pääsemine

96
8

Valimiskampaaniad (3)

Toivo Kalmo peaaegu 4 aastat

Et vähendada kõlvatut konkurentsi valimistel,tuleb valimiskampaaniad teha riigi kulul.Selleks esitavad kõik kandidaadid spetsiaalsele kampaaniaks moodustatud riigiettevõttele oma valimisprogrammi,CV ja foto.Need andmed avalikustatakse spetsiaalsetel stendidel ja veebilehtedel.Koostatakse ka vastav trükis,mis saadetakse soovijatele postiga...

68
5

Valimisringkonnad võiksid olla ikkagi piirkondlikud - sest nii saaksid kohalikud aktivistid ja õiguste eest seisjad ka hääli koguda.
Riigikogulasi, kes saavad parlamenti häälte arvu järgi võiks olla vähem - 51 näiteks, nende palk aga mediaankeskmisega kooskõlas (mis näitab paremini elanike terviku olukorda riigis...mis oleks siis ka...

106
15

Ettepaneku autor Helve Meriroos, saabus e-posti teel:
Inimesed peavad saama valida inimest,keda nemad usaldavad ja see valitud inimene peab saama riigikokku jm ,aga mitte erakond ei otsusta ,kes nendest nende erakonna poolt valitud inimestest sinna lähevad.Rahva otsus on kindel ja vankumatu.

91
1

Oleme näinud linna piltides, igasuguseid valmisreklaamide plakateid ja suuri bannereid aga need kõik maksavad.

Need erakonnad, mis on suuremad kulutavad selle peale rohkem raha, mida väiksemad ja nõrgemad ei saa endale lubada. Selle pärast peakski olema valmiste ajal valimisreklaamidel limiteeritud summa, et kõigil erakondadel oleksid võrdsed...

82
2

Kuna meie rahvaarv on kardinaalselt vähenenud ja väheneb edasi, samas ka tööjõuliste kodanike arv on vähenenud ja väheneb edasi siis teha riigikogu 51 inimeseliseks. Sellest piisaks.

108
13

Kohalikud omavalitsused on loodud kohaliku demokraatia arendamiseks. Näiteks Ungaris ja Slovakkias valitakse vallajuht otse. Väikeriigis ja eriti väikestes omavalitsustes võiksid valimised olla lihtsamad ja otsesemad.

88
9

Siiamaani on Eestis omavalitsusi kus seda ignoreeritakse ja riik vaatab seda käed rüpes pealt. See kõik soodustab teadmatust ja harimatust riigi sees toimuvatest protsessidest. Juriidilisest teadmatusest pole siin mõtet isegi mainida. Miks see nii on , austatet riigiisad-herrad ?

75
0

Valimistel osalevate erakondade nimekirjadesse paigutatud kandidaatidest saavad Riigikogusse kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule.
Põhjendus:
Välistab selle, et erakonnas enim hääli saanud kandidaat jääb Riigikogust välja kuna nimekirja asetuse tõttu osutub valituks nimekirjas eespool olev kuid vähem hääli saanud kandidaat.

87
1

Riigikogu valimise seaduses peab olema garanteeritud võimalus kutsuda tagasi saadik, kes ei ole õigustanud oma valitust riigikokku.

96
3

Keelata ülisuured valimisreklaamid, mis on lihtsalt koledad, nii näiteks 5x10 m. postkastitesse pandav reklaam peaks olema taaskasutatavast paberist, mida saaks hiljem kas või ahju visata. Ja reguleerida reklaami pinna mahtu ja reklaami aega, et oleks kindel ülemmäär. Põhimõtteliselt ei tohiks valimised koormata inimest, vaid aitama teda otsusel...

76
0

Riigikokku vabatahtlikult tähtajaliselt konkursiga tööle valitud liikmed on ju tavatöötajad ja sellest lähtudes võiks lõpetada eluaseme,tööga mitteseotud sõidukulude ja lahkumishüvitiste maksmise, kuluhüvitist tasuda ainult kulupõhiselt. Töötasu võiks olla astmeline ja lähtuda haridusest ning töökogemusest.

89
4

Kuna praegune töökorraldus võimaldab pooltühjal saalil oma tööd teha ja ülejäänud tegelevad muude asjadega.

89
11

KOV volikogudes ei tohiks olla KOV allasutuste juhte, kes siis eelarve koostamisel ei tunne mingeid piire ja kohustusi säästa kui on vaja säästa. Ja naad ei muretse sellepärast , et kust se raha laekub eelarvesse. Nemad teavad et ma pean oma asutust juhtima ja täitma oma asutuse töötajatele enne valimis antud lubadusi et palk ei lange, tulevad...

67
1

Tegelikult võiks riigikogusse valimine toimuda üleriigiliselt. See tähendab, et kuigi ma olen küll Tallinnasse sisse kirjutatud oleks mul õigus valida ühte tublit Tartu inimest. Praegune süsteem sunnib mind valima oma valimispiirkonna kandidaatide seast mis on väga piiratud ja viib riigikokku tihti tundmatud ja ebaproffessionaalsed inimesed.

77
10

Ministri kohalt tagasi astudes riigikokku minemine pole mingi poliitiline vastutus. Sama kehtib teistel soojadel kohtadel. Kui keegi on tagasiastumise väärilise jama kokku keeranud, ei tohiks ta 5 aastat üheski riigi institutsioonis toimetada.

86
9

Pole vahet millistel asjaoludel see lahkumine toimus. Läks valitsusse, ministeeriumi jne jne . Igasugune sebimine ametite ja Riigikogu vahel tuleb kardinaalselt lõpetada.

98
19

Olla Riigikogu saadik ei ole töökoht. Saadik kaotab ka sideme reaalse eluga istudes üksnes Riigikogus. Kaks Riigikogu koosseisu järjest oleks maksimaalne. Kolmandasse Riigikogusse ei tohiks ta enam kandideerida.

81
2

Vastuolu EV Põhiseadusega:
1. Eelmistel RK valimistel läksid Jõgeva- ja Tartumaa 11800 valija hääled "jalutama" (7 mandaati, valituks osutus 5). Kõik need jalutavad hääled jaotati erakondade vahel ja nii osutusid valituks persoonid keda ei tunta ei Jõgeva- ega Tartumaal ja kes ei tea ka antud piirkonna eripärasid. Keda need "õnnelikud" esindavad...

76
3

Oleme 21. sajandis. Tehniliselt on võimalik nii kohalikel kui riigikoguvalmistel võtta kasutusele süsteem, kus on kättesaadav informatsioon nii saadikute, kui teda valinud isikute kohta.

Avalik hääletamissüsteem:

1) võimaldab välja töötada mehhanismi, kus valijad saavad enda saadiku ka tagasi kutsuda. Aus mäng. Just need valijad, kes andsid...

64
17

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Nii väikeses ja nii vaeses (lõputu jutt raha mittejätkumisest) riigis, nagu Eesti ei peaks riigikogu liikmete arv olema 101 vaid võiks olla 50-60.

83
14

Tänane häda on veel see et nendes omavalitsustes kus nn. vanad tegijad ees , kes on tsementeerinud oma võimu ning on 100 % kindlad oma tagasivalimistesse , ei tehtagi eriti välja uute tahtjate - tegijate arvamustest ja ettepanekutest . Tihti toimub avalik ignor uute tulijate suhtes või lausa neid alavääristatakse valede või pooltõdede alusel....

57
3

Kompensatsioon eeldab,et kes on midagi vähem saanud,sellele antakse juurde.Praegu on vastupidi,see kes on palju saanud,saab veel juurde.Sellepärast on kompensatsioonimandaadid lausa ebausad (eetikast rääkimata) ja mandaatide jaotamisel neid tarvitada ei tohi.Samas on poliitika siiski meeskonnatöö ja mõnesugune häälte ülekandmine on...

76
8

Ettepaneku autor Hans H Luik, saabunud e-posti teel:
Kuna erakondi suures osas rahastab maksumaksja, peaks kehtestama reegli erakondlikule reklaamile (et ei kulutaks raha suurte näopiltide ja "Eesti eest!" tekstidele): iga valimisreklaam sisaldagu selget teesi, mille poolt või vastu (seaduseelnõud või poliitikad) kandidaat või erakond kavatseb...

71
3

Igas valimisjaoskonnas saaks valida ühtse üleriigilise nimekirja alusel ja riigikokku pääsevad üle riigi enim hääli saanud.

80
11

Mistahes valimiskorralduse puhul rakendada süsteemi, kus valija reastab üheainsa kandidaadi nimetamise asemel hulga kandidaate eelistatavuse järjekorras. Taoline süsteem (üksik ülekantav hääl, eelistushääletamine, alternatiivne hääl, vt http://pir.at/vikipeediast) üle maailma mitmel pool kasutusel ja aitab tõhusalt välja selgitada valijate...

45
2

KOV on kohaliku elu arengu ja juhtimise organ. Linnades on erakondlikkus arusaadav, mitte aga kohalike valdade tasemel. Paraku on praegu erakondlik mäng vallatasemel pigem piduriks. Ei oska küll formuleerida, kuidas taolist mehhanismi rakendada, kuid minu arvates peaks valla tasemel valimised olema mitteerakondlikud

76
6

Saadikukandidaadid peaksid kandidaadiks kvalifitseerumiseks eelnevalt sooritama midagi sarnast nagu IQ testi, mis näitaks nende arusaamisvõimet, analüüsivõimet, teadusliku mõtlemise oskust, üldteadmiste taset sh arusaamist terminoloogiast protsesside juhtimises ja probleemide kirjeldamises. Samuti peaks olema tuvastatud teovõime. EV Riigikogu...

78
13

Peale valimistulemuste selgumist vormistab Vabariigi Valimiskomisjon igale parteile valimistulemuste(häälte alusel)uue pingerea. Esimene on.see
,kes kogus kõige rohkem hääli jne.samuti ka ülekantavad hääled rangelt valimiskomisjoni pingerea järgi.Parteidel on riskantne kasutada nn.häältepüüdjaid ! Ja mina kui valija tean ,kes on minu...

68
0

Praegune mandaatide ümberjagamise süsteem on valijale umbes nagu hunt lambanahas. Suurte kõlavate siltide all hääletame isikuid, ent sisuliselt anname hääle erakonnale, keda valija arvamus hiljem ääretult vähe huvitab.
Ringkonna suurus on eraldi arutamist vajav küsimus, seda siin ei puuduta. Aga põhimõtteliselt peaksid valituks saama ringkonnas...

49
0

Teen ettepaneku moodustada alates järgmistest Riigikogu valimistest Eestis üks valmisringkond ühe ühise valimisnimekirjaga, millest rahvahääletuse tulemusel selguvad 51 Riigikogu liiget.
See võimaldab riigil toimida kokkuhoidlikumalt, samas tõhusalt, tagades 1,3 miljoni elanikuga riigis piisava rahvaesindatuse suhte: üks saadik ca. 13 300...

85
14

EV Põhiseadus sätestab:"Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kaheksateist aastat vanad"
Ülaltoodud lause mõte peaks ju olema üheselt selge: kohaliku elu üle otsustavad kohalikud inimesed. Ja kohalikud inimesed on need...

66
5

Kõigepealt esmalt siis kui astub valimiskaruselli enda ja oma pereliikmete täisaruanne oma kinnisvarast-arvetest-aktsiatest-transpordist jne . Ja siis iga aastaselt kirjalikult et see oleks väljas avalikult kohaliku omavalitsuse koduleheküljel. See ei rahulda et ma pean tuhnima kas läbi ajakirjanduse või mööda Maksuameti-Krediidiinfo avalike...

55
5

Kuna igasuguseid regionaal reforme ei suudeta läbi viia, siis võiks ju riiklikul tasandil nt määrata maakondlikud keskused ja kogu lugu. Milleks on vaja ca 600 valda mille ülalpidamine maksab rahvale miljoneid. Kuna on meil on E-riik siis võiks mõned asjad nö riiklikul tasandil ka ümber muuta. 1,4 miljonilisel rahval pole vaja sellist riigi...

64
15
63
9

Seada Riigikogusse kandideerijaile vanuselävi, sest noored inimesed on uljad ja ei taju kahju suurust, mida valed otsused võivad põhjustada. Neile meeldib rohkem riskida ja seda soodustab võõraste vahendite kasutamine. Minimaalne vanus võiks olla 35 kuni 40 eluaastat. See piirab ka "elupõliste" saadikute tekke, samuti "poliitbroilerite" liiga...

62
15

Valijaid koheldakse poliitikute suurte näopiltide, jagatavate pastakate jm.-ga kui infantiilseid olendeid. Sisuliselt puudub praegustes kampaaniates informatsioon, keda me valime - milline on tema kompetentsus, senised ametikohad, senised teened eesti rahva ees, tunnustatus, eetiline jm. taust. Me valime sisuliselt pimedatena tundmatuid nimesid...

69
1

Teen ettepaneku moodustada alates järgmistest Riigikogu valimistest Eestis üks valmisringkond ühe ühise valimisnimekirjaga, millest rahvahääletuse tulemusel selguvad 51 Riigikogu liiget.
See võimaldab riigil toimida kokkuhoidlikumalt, samas tõhusalt, tagades 1,3 MILJONI ELANIKUGA RIIGIS PIISAVA RAHVAESINDATUSE SUHTE: ÜKS SAADIK CA. 25 500...

70
12

Kaotada tuleks poliitiline välireklaam, sest see on suunatud sellele ühiskonna grupile, kellel puudub valimiseelistus. Valdavalt ei tea nad eriti parempoolsusest ega vasakpoolsusest. Minnakse osavate ja meeletult kallite PR-meeste lõksu, aga mis see kõik maksab? Vat see on sulaselge rahva raha raiskamine. Olen seda meelt, et selliste nn....

62
1
45
0

Ettepaneku autor Endel Turbas, saabus e-posti teel:
Praegune Riigikogu valimisseadus on liiga peen ja sobimatu (häälte ülekandmised, murdarvuga astendamised, „peibutuspartide“ lubamine). 2011. a valimistel pääses 303 häält kogunud parteilane riigikokku, 3267 häält kogunud üksikkandidaat jäi välja. Selline „demokraatia“ võõrutab rahva valimas...

66
1

See välistaks teiste kandidaatide häälte najal valituks osutunute võimaluse vaatamata oma napile häältesaagile teiste erakonnakaaslastele antud hääled kaaperdada ja "pinki vahetada".

65
12

Me võiksime olla väike, efektiivne ja õnnelike elanikega riik.
Oleme aga paraku väike, korruptiivne ja õnnetute elanikega riik.
Korruptsiooni leviku piiramiseks omavalitsuste tasandil peaks piirama vallajuhtide ametis olekut ajaliselt kahe järjestikuse valimisperioodiga. Mis ei tähenda, et peale eemalolekut valla/linna juhtimisest ühe...

62
4
62
1

Võrdsed valimised kõikidele. Momendil on eelised parteide oma koostatud nimekirjadel. Üksikkandidaadil on võimatu riigikokku pääseda. Presidendi valib rahvas.

64
3

Parteid esitagu oma valimisnimekirjad igas olukorras ainult tähestiku järjekorras.
Valimisseaduse rikkumise ilmiskstulekul, peab seotud (st valituks osutunud isiku) tegelase volitused asjaolude selgitaiseni peatama. Vahet pole, kas rikkumiskahtlus lasub isikul endal või team käsilastel. Praegu istuvad kõik viinaga hääli ostnud (ka vahele jäänud)...

70
3

Toetan kõiki ettepanekuid, mis on esitatud presidendi otsevalimise poolt.

63
7

Предлагаю привязать зарплату ВСЕХ депутатов, и в Рийгикогу, и в местном самоуправлении, привязать к минимальной зарплате. Например 5 минимальных зарплат. Коэффициент можно обговорить, но зарплаты в Рийгикогу надо снизить, хотябы из-за уважения к своему народу. А то никому повышать зарплаты не хотят, а свою сразу повышают.

58
5

Valitud kogu saadik saab omale tema poolt hääletanute nimekirja ja ta on selles olevate isikute ees aruandekohuslik. Seega kaob abstraktne suhe saadiku ja valija vahel ning muutub reaalseks.
Saadiku poolt hääletanud isikud saavad oma saadiku tagasi kutsuda kui seda soovib üle 50% nimekirja koosseisust ning uue esitada.
Hääletanute nimekiri on...

62
8

Asendada riigi esinduskogu valimistel kandidaadi vanuseline alampiir haridusliku miinimumnõudega. Kandidaadil peab olema kõrgharidus.

67
19

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Kui kõrgema astme saadik kandideerib ka madalama astme valimistel ja osutub valituks, kaotab ta automaatselt kõrgema mandaadi ja peab asuma tööle uuele mandaadile vastavale kohale.

51
0

Sarnaselt kohalike omavalitsustega on mõistlik lubada ka Riigikogu valimistel osaleda kodanike ja ühingute valimisliitudel (ettepanek Riigikogu valimise seaduse muutmiseks). Nõuded, mis eelmise
sajandi lõpus kehtestati fragmentiseerunud erakonnamaastiku korrastamise eesmärgil, on nüüd muutunud poliitilist mitmekesisust pärssivaks piduriks.

68
23

Valimisreklaam avalikus meedias ja avalikus ruumis keelustatakse (olgu siis reklaamiseaduses või valimisseaduses). Kandidaatide ja erakondade platvormide-programmide tutvustamiseks tellib seadusega määratud valitsuastus(valimiskomisjon?) tele-;raadio- ning ajalehtedesse valimisperioodil riigipoolt makstud saateaega/leheruumi, Kõigil valimistel...

57
3

Eestis on ainult üks valimisringkond või mitme valimisringkonna puhul võib üksikkandidaat oma kandidatuuri üles seada kõikides valimisringkondades.

Põhjendus:
Täna ei ole tagatud kodanikule võrdse kohtlemise printsiip võrreldes erakonnaga. Kui erakond tohib kandideerida üle riigi siis üksikkandidaat saab kandideerida üksnes ühes valimisringkonnas....

61
4

Ma ei saa aru, miks peab valimistulemused (sedelid ja eriti e-hääletuse tulemid) kihku-kähku pääle valimisi ära hävitama. Iga väikeettevõte peab kohustuslikult oma raamatupidamist alles hoidma 7 aastat. Need ndmed aga ei puhu tegelikult üldse pilli. Kui siis selle ettevõtte enda puhuselt mingil määral. Valimistulemuste alusel on aga...

60
1

ühepolaarse hääletamise (ainult JAH) asemel kahepolaarne, ehk võimalus anda ka vastuhäält ning täiuse huvides ka erapooletut.
Tulemused kirjeldavad paremini valijate arvamust.

47
14

1) Kuna Riigikogu töötab ka praegu väga harva ja peab suvel kolmekuust puhkust, piisab, kui Riigikogu kutsutakse korraliselt kokku 4 korda aastas üheks või kaheks nädalaks. Tasu riigikogulastele oleks istungite järgi ja tegelikult kohaloldud aja eest. Kui juhtub midagi erakorralist, siis president on kohustatud Riigikogu ka erakorraliseks...

61
8

Kõik, kes on riigi valitsemisel või parlamendis oleku ajal mingi eetikavastase teoga hakkama saanud, aga ei ole materiaalseid kahjusid tekitanud, peaksid saama mingiks ajaks ( viis kuni kümme aastat) valitsuses ja rahvaesindustes töötamiseks keelu. Kes on isikliku kasu huvides või tahtlikult oma tegevusega (tegevusetusega) põhjustanud...

64
3

Erik Vesti "Valimistrepi" ja Erkki Laidineni "Riigikogus "istumise" ideed lugedes tekkis mõte, et see, mida ma ise pakuks välja, annab teha neid kahte ühendades:
Valimistel osalemine on vastutusrikas. Poliitiku individuaalne ja erakonna üldine vastutus algab juba kandideerimisest. Seepärast:
1. Kandideerida Riigikokku saavad vaid need, kes...

37
0

Teen ettepaneku kaotada Riigikogu valimiste seadusest valimiskünnise (praegu 5%) põhimõte ning jagada kõik mandaadid ringkonnas enim hääli saanud kandidaatide pingerea alusel. See hõlbustab üksikkandidaatide või madala üldtoetusega erakonna/nimekirja populaarse kandidaadi valituks osutumist. Selle muudatuse jõustudes kahaneb oluliselt nn raisku...

49
5

On üsna pentsik mõelda, et minister ja komisjoni/nõukogu liige, saamata hakkama oma tööga, tagandatakse ametist ja ta siirdub seejärel riigikokku!?
Me ei vaja riigikogulasest seaduseandjat, kes tegeleb pahategudega või on oma töös saamatu/küündimatu.
Sageli käidakse mõtlematult välja argument, et raha ei ole, kellelt seda ära võtta? Näiteks,...

58
1

Tõenäoliselt huvituksid kodanikud valimistest ja ka neil osalemisest rohkem, kui neile antaks mugavam võimalus tulemusi lõpuni jälgida ja neile kaasa elada - kas kodus või kusagil linna peal. Valija, kandideerija või valimiskomisjoni liikmena. Mugavam võimalus tekib aga ainult siis, kui sa ei pea järgmisel päeval tööle minema.

Seetõttu teen...

50
6

Olen vastu olukorrale, kus inimene kandideerib kas riigikogu või KOV-i volikogu koosseisu ja valituks osutumisel ei asu esindusorganisse tööle, vaid tema poolt kogutud hääled kanduvad edasi.

52
0

Sellise süsteemi vältimatuks eelduseks on valitu sidumine tema poolt hääletanud valijatega, see tähendab et täiesti anonüümsed valimised nagu seni õigeks peetakse on võimatud. Ei näe siin probleemi, kui valja peab kartma repressioone oma valiku pärast riikliku valimissüsteemi kaudu siis ei ole selles riigis vabad valimised niikuinii võimalikud....

63
6

Rahva valitav organ, kirjutan meelega väikese tähega, riigikogu on parteide teadliku tegevuse tulemusel muudetud teisejärgulisteks moodustiseks, kus kitsas ring inimesi otsustab, kes pääseb, kes ei pääse ning see olukord peab muutuma. Kuna ameti annab partei, mitte rahvas, peab saadik arvestamagi eelkõige nendega, kes annavad ameti, siit...

42
1

Kui osaliselt majoritaarsele valimissüsteemile üle minna ei soovita, siis tuleks vähemalt valimsiringkondade suurused teha võrdsemaks, Praegune varieerumine (5-14 mandaadilised ringkonnad) on tegelikult Põhiseaduses kehtestatud proportsionaalsuse selge rikkumine
Pakuksin praeguse 12 ringkonna asemel 26 3-6 mandaadilist ringkonda.: 12...

34
0

Praegune valimiste kautsjoni süsteem toimib valimismaksuna väikeparteidele, uutele erakondadele ja üksikkandidaatidele. Väikeparteidelt, kelle häältesaak ei ületa 5% künnist, võetakse valimistel täisnimekirjaga osalemisel (kuni 125 nime) kautsjoni 80 000 Eurot, mis ületab kordades riigi poolt valimiste vahelisel perioodil makstava toetuse...

45
0

Väga täpselt tuleks reguleerida saadiku asendamise kord. Kandideerimisnõusoleku andmisel peab isik selgelt teatama, et ta on valmis mandaadi saamisel asuma täitma just selle esindusorgani liikme kohustusi kogu volituste ajal. Asendamine tuleks kõne alla üksnes püsiva võimetuse korral täita saadiku ülesandeid ja valituid saadiku nimetamisel...

55
1

Kui valitud osutuks saadik loobub riigikogu kohast, siis on temale antud hääled kehtetud ja valimisringkonnas arvutatakse uuesti mandaatide saajad. See on sellepärast, et kui valitud saadik kasutab õigust mitte osaleda riigikogu töös, siis pead olema ka valijatel õigus oma antud hääl tühistada. Nendele petetud valijatele uusi erakorralisi...

55
3

Ettepaneuku esitaja: Gunnar Karu. Ettepanek laekunud e-posti teel.
Riigi presidentaalsuse või parlamentaarsuse määravad presidendi ja parlamendi võimupiirid, mitte presidendi valimise kord.
Otsevalitud president saab tegutseda erakondadeülese tasakaalustajana ega pea kaaluma iga sammu korral, kas see soodustab või takistab tagasivalimist...

64
5

Ettepaneku autor Aago-Heinart Allikvee, saabus e-posti teel:
Muuta valimisseadust nii, et ei oleks võimalik valida ainult erakonda ja selle nimekirja. Kindlasti ei tohiks parlamenti pääseda inimesed, kes on saanud paarsada häält.

50
9

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek: Kautsjon, mis praeguses suuruses toimib kui varanduslik tsensus ja on seega Põhiseaduse mõttega vastuolus, tuleb kas kaotada või vähendada suuruseni, mis oleks kõigile kandideerijatele rahaliselt jõukohane. Varanduslik seis ei tohi olla takistuseks kandideerimisel! Vastasel juhul määravadki rikkad ja nende...

49
1

Meie valitud rahvaesidajate suureks puuduseks on irdumine rahvast. Kui ei saa pikalt istuda valitaval volikogu kohal siis tuleb tulla rahvale lähemale. Kolmest perioodist järjest peaks piisama Eesti Vabariigile.

34
7

Valimistel osalevate erakondade valimiskulutused peaksid olema seoses erakonna reaalse rahalise võimekusega. See tähendaks, et erakonnal ei oleks võimalik kulutada valimistele rohkem, kui tema rahalised vahendid lubavad. Tuleks üritada piirata ülekulutamist ning olematu raha kasutamist (ebamäärased laenud jms). Selle tulemusel kaoksid...

51
0

Riigikogu valimistel,esitaksid erakonnad omad kandidaadid ja Riigikokku pääsevad need kes omavad kõige rohkem hääli.
Valitsuse moodustaks, kõige rohkem saanud hääli erakonna liikmetest.
Sellise valimise süsteemi järgi saavad võimule ainult rahva poolt valitud isikud.

55
10

Valimiskünnist tuleks 5%-lt vähendada 3 %-le. Kui riigikogus on vähemalt 6 erakonda, siis on raskem maha hääletada opositsiooni erakondade ettepanekuid.

61
8

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Saadikuna saab töötada iga isik vaid 2 koosseisu.

49
3

Kehtestada valimissüsteem, mis tagaks võrdsed võimalused kõikidele kandidaatidele, valituks osutumine ei sõltuks nimekirjalisest eelistusest, finantsvõimekusest ega grupeeringute tahetest.
Valimissüsteemi valijakesksemaks muutmata pole poliitikute sulitempudest pääsu. Isegi uute erakondade moodustamisest pole kasu, kuna kopeeritud strateegiatega...

52
2

kes on eelnevalt varjanud oma tulusid igasuguses ulatuses.

52
5

Nime järele märgitakse,kas tegemist on üksikkandidaadiga või kuulub kandidaat mõnda erakonda/valimisliitu.Nimekirja niisugune esitamine väldib valja kallutamist mõne partei nimekirja poole.Kui valijal on kindel soov mingi konkreetse partei poolt hääletada,küll ta siis selle kandidaadid nimekirjast üles leiab.

43
4

Tuleks muuta Põhiseadus Presidendi otsevalimiste kehtestamiseks
ja Riigikogu koosseisu vähendamiseks 51 liikmeni.

60
11

A. Kuum (2)

Aime Kuum peaaegu 4 aastat

minu ettepanek ei ole uus, kuid toetab mõtet, et tuleks MÕELDA selle üle, mitu Riigikogu liiget oleks meie väikese ja kahaneva rahvaarvuga riigi jaoks optimaalne. Tundub, et 51(ka 61 või 81) OLEK sSSKÜLLALDANE. vÄIKSEMA ARVU SAADIKUTE PUHUL SAAVAD võimaluse oma seisukohti esitaDA KA suure häältehulgaga valituks osutunud üksikkandidaadid. AGA...

51
6

Kõikides riikides on parlamendi liikmete arv seotud elanike arvuga.Meil on elanike arv vähenenud ligi kolmandiku.Teen ettepaneku valida parlamenti 65 liiget.(endisest 30%)

47
7

Kui valitud esindaja osaleb hääletusel siis peab tema valijatel olema võimalus hinnata kas ta ka tegelikult nende huvides tegutseb. See on võimalik ainult siis kui hääletused on avalikud.

43
1

Vähendamisest on palju kirjutatud ajakirjanduses ja läbi viidud arutelusid ,kuid TEGUDENI võiks ka kunagi jõuda.Nii väike riik ei vaja nii suurt Riigikogu.Kokkuhoid peaks algama ülaltpoolt.
Kihnu Virve ettepanek on hea.Ainult aastaks vahetaks ta ära Riigikogulase palga ja enda pensioni.Talle jatkuks elu lõpuni.
Ootame suuri asjamehi ka maa...

66
11

Tänasest valimisseadusest võime välja lugeda, et KOV-i valimistel on kandideerimisõigus nendel isikutel, kelle püsiv elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil selles vallas või linnas mille volikokku kandideeritakse.
Tegelikkuses annab selline klausel võimaluse erakondadel...

38
5

Se tähendaks seda, et hakkab toimuma rotatsioon, sellest tulenevaga. Täna on enamus volikogusid 90-ndaist. Ja seda määratuina pigem. Kas just parteiliselt, aga kohapealse nn eliidi poolt (paar-kolm valla/linnavalitsuse tegelast enamasti).
Ei riigikokku, kohalikku volikokku, presidendiks ega muile ametipostidele ei tohiks üle kahe korra...

52
8

Saadikuid saab tagasi kutsuda vähemalt 60% häältega valimistel saadud häälte arvust.

52
4

Ettepaneku autor Hans H Luik, saabus e-posti teel:
Riigikogu koosseis muutub eluvõõraks. Leian, et Riigikogusse valitud inimesed peaksid jätkama tööd oma töökohtadel, välja arvatud mõni alaline komisjon.
Riigikogu peaks jooksvaid töid talitama elektrooniliselt. Niikuinii peetakse suur osa läbirääkimisi parteikontorites ning fraktsioonidega...

47
20
44
9

60 Riigikogul on 101 liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.

Taastada Riigikogu valimised Põhiseaduse kirjasõna kohaselt!

35
0

Muuta kohalike omavalitsuste (KoV) valimised ainult valimisnimekirjade ja üksik-kandidaatide põhiseks. Kohalikud erakonna allorganisatsioonid võivad osaleda nn ainunimekirjaga, kuid valimispropaganda konkreetse erakonna egiidi alt oleks keelatud. KoV valimine peab olema aktiivsete oma-inimeste aus konkurents mitte erakondlik kukepoks...

48
5

Ettepaneku sisu on koorunud Harku valla kodanikeühenduste ümarlauast, kus paar aastat tagasi tõstatus ettepanek viia kodanikeühenduste ümarlaua liikmed volikokku. Kohaliku omavalitsuse volikogu tuleb moodustada piirkondade esindajatest, kes koosnevad kas siis külavanematest, külaseltside- või piirkonna suuremate tööandajate esindajatest....

26
4

Anda inimestele võimalus ka oma hää tagasi võtta.

Hetkeolukord on selline, kus riigikokku pääsenu istub seal nagu padakonn ja kui ta ise ei soovi tagasi astuda, siis ei juhtu temaga midagi, kuni järgmiste valimisteni.

Kui inimestel oleks võimalik oma hääli tagasi võtta (kui valitu ei käi istungitel, ei täida valimislubadusi, rikub avalikku korda...

45
10

Ettepanekute autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Riigikogu liikmed tuleks valida üle Eesti, kes said rohkem hääli läheb ka Riigikokku.
Sellest piirkonnast kust isik sai kõige rohkem hääli oleks piirkonnal (maakond) selle isiku tagasikutsumise õigus.

45
5

Riigikogu kui seadusandlik organ peab koosnema professionaalidest, aga mitte lihtsalt kuulsatest inimestest, kelle arusaamad seadusloomest ei tarvitse selle vastutusrikka ja keerulise töö jaoks olla kaugeltki piisavad. Teadusloome madalas kvaliteedis võib igaüks veenduda, kui tutvub kasvõi pelgalt Riigi Teatajas avaldatud seaduste parandamise,...

43
6

Riigikokku või Euroopa Parlamenti mitte pääsenud erakond ja üksikkandidaat saab registreerimiskautsjoni tagasi ning parlamenti pääsenud erakonna ja üksikkandidaadi kautsjon jääb riigile. (Praegu on see vastupidi: kautsjoni saab tagasi see, kes osutub valituks).
Kautsjoni tagastamine valituks mitte osutunuile vastab paremini õigluse põhimõtetele....

43
12

Erakond Eestimaa Rohelised ettepanek
Erakondade valimiskulutustele ja ka meediakasutusele reklaami näol on vaja seada kindel piir, sest korrelatsioon kulutatud raha ja häältesaagi vahel on selge, ühemõtteline ja ohtlikult suur. Suur ebavõrdsus valimiskulutustes piirab ühiskondliku arutelu ja muudab valimised tavaliseks äritehinguks.
Riho Kangur:...

44
0

Praegusel ID-kaardiga toimuval e-hääletusel nähakse nii plusse kui ka miinuseid. Üks pluss on aga kindlasti operatiivsus. Seetõttu oleks mõttekas luua rakendus, mis lisaks automaatselt infosüsteemi ka valimisjaoskondades antud hääled. Teisisõnu oleks tegemist targa hääletamismasinaga.

Näen seda järgmiselt:
- kodanik saab valimisjaoskonnas...

39
7

Inimene, kes annab nõusoleku kandideerida ükskõik millise tasandi valitavale kohale, võtab sellega endale ka kohustuse valituks osutumisel asuda sellele kohale. Mitmel valitud kohal samaaegselt olla ei saa. Kui valituks osutunud inimene ei asu sellele kohale, saab koha valimiste üldises pingereas järgmise tulemuse saavutanud kandidaat sõltumata...

37
1

ELAMISE NÕUE. Samuti et oleks antud isiku poolt kogu perioodi jooksul kõik maksud makstud meie riigi ja rahva hüvanguks. Eesti poliitilised struktuurid ei tohiks olla nn.LÄBIRÄNDAJATEST ÕNNEOTSIJATELE.

43
7

Kuna kõik erakonnad on esindatud igas valimisringkonnas siis soovin, et kõik üksikkandidaadid oleksid ka valitavad igas valmisringkonnas, üle kogu Eesti. See haakub ideega et kogu Eesti oleks üks valimisringkond.

39
7

Järgnevaid ettepanekuid ei tohiks käsitleda ükshaaval, eraldiseisvana, sest poliitiline süsteem moodustab ühtse terviku, mille osad peavad olema omavahel tasakaalustatud... Valija hääle kaalukuse tõstmiseks valimistulemuse otsustamisel on vaja minna Riigikogu valimistel üle üleriigilisele valimisringkonnale, mis võimaldaks järgida täielikult...

39
18

Kõik, kes oskavad (loogiliselt) mõtelda, saavad (või peavad) ausalt tunnistada, et hetkelt toimiv valimisringkondade süsteem ei taga ega kaitse pisimalgi määral regioonide huvisid. See on taas üks näide, kuidas parteide poliitmeeskonnad on heatahtliku süsteemi õnnetult ära "häkkinud". Igasse ringkonda tuleb leida kõva nimi, ja siis afiššeerida...

44
21

Riigikogu ja KOV valimised peaavad toimuma korraga. Periood peab olema ka üks. Näiteks Rootsis toimib see suurepäraselt. See välistaks ka pideva valimiskampaania.

44
7

Nagu seda Peipsi äärsete valdade ja Paldiski linna puhul oli. Olen kindel et seda tehtud mujalgi. Tõhustada kontrollimehanismi taoliste protsesside üle.

43
3

Kuna nii raadios, kui ka ajakirjanduses on kuulda juba hr. Maruste kurtmist, et nii ruttu pole võimalik midagi muuta - teen ettepaneku tegeleda ainult valimise seaduse muutmisega.Kuna tundub,et see on kõige rohkem huvi pakkunud teema ja samas ka üks kurja juur meie riigi valitsejate valimisel. Kui see on edukalt tehtud, siis saab ju alati edasi...

38
2

Igasugused valimisreklaamid ja teineteise mahategemine peaks olema keelatud.
Erakonnad saavad end reklaamida enne valimisi riigitelevisioonis, vastavas saates ja reklaam tohib sisaldada eelmise nelja aasta tegemisi. See on kõige parem reklaam mis üldse ühel erakonnal olla saab ja samas motiveerib poliitikuid ka rohkem pingutama riigi heaolu...

28
0

Kui otsin endale töötajat ja kuulutan välje selleks konkursi ( sisuliselt valimised ) siis kandidaadid, et seda kohta saada peavad suutma kirjeldada ennast võimalikult heast küljest. Vastavalt nende kirjeldusele valin välja sobivama ning palkan ta! Kui hiljem osutub tema ilus jutt ja lubadused valeks siis ma saan ta vallandada!
Kui ma valin aga...

38
0

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Saadiku tagasikutsumiseks on vaja sama ringkonna valijate allkirju, mis ületab 50% sellele saadikule antud häältest.

40
7

Teen ettepaneku fikseerida Riigikogu liikme kuupalk 8 kuni 10-kordse miinimumpalga suuruse kuupalgaga. See tagaks selle, et Riigikogu liige oleks otseselt huvitatud alampalga saaja elatustaseme tõusust, samas garanteerib rahandusministeerium kontrolli miinimumpalga tõusu või mittetõusu üle.
Toetan Riigikogu liikmete arvu vähendamist, sest Eesti...

36
3

Ettepaneku autor Leho Rehemäe , saabus e-posti teel:
Olen arvamusel, et Soomes kehtiv KOV valimisreklaami korraldamine, kujundamine, kõikidele erakondadele ühetaoliste reeglite kehtestamine oleks aktuaalne ka Eesti kohalikus omavalitsuses. Valimisreklaami korraldamisega tegeleks kohaliku omavalitsuse poolt nimetatud komisjon, kes määraks...

30
2

... ja inimestele arusaadavatena (sest enamuses peavad ikka inimesed neist ju juhenduma - seaduse mitte tundmine/sellest arusaamine ei vabasta vastutusest). Kõik seadused peavad läbima korraliku ekspert analüüsi nii ennem seaduse vastuvõtmist, kui ka pärast rakendumist, eeldatavate tulemite tekkimisel või puudumisel. Riigikogu kui selline...

29
1

“Vali mind,ma teen sind õnnelikuks,annan palju raha ja hoolitsen,et rohi oleks rohelisem”.Sellises stiilis ajupesu tuleb keelata nii avalikus rumis,meedias kui ka reklaamilehtedel.Kandidaadid peavad rääkima sellest,mis riigis on valesti või puudu ja kuidas nemad kavatsevad puudused kõrvaldada.Kui lubatakse mõnele sihtgrupile mingit hüve,siis...

36
3

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Kaotada ära häälte korjamine valimistel,kes kandideerib riigikokku peab ka sinna minema.

40
1

Valimised ei peaks olema salajased- valitu näeb konkreetselt, kes teda valisid ja valijad näevad teisi /vastav keskond/ kellega samal arvamusel oldi. Kui isik pääseb mõnda esinduskogusse, siis võimalike jamade puhul on valijatel võimalik kontakteeruda ning hääletada, kas esindaja on ikka pädev esindama. "Meie Su valisime, meie kutsume ka tagasi-...

30
5

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Parlamenti valijatel ära kaotada häälte ülekandmine,valituks saab pingerea järgi

42
2

Lihtsalt väljendades ei tohiks maavanem kandideerida Riigikokku. Minu nägemusel on riigil e. siis meil kõigil liiga kulukas pidada üleval lisaks omavalitsustele ka maavalitsusi. Samas ei näe mina ka võimalust antud institutsioon ära kaotada n.ö. käsukorras. Sellises riigis ka nagu päris elada ei tahaks. Kas see ettepanek oleks üks samm...

41
6
36
18

Aitaks tõsta valimisaktiivsust. Paljud argumenteerivad oma valimata jätmist sellega, et pole kellegi POOLT hääletada. Kahe häälega süsteemis saaksid need inimesed väljendada vähemalt oma tahet nende isikute suhtes, keda ei soovita Riigikogus näha.

Laiendaks samuti ka kõigi valijate tahte avaldamise skaalat. Minu hinnangul annaks selline süsteem...

31
8

Valimisseadust on vaja muuta,et parteid ei “teeks” saadikuid oma suva järgi,vaid valitavatesse kogudesse saaksid inimesed,keda valijad seal tõepoolest näha soovivad.Lihtsustada tuleb uute värskeid ideid kandvate ja raskendada elupõliste (kuid ideevaesete) kandidaatide pääsemist valitavatesse kogudesse.Ühiskonna seisukohast on ülioluline...

25
0

Valimiste hetkel peaks iga valija, keskenduma just isikule keda ta valib. Kas see isik on piisavalt tark ja usaldusväärne, et tema kätte usaldada riigi juhtimine? See peaks olema kõige tähtsam küsimus valimistel.
Sellest lähtuvalt peaksid olema riigikogu valimised isiku valimised, mitte mingi hägusa grupi pooldamise hääletus. Peab lõppema...

38
3

Ettepaneku mõte on suurendada poliitilist konkurentsi.Senini on suured parteid läinud valimistele nimekirjadega,milles on 125 kandidaati.Valimistel on osad kandidaadid saanud ainult mõnikümmend häält,aga kui needki hääled kokku liita,siis parteile ühtteist koguneb ja paar broilerit saavad jälle mandaadi.Seega on suurparteidel põhjendamatu...

31
3

Ettepaneku autor Tiit Nook, saabus e-posti teel:
Milline näeb välja meie "demokraatlik" valitsemismudel numbrite keeles.
Valijaid on 913 tuh., tänane koalitsioon põhineb 282 tuh. valija häälel, seisuga 06/03/2011 ja 63% valimisaktiivsuse juures. Seega vähem kui 1/3 oma väärtushinnangutega dikteerib riigis toimuva, kus on veel peale nende 631 tuh....

39
6

Tahan valida tubli inimese ükskõik millisest Eesti piirkonnast.

33
4

Selleks, et kampaaniakulud oleks kontrolli all, keelata igasugune parteide või üksikkandidaatide poolne kampaania rahastamine. Kogu kampaania rahastatakse riigieelarvest (ainus parteidele riigieelarvest makstav toetus on valimiskampaania rahastamine, partei kui organisatsiooni muud tegevuskulud tulevad liikmemaksudet). See tähendaks seda, et...

35
3

KINDLASTI TULEMUSPALK, 5x miinimumpalk, ja igasuguste soodustuste kaotamine. Ole võrdne kõigi töötajatega, sest kõik teevad tööd. Luua koolid kus õpitas eetikat ja diplomaatiat, eelnevalt enne kandideerimist riigikogusse ja valitsusse. Avalikustada haridustase valitutel. Riigikogusse siisesaamiseks oma häältearvuga ja ei mingit häälte ülekandist...

27
4

Mis siin üldse selgitada: tänane parlamendi koosseis on valitud samal põhimõttel nagu ostetakse kõõmavaba shampooni: mitte selle järgi, mis kõõmast vabastab, vaid selle järgi,millel on suurem meediapind ja kõlavamad loosungid. Tasulise valmisreklaami keelates tuleks valimisargumentidena arvesse inimeste ideed ja mõtted, mida nad kas suudavad ise...

32
4

Ettepaneku autor Inno Salasoo, saabus e-posti teel:
Et rahvaesindus (parlament) oleks representatiivne, on oluline, et saadik/ud valitaks valijaskonna, mitte erakonna poolt. Valija peab nummerdama kõik kandidaadid oma eelistuse järjekorras, vaatamata nende erakonda kuuluvusele.
Selline süsteem kehtib Austraalias. Minu arvates on see õiglasim...

26
2

Ettepaneku autor Friedrich Seman, saabus e-posti teel:
Riigikokku valitud inimesele peaks olema riigikogu põhitöökoht, kus tuleb kohal käia ja tööd teha (a la nagu tavaline põhikohaga töötaja vastavalt graafikule v lepingud sätestatud kellaaegadele). Riigikogu liige ei tohiks nn tööajal käia välismaal dirigendiks, kontserte andmas, võistlustel...

41
0

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Presidendi otsevalimine- kandidaadil peab olema kogutud 25 000 toetusallkirja.

34
4

Kuidas meite tänased juhtseltsimehed ühe-teise isiku edukust parteilistes edetabelites või siis hilisemate (valimsjärgsete) positsioonie jagamisel põhjendavadki - oli väga tubli, tegi valiimstel kõva tööd (jagas nurgapelsetel pudi-padi, kooserdas kodudes, toppis postkastidesse rämpsu, sõidutas "eriti tähtsat persooni jne jms) ehk sai isegi...

33
3

Riigikogu peab olema nii kirju kui võimalik, selleks on vaja vähemuste kohalolek riigikogus.

43
23

Ettepanek sünteesib ja võtab kokku mõningaid Rahvakogu keskkonnas juba välja käidud ideesid. Muidugi ei taha ma samuti ka siin välja käia midagi staatilist - vaid visiooni, mida omakorda täiendada ja täiustada .

Probleemid Valimissüsteem on vastuoluline. Eesti suuruses riigis, kus ligi kolmandik valijaid elab ühes linnas, ei toimi...

28
4

Täna on kõik "sõltumatud" institutsioonid tegelikult sõltuvad valitsevast erakonnast. Presidendi otsevalimised tagaksid, et õigustatud probleemi korral ei oleks nii kergelt võimalik rakendada teerullipoliitikat.

39
3

Ettepaneku mõte on vältida riigikogulastest nn peibutusparte, kes kandideerivad kohaliku omavalitsuse volikogusse, ent loobuvad viimase töös osalemisest. Ettepaneku kohaselt tühistuks Riigikogu liikme riigikogulase mandaat automaatselt kohalikku volikokku valituks osutumise korral (ja vastupidi, kui kohaliku volikogu liige osutub valituks...

24
0

Ettepanekute autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
1)Seada valimiskuludele mõistlik ülempiir ja range kontroll koos vastutusega kulude õige deklareerimise üle.
2)Lõpetada erakondade reklaamid erameedia kanalites.
3)Tuua kõik valimistega seotud diskussioonid (erandina ka reklaam piiratud mahus) avalik-õiguslikku ERR-i (see annab hea võimaluse...

22
0

Ringkonnast kandideerija peab olema kantud antud ringkonna KOV elukoharegistrisse ja elanud seal ringkonnas vähemalt 5 viimast aastat.

24
4

Kutsun poliitikuid debateerima alljärgnevas:
-Jätta EV parlamentaanseks nii: et presidendil ei tekiks soovi
meeldida valitsusele ja parlamendile.
Et president oleks kogu rahva president
ja seda mitte ainult sõnades

32
3

KOV valimistel kandideeriv Riigikogu liige peab valituks osutumisel minema volikokku, loobudes kohast Riigikogus. Kui ta seda ei tee, tunnistatakse tema kogutud hääled kehtetuks (need ei kandu üle partei või valimisliidu nimekirja). Sellisel kombel ei saa nn. peibutuspardid koguda hääli parteile/valimisliidule.

23
0

Lisada Riigikogu valimise seaduse 4-le täiendav lõige, mis lubab olla parlamendiliige kuni kaks järjestikust ametiaega. Analoogselt Põhiseaduse 80-ga, mis sätestab "Kedagi ei tohi valida Vabariigi Presidendiks rohkem kui kaheks ametiajaks järjestikku", muuta ka üldvalimiste korda.
Sõnastus ei peaks aga olema sama kategooriliselt eitavas vormis...

30
4

Praegune valimissüsteem ei soosi demokraatiat ja on ka täiesti ebaõiglane. Demokraatia põhieeldus (teiste riigikordade ees) seisnebki selles, et valitseb ideede paljusus, konkurents ja debatis sünnib tõde või vähemasti parim otsus.

Selleks, et praegust partokraatiast paksu süsteemi muuta, tuleb
1) avada valimisnimekirjad - s.t parlamenti saavadki...

29
4

Kehtestada KOVidesse kandideerimise piirang selliselt, et KOVides oleks esindatud vastava piirkonna e kohalikud elanikud. Maapiirkondades on see probleem väiksem, paljudes valdades on vallavanemaks lausa kohalik patrioot. Sama ei saa aga öelda suuremate piirkondade, eriti Tallinna linnaosade kohta. Kuidas saab Lasnamäe kohalikest muredest aru...

24
0

Infoajastu tehnoloogia annab võimaluse järgmiseks süsteemiks:
1. Kui kodanik tahab, hääletab seaduse poolt või vastu ise (kodanikul on 1 mandaat).
2. Kui kodanik ei oska või ei taha teatud teemaga tegeleda, võib ta oma mandaadi delegeerida teisele usaldusväärsele isikule või grupile (erakonnad või ad-hoc spetsialistide grupid). Usaldusväärne isik...

29
20
28
3

Riigikogu valida piirkondade kaupa. Kandidaadid ainult selles piirkonnas elavad ja peale pöliitika ka mingit muud tööd teinud inimesed. Võidab enim hääli saanud kandidaat.

28
3

Igas ringkonnas elavad valijad võiksid saada valida neid inimesi kes reaalselt ka elavad seal (sissekirjutatud min. 5a. enne valimis). Miks peaks mingi Tallinnas reaalselt elav (sissekirjutatud) isik saama kandideerida näiteks ringkonnas nr. 12 (vms. ringkonnas) - ta on seal reaalselt täiesti tundmatu ja võibolla ka mitte ka nii meelepäerane või...

22
7

Stalin ütles, et valimistest ei sõltu midagi, kõik sõltub häälte lugemisest. Selleks, et taoline võimalus peaaegu võimatuks teha välistada, pakun järgmist: Igasse valimisjaoskonda ( ma ei mõtle siin mitte valimiskabiini ) otsepilti näitav veebikaamera, mis jääb sinna seniks, kuni hääletamine on lõppenud. Häälte lugemine peab toimuma samas...

23
3

Idee,vähendada riikgikogu liikmete arvu 51-ni on viimasel ajal väga populaarne. Mõistan ettepaneku toetajate üllast soovi riigi raha kokku hoida.Teame aga,et kõigil asjadel on parem ja halvem pool.Arvan,et lähitulevikus on halvem pool ülekaalus.Võrreldes tavainimestega on riigikogulaste palgad tõesti suured.Arvan,et palku võiks pisut...

27
10
24
5

Ettepaneku autor Ilmar Mikkor, saabus e-posti teel:
Riigikogu valimistel on üleriigilised avatud nimekirjad. Nii osutub valituks enim hääli saanud kandidaat mitte 200 häälega parteisoosik ja kahe tuhande häälega kandidaat jääb ukse taha.
Sellise süsteemi rakendamisel võime vähemalt eeldada, et valituks osutunutel on aade, neil on armastus Eestimaa...

26
0

Valimiskünniseks 3%. Loobuda kautsjonist. RK ja KOV valimised ja reklaam rahastada VVK(valimiskomisjon) eelarvest. Presidendi valimised kui mitte üldrahvalikuks, siis valimiskogule, kuhu peaksid kuuluma esindajad kõikidest legaalsetest erakondadest.

31
5

läbi oma saadikute. Muidu käib siin ainult üks kummitoalik kemplemine ja ebaterve üksteisele ärategemise vaimus toimuv konkurents kohalike omavalitsusjuhtide vahel.
Idee ise on selline : https://www.rahvakogu.ee/ideas/203-moodustada-vanemate-kogud-kohalike-omavalitsuste-juurde . Ja vahet pole mis värvi kass ehk see kogu on. Peaasi et hiiri...

21
4

Elektroonilise hääletamise tulemuste kontrolli võimalikkuse kohta liigub ringi kuulujutte ja spekulatsioone.
Elektrooniliste hääletustulemuste vaatlejate poolt kontrollitavuse meetmed peaks olema seaduses.
Ka valimiskomisjoni web-i lehele oleks vaja kergelt leitavat selget kirjeldust, kuidas on elektroonilised hääletustulemused vaatlejate poolt...

26
1

Kuna erakondade isiklikud nn.aukohtud on oma olemuselt juba kallutatud asjade kinnimätsimise poole ja Riigikogu omadel puudub selleks vastav poliitiline tahe ning erapooletus, siis tuleks luua Eesti poliitikutele oma ÜHTNE ja ainus AUKOHUS. Selles oleksid kõik Eestis registreeritud erakonnad , olenemata kas ta on esindatud Riigikogus või mõnes...

26
1

Praegu on erakonnad minu meelest kasutanud valimiste reklaamides loosungeid, mis ei vasta konkreetsele valimisele.

Omavalitsustes ei saa teha seadusi ja Riigikogus saab teha seadusi, kuid mitte pensionärile lisaraha anda OMV vahenditest. Jne jne. Kas ma eksin?

Muide, pensionärid annavad tihti Tallinna pensioni lisaraha lastelastele. Miks seda...

16
0

AVALIKUKS LOETAVAKS MATERJALIKS. Ka riigi ametite ja ministeeriumiametnike omad väljanäitusele. Mida siin ikka varjata - peesitavad nad kõik meie maksumaksja rahakoti peal ju ...

17
6

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Kehtestada valijatele Riigikogust tagasikutsumise võimalus, kui seda on nõudnud üle 60% valijatest. Arvesse läheb kandidaadi saadud häälte arv, millest arvestatakse tagaskutsumise protsent. See suurendab sidet ringkonnaga ja poliitiku vastutust oma valijate ees.

29
5

Ettepaneku autor Elmar Raagmets, saabus posti teel:
Valituks peab saama see, kes saab kõige rohkem hääli.

29
0

Nii kohalikul kui ka riigi tasandil tuleb seaduses ette näha, et üks partei või valimisliit ei saaks ükskõik, kui suure valijahäälte ülekaalu korral üksinda valitseda, vaid oleks sunnitud kaasama koalitsiooni mõne teise erakonna või valimisliidu. Kõige lihtsam on seda saavutada valimisseadusega - kui reeglitega tagada, et üks erakond ei saaks...

26
1

Motiveerida rahvast rohkem hääletama, see toimiks selliselt juhul kui ka iga maakond oleks eraldi valimisringkond, lisaks Tartu linn ja Tallinna linnaosad.

22
7

Nagu olen juba varem maininud, lõpeb demokraatia pareikontorite lävepakul. Keda valimisnimekirja panna ja millisele kohale, otsustab käputäis erakonna juhtliikmeid. Võimalikke häälte juurdetoojaid meelitatakse ühest erakonnast teise kohaga valimisnimekirja esiosas. Sama kehtib rahakate toetajate suhtes. Tõelised poliitilised eelistused ei oma...

26
0

Ettepaneku autor Toomas Saar, saabus e-posti teel:
Kontrolliorganid (revisjonikomisjonid jms.) tuleb moodustada ainult opositsiooni poolt. Seaduses peab olema kirjas, et valitsuskoalitsiooni saadikutel ei ole kontrolliorganite valimisel hääleõigust.

26
4

Valimistel osalenu ei saa täna suuresti mingit tagasisidet. Riigikogu valimistel jaotatakse suur osa häältest ümber ja väga suur osa hääle andnutest ei näe enda valitud kandidaati Riigikogus. KOV valmimistel on asi sarnane - ainus tagasiside on tihtipeale ajalehekuulutus "tänud valijatele toetuse eest!"

Seega oleks tõepoolest hea kui valija...

18
0

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Tuleb kehtestada saadiku tagasi kutsumise süsteem.

27
3

Ettepaneku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikogusse ei tohi kuuluda rohkem kui 2 koosseisu saadikuid, kuna need inimesed on ammendunud ideede poolest-hädavajalikud reformid on tegemata!
a)takistuseks edasiminekul on tegemata haldusreform maal
b)haiglate ja haigekassa reform (lahenduseks leiti vaesunud inimestelt raha võtta)
c)agoonias on...

16
1

Valijal võiks olla õigus kirjutada valimissedelile ka number null - hääletan kõigi vastu. See tekitaks olukorra, kus tegelikult "väiksema halvana" võimule pääsenud erakond ei võiks käsitleda nõnda antud hääli kui poolehoidu oma programmile ning võimule pääseks vaid tegelike poolthäälte läbi. Samuti tõstab selline süsteem ringkonnas isikumandaadi...

34
5

Kuigi EV PS sätestab, et KOV valimistel osalevad valijatena ainult antud KOV territooriumil püsivalt elavad inimesed, annab aga kehtiv KOV valimisseadus võimaluse valimistel osaleda kõigil neil, kes on pelgalt kantud konkreetse KOV elanike registrisse. Tehniliselt on võimalik (tänu registrite ja nende üle kontrolli puudulikkusele) olla elanik ja...

25
0

Praegu näeme kohalikes volikogudes igasugu juhuslikke õnneotsijaid kellel pole sidet kohalike elanike ega eluoluga. Kohalikel ringkonna valimistel võiks kanditeerida kodanik kellel on vähemalt 5 aastane sissekirjutus omas linnas, vallas või on seal sündinud. Ebaseaduslikuks tuleks tunnistada valimis tulemused kus valimisliitudes või erakondades...

17
1

Praegu määravad riigikogulased oma palga ise! See on huvide konflikt ja põhjus, miks riigikokku kandideerivad ka kasu saamisele orienteeritud isikud. Riigikogulase palga suurus määratakse riigikogu valimistel. Valimissedelile kantakse valikud: keskmine palk, 2 keskmist palka, 3 keskmist palka, 4 keskmist palka, 5 keskmist palka. Kõikide...

42
21

Tegin selle ettepaneku juba varem ühes ettepanekute kimbus.Nüüd küsin austatud Rahvakogu arvamust tolle idee kohta eraldi.Ootan nii poolt- kui ka vastuargumente.

25
7

Leian,et siiani on tehtud häid ettepanekuid ja loodetavasti tuleb neid veel,kuid ainult mõne üksiku ettepaneku seadustamisega olukorda ei muuda.Poliitikasse on vaja uusi tulijaid,aga mitte niisuguseid tulijaid,kes paremini valjat petta oskavad.Leian,et poliitlises konkurentsis pole ainsamaks kriteeriumiks ilmavaade,vaid esmajärjekorras just...

27
1

Eesti on väike ja seetõttu sobib üks üleriigiline valimisringkond. See suurendab valija valikuvabadust, tal on võimalik hääletada oma lemmiku poolt.
Kui vähendada Riigikogu liikmete arvu 51, siis väheneb kandideerijate arv ja valikut on kergem teha.
Valituks saadakse isikliku häälte arvu järgi üleriigilises pingereas.
Parteide nimekirjades...

36
13

Praegune olukord:
-valimisseadus on koostatud Kalifornia professori ja kohalike gurude poolt, mis ühe suurlinna agulisuuruse elanikkonnaga riigis efektiivselt ei toimi;
-Riigikokku valitakse partei tagatubade poolt kokkupandud nimekirjade alusel palju nn. partei lihtsõdureid ja seersante, aga vähe ohvitsere;
-pajud valituid saadikuid on lihtsalt...

29
6

Oma programmi, vaateid ja seisukohti peavad kõik võimule kandideerijad esitama kõrvuti ja ühetaoliselt, ilma reklaamita. Erakonnal ja üksikkandidaadil on võrdne aja- või ruumi osa selleks kasutada. Kandideerija väljapaistev ennast nagu kaupa pakkuv agressiivne reklaam peaks olema üldse keelatud. Oma häälekandja põhjalikumaks infoks võib saadaval...

23
1

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Enne valimisi annab iga kandidaat valimisi korraldavale kogule 3000 tähemärgi ehk ühe lehekülje ulatuses oma pildiga eluloo. Kõigi kandidaatide elulood avaldatakse vähemalt kuu enne valimisi väljakuulutatud päeval tuntud ajalehe väljaandena ja ühe ringkonna kandidaatide elulood pannakse välja...

19
0

Vastavalt põhiseadusele on Eesti Vabariik loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel tagamaks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas ja hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud kaheksateist aastat vanaks.

Teadmata põhjusel on aga kohaliku omavalitsuse valimisel...

17
5

Rahvasaadik valitakse maksimaalselt kaheks perioodiks, et saadik ei võõrduks rahvast.

25
3

Riigikogu valimistel peaksid kõik kandideerijad läbima testi või eksami enne kui valimiskomisjon neid registreerib. Vajalikud oleks teadmised majandusest, seadusandlusest ja eetikast.
Praegune seis on sedamoodi, et seaduste tegijatel ei ole piisavalt aimu olemasolevatest seadustest ja nende omavahelistest seostest. Kuidas saab võtta vastu...

20
2
20
1

Parteide eesmärk on võimu võtmine ja teostamine. Määrav on parteisõduri ustavus parteile, mitte esmajärjekorras Eesti rahvale. Sageli võimuvõitluse tuhinas vajuvad Eesti rahva mured tahaplaanile.
Kui kandideerida saaksid vaid antud piirkonnas elavad kodanikud, siis juhuslikke, ettearvamatu käitumisega saadikuid sattub võimu juurde oluliselt...

20
3

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogus saaks olla maksimaalselt 2 koosseisu (st 8 aastat) järjest. Kes on juba 8 aastat järjest Riigikogu saadik olnud, see ei saa enam kandideerida, ka mitte nn häältepüüdjana. Selline muudatus on vajalik, kuna pikaajalised Riigikogu saadikud võõranduvad tegelikust elust ja neil kipub kaduma...

11
2

KOV valimistel võiksid inimesed saada valida min. 4 erakonna vahel ja üks vallavanem ei peaks olema kaks (ja enam) ametiaega järjest võimul. Seeläbi peaks vähenema korruptsioon KOV tasandil ja võimule saaksid aegajalt ka uued jõud.

KOV tasandil on korruptsoonitõenäosus alati olnud suur. Alatasa ilmuvad avalikkuse ette altkäemaksu, pistise ja...

18
5

Ettepaneku autor Arno Suur, saabus e-posti teel:
Kehtestada üleriigiline üks valimisringkond ja riigikogu moodustatakse enim hääli saanud isikutest.

26
4

riigi juhtimisest ja selle alustaladest, patriotismist, seadustest , poliitlistest mõistetest, HEADEST TAVADEST , EETIKAST , ESTEETIKAST , aususest , jnejne . ENNE VALIMISELE EI LASTAKS KUI KURSUS LÄBI TEHTUD JA VANNE ANTUD , et kuidas enne valimisi ja peale valimisi konkurendi suhtes üleval pidada. Muidu siin näited küll kuidas...

19
5

Üle minna avatud valimisnimekirjade süsteemile Riigikogu valimistel

Austusega
end.riigikogu liige
Jaan Kundla
tel.5048268
kundla.jaan@gmail.com

13
1

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Kandidaat peab elama valimisringkonna territooriumil. Kandidaatite nimekiri peab olema üks. Sinna kuuluvad nii parteilased kui üksikisikud. Valituks osutub enim hääli kogunud kandidaat. Mingit häälte ülekandmist ei toimu. Valitud kandidaat peaks vähemalt kord kuus kohtuma valijatega (mitte kohaliku...

21
6

Kus kandidaadid rivis oma ettepanekute ja visioonidega ja valijad arutlemas...nagu siin ja praegu .

Logimine samuti isikustatud, et oleks piirkonniti teemad grupeeritud ja avatud protsessina

ETTEPANEKUD/IDEED - ARUTELU valijatega- ANALÜÜS (ekspertidelt)- VALIMISED
1 kuu 1 kuu 1 kuu

Ma usun et siis oleks kogu valimisnimekirja hiilgus ja viletsus...

21
0

Seadusega fikseerida mittepoliitilised ametikohad.
Näiteks ministeeriumide kantslerid ning temast allpool asuvad ministeeriumi ametnikud. Samuti koolide, haiglate juhid. Kindlasti on see nimekiri pikem.

14
1

E-hääletamine toimub praegu tingimustes, mis ei võimalda valimisi vaadelda samas tähenduses nagu tavavalimisi (st jälgida hääletussedelite ülelugemist, veenduda hääletuskastide sobivuses). Ka siin Rahvakogus on palju ettepanekuid e-hääletamise kaotamiseks vähese usaldusväärsuse tõttu.

Seetõttu teen ettepaneku muuta e-hääletamine nõudmistele...

19
6

Valimisseadus peab olema lihtne, aus ja demokraatlik: kes sai valimistel rohkem hääli, see osutub ka valituks. Kas ta kuulub mingisse erakonda, kodanikuühendusse või kandideerib üksikisikuna, sellel ei tohiks olla mitte mingit tähtsust.

19
0

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saabus e-posti teel:
Valimisseadus peab võmaldama saada valituks kõige rohkem hääli saanud kandidaat. See on võimalik ainult avatud nimekirjade puhul. Minu loogika kohaselt peaks iga valimisringkonna kohta olla üks tähestiku järjekorras koostatud mimekiri. Olgu kandidaat üksikkandidaat või kuulugu ta mõnda...

26
1

Ettepaneku autor Gunnar Karu, saabus e-posti teel:
Sätestada,et õigusega kandideerida kaasneb kohustus valituna sel kohal ka tööle asuda.
Valvekoer meediagi piirdub vaid konstateeringuga:
"Mr.X loobus oma kohast riigikogus."
Peaks aga "klähvima": "Saadik X pettis oma valijaid.
Lubas neid esindada riigikogus, kuid ei teinud seda."

19
2

Ettepaneku autor Olga Kond, saabus e-posti teel:
Meie väikese riigi Riigikogu liikmete arvuks oleks paras 51 mitte aga 101. Ja igasuguseid hüvitisi võiks vähem olla, siis võibolla kandideeriksid Riigikogusse isamaalisemad ja ausamad kodanikud, kes poleka ainult kasu peal väljas.

28
5

Riigikogu valimistel võiks olla ainult 1 üle Eestiline valimisringkond. Sellega hoiaks ära väikese häälearvuga kandidaatide pääsemise riigikogusse ühest ringkonnast, samal ajal kui teisest ringkonnast jäävad välja suuremate häälte arvudega kandidaadid. Riigikogu loob seadusi kogu Eestile ja sinna peaks valitama üleriigiliselt tunnustatud...

23
5

Ettepaneku autor Gristel Jaas, saabus e-posti teel:
Igas hääletuspunktis võiks saada valida kõiki kandideerivaid inimesi, mitte nii nagu see praegu on süstematiseeritud, et igas punktis on posu inimesi, kelle vahel valida saab ning inimene, keda ma valida tahaks, on hoopis ühes teises valimispunktis. Teise valimispunkti ma ei saa minna, sest...

22
4

Elukutseline poliitik on meister ainult selles, kuidas uuesti ja aina uuesti võimule tulla. Mis kasu on sellisest meisterlikkusest ühiskonnale? Nõnda esitaksin idee, mille seesmärgiks oleks vähendada poliitilist korruptsiooni, kaasata suuremat osa ühiskonnast riigivalitsemisesse ja suunata inimesi tegutsema selle nimel, mis on vajalik...

25
2

1) Kuna valimisringkondi kasutavad erakonnad praegu oma suva järgi ja nende mõte soodustada omavalitsuse piirkonnas elavaid kandidaate ei realiseeru, tuleb valimisringkonnad kaotada ja teha üleriigiline nimekiri, kust mistahes kandidaati saaks valida mistahes Eesti piirkonnas elav kodanik. Siiani on võimalus määrata teatavaid "häältemagneteid"...

14
8

Riigikogu liikmel on Riigikogus samapalju hääli kui ta sai valimistel ja valimistel saadud häälte ülekandmist ei toimu
Kui valituks osutunud saadik loobub saadikukohast, saab parlamenti järgmine üldjärjekorras olev isik ja ta ei pruugi olla samast erakonnast. Riigikogus ei pea domineerima partei tahe vaid valijate tahe.
Ehk iga Riigikogu liikme...

23
23

Kõrgete riigiametnike palkade kehtestamiseks luua eraldi organ. Keegi ei tohi endale ise palka kehtestada. See pole vabandus, et teeme seda järgmisele kooseisule. Reeglina istutakse ka ise järgmises kooseisus.
Palgad võiksid olla seotud miinimumpalgaga.

Poliitikute eripensionid kaotada. Saadiku koht ei tohi olla saamise koht. Piisab kohalt...

15
1

Riigikogu koosseis võiks uueneda sagedamini, kui see praegu toimub. Koosseis võiks uueneda näiteks poole osas iga kahe aasta tagant või kolmandiku osas iga 18 kuu järel. See võiks vähendada võimu võõrandumist.
Pooltargumendid:
(1) valitsus peab arvestama võimalusega, et muutub vähemusvalitsuseks, kui muutub ebapopulaarseks
(2) väheneb sõbralike...

21
1

Valimiskünnis tuleb kaotada et kindlustada kõigile võrdsed võimalused osutuda valituks.

28
13

Igal inimesel peab olema õigus ja võimalus valimistel avalikult hääletada ( hääl läheb avaliku registrisse ja on internetis kõigile näha ) ja avalikult hääletajamine peab andma õiguse hääl pätistunud saadikult ja erakonnalt tagasi võtta ( salajaselt hääletanute häälte tagasivõtmist on raske, lausa võimatu ausalt korraldada, avalik hääletamine...

20
9

RK komisjonide ja saadikute töö avalikustamine hindamaks valijate poolt saadikute tööd.

15
0

Vallavalitsuse liikmeteks , aga eriti vallavanemaks saab olla ainult antud valla kodanik, st. omab
elanike registris elukohta vallas, kus soovib vallavalitsuse liikmeks olla. Soovitavalt võiks olla
vallavanemaks kandideerija elanud antud vallas vähemalt 4 aastat. Välistada igasugune võimalus
volikogus võimul oleval erakonnal tuua vallajuhte...

29
7

Kui mingil põhjusel ei peaks saama keelustada valimisreklaame, siis selleks võimaluseks neid piirata on valimisreklaami maksustamine. Maksustamine peaks aga olema piisavalt suure maksuga, milline oleks erakondadel mittejõukohane osta (vähemalt olulises mahus mitte). Valimisreklaamimaks peaks olema riiklik maks ja moodustama vähemalt 5 kordese...

20
1

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Juhul, kui valitu loobub mingis valitsusorganis valimise järgselt osalemast, siis temale antud hääli tulemuse arvestusel ei arvestata.

17
2

Ettepaneku autor Elmar Raagmets, saabus posti teel:
Keelustada "peibutuspartide" kasutamine.

22
0

Isamaaliit sai alguses võimule loosungiga "Plats puhtaks!". See oli aga ebarealistlik, koguni eksitav, sest vabaduse saavutamisel olid ”endised” ju liitlased. Oli lepitud kokku koostööks uuel tasemel. Selle taustal pole põhjust rääkida platsi puhastamisest, pigem kaudsest ENSV järjepidevusest. Ei tohi unustada, et mitte kompartei lihtliikmetel,...

25
10

Idee lähtub Põhiseaduse paragrahvidest 1 ja 56, mis sätestavad, et kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas valimiste ja rahvahääletuste kaudu.
Kuivõrd kehtiv valimisseadus on võimaldanud Riigikogu erakondadel võtta endale seadusandliku võimu monopol, siis on vaja muuta valimisseadust demokraatlikumaks. Eestis tuleb vältida stagneeruva võimueliidi...

20
5

Välireklaam võiks valimiste eel ja ajal olla kõigile kandideeriatele võrdselt kättesaadav valimiskomisjoni poolt ülesseatavate stendide näol. Igale erakonnale oleks eraldatud võrdne ruum, kuid selle täitmine jääb nende endi otsustada ja maksta. Üksikkandidaatidel võiks olla kamba peale ühe erakonna jagu ruumi. Vastavad stendid võiksid olla üles...

17
5

KOV volikogudesse ei peaks kuuluma KOV-i hallatavate asutuste juhid.
Ettepanek täiendada KOKS 18 nii, et volikogu liikme volitused lõpeks enne tähtaega seoses töötamisega sama valla omavalitsuse hallatava asutuse juhina.
Hallatavate asutuste juhid volikogu liikmetena ei ole oma otsustes vabad ja erapooletud – tahes–tahtmata peavad nad arvestama...

10
0

Keelata valimisreklaami tegemine kommertskanalites ja avalikud plakatid.
Reklaam peaks toimuma ainult läbi tepattide riigi raadios ja riigi televisioonis või kohapeal valijatega kohtudes.
Nii hoitakse kokku mõttetu raha kulutamist kampaaniatele ning võrdsustaks kõikide parteide võimalusi. Samuti oleks võrdsed võimalused riigikogus esindatud...

15
1

Valimise aluseks on teadmine. Head valikut saab teha vaid siis, kui on teada, mida sa valid või mille sa valimata jätad. Paraku ei tea valdava osa Eesti rahvasaadikute tegevusest suurt midagi. Ok, või teab siis, kui ajakirjandus on mõne isikuga seotud skandaali välja kaevanud. Selge, et inimesed ei huvitu nii palju poliitikast, et hakkaksid ise...

17
0

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Kandideerida saaks mitte rohkem kui kaheks järjestikuseks koosseisuks.

19
4

Presidendi otsevalimistega on võimalik vähemalt osaliselt taastada oluliste poliitiliste protsesside ning otsuste demokraatlik legitimatsioon, mis on paljude hinnangul Eestis kadumas. Presidendi otsevalimised avaks parlamendierakondade tagatubadesse koondunud otsuste tegemise kodanikuühiskonnale ning tagaks viimasele reaalse mõju poliitikas....

16
5

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogu ja kohalike volikogude valimistel ei saa kandideerida need, kes pärast valimisi loobuvad kohast, kuhu nad kandideerisid. Need nn häältepüüdjad ei tohiks üldse kandideerida. Kandidatuuri ülesseadmisel peaks isik andma allkirja, et valituks osutudes võtab ta valitava koha vastu. Juhul kui isik...

7
0

Praegused KOV valimised toimuvad sarnaselt riigikogu valimistele parteiliste nimekirjade või valimisliitude nimekirjade alusel. Kohaliku omavalitsuse volikogu võiks aga koosneda küla ehk asumivanematest. Sellel oleks mitmeid eeliseid: esiteks esindatud saaksid kõik valla või omavalitsuse osad; teiseks kuna küla/asumivanemaid on võimalik mistahes...

18
1

ühendatud reaalajas töötavad videokaamerad

13
3

Paljudest ettepanekutest kumab läbi rahva soov vähendada saadikute arvu. Selleks teen ettepaneku, et Riigikogus oleks esindatud iga maakond 3 saadikuga (maakonnas elavad), kelledest üks võiks olla parteitu. Suurematest linnadest oleks vastavalt rahvaarvule rohkem saadikuid. See teeks ligikaudu 60 kuni 70 saadikut.
Et kergendada saadikute tööd...

22
2

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogusse kandideerijal peab olema vähemalt kõrgharidus. Seadusandlikus kogus ei tohiks töötada need, kellel on ainult keskharidus või madalam haridustase. Seaduste loojatel peab olema niipalju tarkust, et nad ise aru saaksid, mida nad teevad ja mis tagajärjed sellel tegevusel on. Ainult hääletajad...

8
3

Praegu kehtib riigikogu valimistel 5% valimiskünnis. See tähendab, et sellest allapoole jäänud jõududel sisuliselt puudub võimalus oma valijate tahet kuuldavaks teha. Nende jõudude hulgas võib olla nii uusi erakondi, kel pole veel õnnestunud "söösta komeedina poliitikataevasse", populaarsuse kaotanud või seda mitte kunagi võitnud erakondi ning...

18
2

Kogu rahvas valib riigikogu. Enim hääli kogunute erakondlik kuuluvus ei määra riigikokku pääsemist, kuna hääli ei saa nimekirjade hierarhia alusel edasi anda. See on ainus võimalus vabatmeestel rahva tahtel valitud saada. Riigikogus olgu saadikutel õigus moodustada ka ajutisi fraktsioone omal vabal valikul vastavalt käsitletava eelnõu iseloomule...

9
4

2 ettepanekut (0)

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Ants Soode, saabus e-posti teel:
1.Täielikult avatud nimekirjad s.t. kes rohkem hääli saab, on võitja, kes vähem, on kaotaja.
2. Peaks olema võimalus saadik tagasi kutsuda.

9
2

Valimisreklaami-propagandat tuleks rahastada riigikassast selle raha arvel, mis praegu makstakse erakondadele. Ülesseatud kanditaatide arv peaks olema piiratud igale parteile kandideeritavate kohtade arvuga (Riigikogu puhul 101). Riigihanke korras tuleks kõigile valimistel osalevatele parteidele trükkida nende kandidaate ja seisukohti tutvustav...

15
0

Ettepaneku autor Arno Suur, saabus e-posti teel:
Ükskõik mis põhjusel riigikogu tööst lahti öelnud persoonil enne järgmisi valimisi enam riigikokku asja ei ole. Tema asemele aga tuleks nimekirjast järgmine liige, olenemata tema parteilisest kuuluvusest.

22
5

Arenenud infotehnoloogiaühiskonnas ei ole mingit põhjust hääletada huupi partei kaupa. Juba riigikokku saanud poliitikul ei ole pragu mingit erilist põhjust jälgida oma valijate soove. Pideva toetuse süsteemi puhul tuleb igal juhul valijate soove arvestada.
Kuna igal Eesti elanikul peab olema ID kaart tuleks seda eelist ka sisuliselt ära...

12
3

Ettepanku autor Valve Muiste, saabus posti teel:
Riigikogu koosseis olgu 51 liiget kuna pole mõtet nii vaese riigi puhul rahva raha raisata.

15
2

See pole uus idee, sellele olen eelnevalt toetuse kinnituse lisanud, kuid see on kõige ausam.

25
5

Valimisreklaamist (1)

Raivo Blok peaaegu 4 aastat

Mina sooviksin, et kõik erakonnad ja/või rahvaühendused,kes võtavad valimistest osa, avaldaksid enne vähemalt üks kalendrikuu enne valimisi kas paberkandjal või elektrooniliselt oma valimisprogrammi, mida tehes ja mille või kelle arvelt nad kavatsevad lubatut teha valituks osutumisel ja kui on olnud varem valitud, mida konkreetselt on tehtud...

14
0

Avatud nimekirjad (0)

Ain Aitsam peaaegu 4 aastat

Valimises.
1. Tuleks kasutada avatud nimestike.
2. Riigikogu liikmetekompetentsuse tagamiseks tuleks kehtestada kandidaadi minimaalne vanus. See võiks olla 30.a.
3. Valitavatel kohtadel peaks olema maksimaalseks töö-
perioodiks kaks valimisperioodi,

11
2

Ettepaneku autor Tiit Murakas, saabus e-posti teel:
- Riigikogu liikmed ainult kaheks koosseisuks;
- nõukogudes osalemine tasuta;
- valimisseaduse muutmine;
- saadikuile võrdne tegevusvabadus frakts.loomiseks;
-riigikogu opositsiooni töösse ennistamine;
-valimiskulutustele lagi;
-keelata riigi- ja kohalikku võimu teostavate asutuste töötajatel...

11
1

Siseauditi (SA) loomise kohustus KOV-is tuleks kehtestada seadusega. Siseaudiitor on vallavalitsuse koosseisus, kuid allub volikogule (tööplaan koostatakse vallavalitsuse poolt, kuid kinnitab selle volikogu, tööle kinnitab ja töölt vabastab volikogu). Volikogus allub SA nii koalitsioonile (võimule) kui ka opositsioonile. SA aruanded on...

18
2

Ettepaneku autor Mart Arold, saabus e-posti teel:
Valijad saavad posti teel valimiskaardi ja infolehe, kus on kirjas valimisjaoskonna asukoht ja tööajad, kuid paraku nad ei saa kõige olulisemat infot, s.o kandidaatide nimekirja. Selle teavitamine on jäetud kandidaatide mureks nende eneste reklaamikampaania raames. Pean seda lubamatuks ning pean...

15
0

just enne valimisi , kus kohustuslikus korras ja üheaegselt peaksid osalema kõik antud hetkel Riigikogus patseeruvad parteide esindajad kes samal ajal esitleksid ka omaltpoolt tehtut tulemit. Selline kokkuvõtlik ja ettevaatav üritus kus sõna saaksid proportsionaalselt ka uued tulijad. Kohad - kõik maakonnakeskused, linnad ja asulad mitte vähem...

10
2

Alates praeguse presidendi ametiaja lõppemisest tuleks seadustada presidendi otsevalimine. Valimine peaks toimuma kahes voorus, kui esimeses voorus ükski kandidaat ei saa poolt hääletajate üldarvu toetust. Presidendikandidaadiks võib olla iga sünnijärgne EV kodanik, kes on 40aastane ja keda esitab kandidaadiks vähemalt 1500 EV kodanikku .

21
6

Kui valituks osutunud kandidaat peatab oma volitused, siis peaksid peatuma ka talle antud hääled, erandiks võiks olla vaid sama tasandi täidesaatva võimu teostamine ja tervislikud põhjused. Kui valituks osutunud saadik peatab oma volitused, siis lahutatakse tema kogutud hääled erakonna häältest maha ja tulemused arvutatakse järelejäänud häälte...

6
0

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Riigikogus ei saa olla rohkem, kui kaks järjestikust perioodi.

27
4

Riigikogu valimiste, erakondade ja nende rahastamisega ning rahvahääletustega seotud seadusloome tuleks Riigikogust välja viia. See on vajalik, et võimul olevad erakonnad ei põlistaks oma võimu ja selleks, et rahvakogu ettepanekuid üldse arvesse võetaks. Vastasel korral on tõsine oht et kui ka edumeelsete ettepanekutega vormiliselt nõustutakse,...

17
3

Valijate tahte osakaalu ja Riigikogu liikme vastutust oma valijate ees tuleks suurendada. Selleks tuleks ära kaotada üleriigilised nimekirjad ja kõik Riigikogu mandaadid tuleks välja jagada proportsionaalse printsiibi ja lihtkvoodi alusel üksnes valimisringkondades vastavalt saadud häälte arvule. Erakondade valimisringkonna nimekirjades tuleks...

11
0

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Riigikogu valimistel jaotada kõik mandaadid ringkondades saadud häälte järgi reastatud nimekirjade alusel, samas nimekirjas ka üksikkandidaadid. Esimesed mandaadist ilma- jäänud jäävad asendussaadikuteks.

21
1

üks ringkond (1)

Tiit h ü t s i peaaegu 4 aastat

Valimisseaduste mitmesugustes nüanssides kompetentsed
isikud võiksid debateerida teemal: Eesti on nii väike,kas on võimalik
luua ainult üks valimisringkond

27
14

Praktika on viimase paarikümne aasta jooksul näidanud, et rahvasaadikud on võtnud vastu hulgi seadusi, mis ei ole tänaseni tööle hakanud ega hakkagi või töötavad Eesti elanikele risti vastu. Selline asi saab juhtuda ainult siis kui seaduse vatuvõtmise poolt hääletanud rahvasaadikud ei ole ise seaduse sisust aru saanud, sest nad ei oska seadusi...

14
3

Kui tänased neli "suurt haid" välja jätta, siis täielise nimekirjaga Riigikogu valimistel esinemine jätkuvalt kesise keskmise palga tingimustes pärsib oluliselt uute subjektide ilmumist poliitikasse. Mõistagi on ka teisi põhjuseid ning ka siin võiks öelda, et me ei vaja saadikuteks inimesi, kes pole võimalised või valmis panustama isiklikke...

12
1

Isikud on riigikogu valimistel ületähtsustatud. Mind näiteks ei huvita, kas rahvaesindaja on ilus, milline on ta sugu, kui vana, kas tal on lokid , habe, jne. Inimestel on väga raske jälgida kõikide kandidaatide omadusi ja ennustada tema plaane ja nende ausust. Reklaamiplakatitel olev lause „ma soovin, et maailmas oleks rahu“ on ilus ja...

14
2

1. Soovin, et valimisnimekirjad oleksid vabad. Hääle saab, see kellele see antakse.
2. Soovin, et valimistel oleks võimalik anda vastuhääl. Kui ei ole kedagi, keda soovin toetada aga on keegi, keda kindlasti valida ei soovi.

5
1

3 ideed (2)

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Riigikogus võiks olla poole vähem saadikuid, sest seadused on enamvähem olemas ja Euroopa liidu seadused on ülemuslikud.
Tähtsate otsuste jaoks võiks kokku kutsuda eriala tundvate isikute ajutise töögruppi kes pakkuks ikka asjalikke lahendusi.
Iga riigikogusse sooviv isik peaks omama...

16
6

Hetkel on Riigikogu valimise seaduse 2. peatükiga piiratud aktiivne valimisagitatsiooni aeg (alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast valimisteni, 5 lg 1), see on keelatud valimispäeval ( 5 lg 2) ning hääletamisruumis ja selle vahetus läheduses ( 5 lg 3). Aktiivse agitatsiooni perioodil on keelatud kandidaatide välireklaam ( 51)....

10
1

omama arusaama ka selle ametikohaga kaasnevast moraalilävest ja patriotismist . Neil on kohustus aduda , hoomata oma kõrget vastutust kõigi nende sotsiaalsete ühiskonna gruppide ees kelle vajadustest lähtudes peaksid nad tulevikus seadusi vastu võtma. KATEGOORILISELT OLEN VASTU sellistestele isikutele kes näidanud ennas eelneva eluperioodi...

31
9

peaksid KOHUSTUSLIKUS KORRAS avalikustama oma antud ajahetke kuuluvuse ja eelnenud aegade kuuluvuse kõikidesse organisatsioonidesse. Nii nendesse mis asuvad Eesti pinnal kui välismaal. Olgu selleks Lions-JCI tüüpi eliitorganisatsioonid, kõiksugused üliõpilaskorporatsioonid-seltsingud , huviala klubid , igasugu avalikud ja poolavalikud loozid ,...

19
9

Praegu on nii,et järjest enam on hakanud keskvõim ette kirjutama,mida inimesed oma kodupaigas tegema peavad ja teha tohivad.Kui mõnel suurärimehel on tahtmine kusagil kaevma hakata,sobimatuid ehitisi püstitada,mereääri kinni panna,metsa maha võtta või muidu loodust rüüstada,siis ei peeta kohapealsete inimeste arvamust miskiks.Koolid ja haiglad...

15
3

Президент избирается народом страны. Президентом считается избранным кандидат, набравший в первом туре более 50 процентов голосов. Если Президента в первом круге избрать не удаётся, то проводится второй круг голосования, в котором принимают участие два кандидата, набравшие в первом круге наибольшее число голосов избирателей. Избранным считается...

11
4

Teen ettepaneku muuta valimisseadusi nii, et Riigikogusse ja kohalikesse volikogudesse saab kandideerida ainult kaheks järjestikuseks perioodiks. Pärast ühe perioodi vahelejätmist võib jälle kandideerida kaheks järjestikuseks perioodiks. See välistab saadikutel "eksimatute" sündroomi. Seda räägiti meile 1991.a. jaanuaris parlamendiõppustel...

4
0

President peaks tegema valitsuse moodustamise ettepaneku esmalt valimised võitnud parteile. Rahvas on valinud selle partei, toetudes nende ideedele ja väljaöeldud lubadustele. Kui aga pärast valimisi hakkavad parteid liite moodustama ja tehakse koalitsioonileppeid, kaob ju suur osa nende antud lubadustest. Ja minu valitud erakond kirjutab alla...

13
7

Austatud Rahvakogu ja teemaga kaasamõtlejad!
Toon arutamiseks-täiendamiseks RK liikme eetikakoodeksi,millest arusaamiseks pole vaja koostada mahukaid käsiraamatuid.Koostamiseks kulus ca 5 minutit ja pärineb samast päevast pea aasta tagasi ,mil ilmus K.Kallas`e teade selle koostamise enda peale võtmisest.Punktid 5 ja 6 lisasin 23.01.13 peale ETV...

13
1

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Riigikogu valimistel saadud mandaadi kasutamata jätmisel annulleeritakse kõik selle kandidaadi poolt antud hääled.

18
2

Teen ettepaneku keelata kandideerivate poliitiliste parteide ja isikute relkaam. Nii välireklaam, kui ka tele ja raadioreklaam. Ka telefonireklaam. Valimiseelsel ajal võiksid saada kõik kandidaadid ERR kaudu kindla aja, et oma platvormi (!) tutvustada, samuti näitama, kui reaalne see eesmärk oleks (rahaline kate ja kõrvalmõjud). Pikema ja...

23
9

Valimine Riigikogu komisjonidesse võiks toimuda igal aastal, st. komisjonid jagatakse kolmestesse rühmadesse ning valimine toimuks nende kolmeste plokkide kaupa (st. mitte 11 komisjoni korraga). Riigikogu esimehe ja aseesimehe valimine toimuks koos ebatäeieliku kahese grupiga. Riigikogu liikme ning seega ka komisjoni mandaat oleks jätkuvalt neli...

8
1

Riigikogu valimistel valitakse isikut (mitte parteid).
Isikud, kes on osutunud valituks võivad vajadusel moodustada Riigikogus ühendusi.
Riigikogu koosseis tuleneb valijate arvates parimatest isikutest. Need isikud võivad Riigikogus ameti vastu võtnuna moodustda sobivaid ühendusi või komisjone jne.
Sellega on tagatud parimatest parimate isikute...

23
2

Ettepaneku autor Friedrich Seman, saabus e-posti teel:
Ebapopulaarsete riigikogu kandidaatide tagasikutsumine peaks olema lihtsam (nt tuleks vältida häälte ülekandmist).

24
4

Igale Riigikogu komisjonile vastab vastava valdkonna ministeerium: 1) haridus- ja teadusministeerium, 2) justiitsministeerium, 3) kaitseministeerium, 4) keskkonnaministeerium, 5) kultuuriministeerium, 6) majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 7) põllumajandusministeerium, 8) rahandusministeerium, 9) siseministeerium, 10)...

8
2

Üleriigilised valimisnimekirjad tuleb kaotada. Üleriigiliselt võiks erakonna poolt antud häälte koguarvu arvestada erakonnale antava riikliku toetuse suuruse (proportsiooni) määramisel, sõltumata riigikogusse saanute arvust.

9
4

Kui kõik erakonnad esitavad oma teenelised poliitikud (igaüks 20 kandidaati kokku ca.80 kandidaati), kes on rahvale teada ja sinna lisatakse veel "ajuloputus", siis pole erilist vahet praeguse olukorraga. Sisuliselt Riigikogu koosseis ei muutu ja vastutus valija ees kaob täielikult. Kandideerimine oma elukohajärgses ringkonnas välistab Figaro...

13
5

Praeguse süsteemiga võimulolijatel liiga suur võimalus president paika panna omavahel kokkuleppeid tehes - tihti on kokkuleppete taga rahvale mittemeeldivad mängud.
Inimesed peab rohkem tundma, et neil on otsustamisõigus. Riigikokku ja omavalitsustesse valitud ei pea rahva eest presidenti valima.
Vähemalt nii kaua, kui suur osa poliitikuid pole...

15
7

Riigikokku pääsevad kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule, olenemata erakondlikust kuuluvusest , keelata parteide sisenimekirjad ning kandidaadid rahastavad sarnaselt üksikkandidaatile ise oma kandideerimise

Peaministriks saab enim hääli kogunud kandidaat, Valdkondade ministriteks valitakse vastava KUTSE/ametioskuste ja töökogemusega...

14
1

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Likvideerida üleriigiline 5% valimiskünnis.

16
2

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel
Parlamendi muutmine 51 liikmeliseks.

14
5

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Seadustada kord, et riiklikele valitavatele ametikohtadele ei saa kedagi valida rohkem kui 2 perioodi, sealjuures mitte kauemaks, kui 1 periood järjest.

9
1

Avalikustada komisjonide iga liikme töö. Saaks hinnata saadiku tegevust ja pädevust. Samaks oleks hea avalikustada iga saadiku töö (tegevused nõukogudes, komisjonides jms., seaduseelnõude analüüs, ettepanekud ning isiklikud seisukohad, sõnavõtud).

18
3

.... salli-soki-makaronide kinkimist-pakkumist PEALESUNNITUD ERAKONDLIKUKS HÄÄLTEOSTUKATSEKS ning kehtestada sellele kriminaalseadusest lähtuv karistus. Kus oli valimiskomisjon või andmekaitse siis kui jagati läbi Eesti Posti ülessekutseid tellida endale IRL sall või käpikud. Või kui Keskerakond jagas toiduabi raames saadud konserve makaronidega...

19
2

Lahutamaks seaduseandlikku ja täitevvõimu, samuti vähendamaks poliitilist survet ametnikkonnale (sundparteistamine), parandamaks professionaalset taset ja juhtimist, vähendamaks (s.h poliitilist) korruptsiooni ohtu võiks KOV-is poliitika jääda volikogu saali (s.t väljapoole vallavalitsust). Volikogu esimees on vallavanem. Vallavanem (ja -abid)...

17
5

Kui mistahes erakonnal/ühendusel on 6 kuud peale mistahes valimisi võlgu esitatud aruannete järgi, siis järgmistel valimistel erakond osaleda ei saa. Idee peaks tagama selle, et erakonnad ei saa elada pidevalt võlgu tuleviku "hea tulemuse" arvel. Samuti vähendaks valimiskulusid ning erakondade tegelikud kulutused oleksid rohkem kontrolli all....

5
0

Selle muudatuse järel oleksid preemiad parema valimistulemuse saanud nimekirjadele tagasihoidlikumad kui praegu. Ehk siis valimised vastaksid enam põhiseaduses oleva proportsionaalsuse põhimõttele.

Victor D’Hondti (matemaatik ja politoloog) poolt loodud valemi eesmärk on valimistel enam hääli kogunud parteisid parlamendis üleesindada, väiksemaid...

10
1

Vastavalt riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusele( välja kuulutatud 25.10.2012.a.) toimub eelhääletuse osana e-hääletamine nädala jooksul enne valimispäeva. Seadus lubab kodanikul sellel ajavahemikul elektrooniliselt antud häält piiramatu arv kordi muuta. Kellele on see vajalik? E-hääletaja peaks tegema oma otsustuse...

12
4

Выборы в Рийгикогу.
1. Должен быть общий для всей Эстонии избирательный список, т.е. в любом избирательном округе можно было бы голосовать за любого кандидата из партийного списка или независимого кандидата.
2. Формирование депутатского корпуса Рийгикогу должно происходить из учета количества набранных кандидатами голосов избирателей, а не их...

16
6

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Seadustada saadiku tagasikutsumise seadus kui saadik vahetab riigikogus olemisel erakonda või mõnel muul põhjusel.

16
2

Eesti on euroala vaeseim riik (SKP ühe elaniku kohta), sotsiaalkaitse osas oleme kolme viimase riigi hulgas, maksukoormuselt teisel kohal, inimesed lahkuvad hulgaliselt välismaale, lapsed nälgivad, tööstus ja põllumajandus on välja surnud, haridus ja tervishoid liiguvad allamäge, rahvaloenduse andmed on masendavad, valitsejate skandaalsed teod -...

17
8

Pooldan isikuvalimisi ja 101 ühemandaadilist Riigikogu valimisringkonda. Igal ringkonnal on õigus oma saadik usalduse kaotamise korral tagasi kutsuda. Ringkond langegu üldjuhul kokku haldusüksusega. See on stiimuliks üheaegselt valimisreformiga ka kaua vindunud haldusterritoriaalse reformi teostamiseks seadusega, kuna valdade vabatahtlik...

14
5

On vajalik kehtestada valimistel osalevatele kandidaatidele nõuded, mida peab kontrollima valimiskomisjon.
Need nõuded peavad olema vanus, minimaalne haridustase peab olema Eesti Vabariigis taotletud magistrikraad, kindlasti peab olema fikseeritud kandidaadi teovõime. Kandidaat peab olema vähemalt üks kalendriaasta valimispiirkonnas püsielanike...

24
22

Kõiki meid huvitab rahvakogu ideedede käekäik. Tuntav on teatud segadus, pessimism ja peataolek, et mis saab edasi. Seetõttu peaks hetkel olema, üheks olulisemaks diskussiooni teemaks ideede ellurakendamiseks sobiva lahenduse leidmine.
Pakun välja alljärgneva visiooni, vabandan, kui see osutub liiga detailirohkeks.
Mis-iganes lahendus valitakse,...

10
1

STATISTILISTE ANDMETE ja GALLUPITE ESITAMINE mida üritatakse serveerida kui tõepäraselt ainuõiget infot mille alusel Valitsus siis oma edasisi tegemisi orgunnib. Eriti VALIMISPERIOODIDEL !!! Samuti lõpetada nende SaarPollide-Emori-Turuuuringute poolt serveeritavate müütiliste gallupite korraldamine ja selle esitlemine massidele. Kuna tihti...

15
1

Praegu esindavad nii Peaminister kui Ministrid valitsuses ainult oma parteid ja tegutsevad parteilisest ideoloogiast lähtuvalt. Arvan, et nii nad ei esinda oma tegevusega kogu Eesti rahva huve. Vastavalt oma ametile on nad Riigi Ministrid ja peaksid tegutsema rahva enamuse huvides. Kui kuulata eelpoolnimetatute avalikke esinemisi, ei jäta nad...

17
10

Valitud isikul peaks olema võimalus teada saada teda valinud (elektrooniliselt hääletanud) valijate nimed, juhul kui need soovivad end valitule avalikustada.
Sellisel juhul oleks rahva esindajatel eeldatavalt huvi oma personaalsete valijate seisukohtadega arvestada ja oma nö. püsivalijaid hoida.

14
5

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Likvideerida erakondade üleriigiliste valimisnimekirjade süsteem ja häälte edasikandumine sinna ning välistada sel teel Riigikogu liikmeks saamine.

18
2

Eesti Vabariigi põhiseaduse 60 ning Riigikogu valimise seaduse 1 lg 4 näevad ette Riigikogu valimiste proportsionaalsuse. Kuigi mandaatide jagamise põhialuseks on käesoleval hetkel Hare-Niemeyeri meetod ehk lihtkvoot (Riigikogu valimise seadus 62 lg 1), mis on oma olemuselt proportsionaalne, siis sellele lisanduv 5% valimiskünnis (Riigikogu...

5
1

Lubada Riigikogu valimistel osaleda ainult erakondadel on vastuolus võrdsus põhiõigusega. Erakondadega on seotud väga väike protsent kodanikkonnast.
Kui vabakondade rühm soovib kandideerida, siis tuleb tal siduda end erakonnaga, toimub erakondade diktaat, mis läheb vastuollu demokraatiaga.
Muuta Riigikogu valimisseadusi nii, et kandideerida...

13
1

Kogu valimissüsteem on juba praegu isikukeskne, kuid hajutatakse erakonnaks, et keegi mitte midagi ei peakski tegema ega vastutama. Hämatakse,erakonnastatakse kõigil tasanditel. Presidendi peaks valima rahvas, erakondade asemel, et vältida olukorda "käsi peseb kätt", mis väikeriigis eriti oluline või siis isikuvalimistega riigikogu, oma...

11
1

Tänane argipäev meie elus näitab, et võimul olevad erakonnad ei ole õigustanud rahva ootusi tulemustele ja elu paranemisele meie riigis. Valetamine ja omakasu on peamiseks probleemiks meie poolt "valitute" tegevuses. Seega võib öelda, et poliitiline juhtimine ei ole õigustanud ennast. Enne valimisi antud lubadused jäävad täitmata, sest need ongi...

4
2

Kõige suurem probleem praegustel valimistel on valijate meelitamine tühjade ja ebareaalsete lubadustega ning sellega lihtsameelsete inimeste püüdmine ja sellega seoses peaks erakonnad,kes esitavad valimislubadusi ja saavad seejärel võimule,hakkama ka reaalselt oma antud valimislubadusi täitma,selleks tuleks võtta vastu seadus mis ütleb,et kui...

15
4

Ettepaneku autor Harri Puskar, saabus e-posti teel:
Tuleb tekitada olukord, ket Riigikokku valitud saadikuid saaks tagasi kutsuda. Igal Riigikogu liikmel on täna oma valimisringkond ja riigis kehtiv valimiskünnis on 5%. Valimisealistele kodanikele antaks võimalus koguda allkirju kindla rahvasaadiku tagasikutsumiseks. Allkirju võib koguda ainult...

17
5

1. Siduda saadik oma kandideerimise valimisringkonnaga. Saadik oleks kohustatud esindama selle ringkoona valijaid, kust ta Riigikokku valiti. Valitud saadiku (vajadusel: näit. valitsuse liikmeks saamine või loobumine mandaadist) asendusliikmeks saab sama erakonna selles ringonnas kandideerinud nimekirja järgmine enim hääli saanud kanditaat....

10
2

Valimisringkonnad jäävad endiseks. Valimiskünnis jääb samaks. Valimisringkonna mandaadid jagatakse ringkonna sees. Saadikuks valitakse häälte arvu, mitte paikapandud koha järgi. Ka saame erakondade suurema huvi iga erineva vabariigi piirkonnas toimuva kohta. Mitte nii, et tühja sellest ringkonnast, üleriigilise nimekirjaga saame ikkagi...

10
2

Ettepaneku autor Ants Kask, saabus e-posti teel:
Põhiseaduse muutmise seaduse olemasolu on aluseks muuta Riigikogu valimise ja teisi seadusi vastavalt muudetud ja täiendatud Põhiseaduse -de sätetele.
Järelikult Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmine saab toimuda peale või üheaegselt Põhiseaduse muutmise seadusega, nagu tehti seda...

12
1

Loodetavasti saavad valimisreklaami reeglid siin paremaks tehtud. Mina pööraks tähelepanu rohkem nende järgimisele.
Võiks luua (Valimiskomsjoni juurde ehk?) mingi kontori/kassa, mille kaudu käiks arveldused kogu valmisreklaami eest. Iga reklaam (trükis, meedias, tänaval jne) registreeritaks selles kontoris ja tasutaks ainult selle kontori kaudu....

8
0

Ühtlasi tähendab see ka õigust kuulutada välja erakorralised valimised. Presidendi otsevalimisel pole mõtet, kui ta võimu juurde ei saa.
Presidendil võiks parlamendi laialisaatmise õigus olla ka meie praeguse parlamentaarse põhikorra juures.

10
3

Võtta vastu seadus rahvaküsitlusest presidendi ametikoha asjus ning viia säärane küsitlus läbi samaaegselt Riigikogu valimistega 2015.aastal.
Küsimus oleks:
"Teades, et vabariigi presidendi volitused ei muutu/jäävad samaks kui on, kas pooldate:
1. presidendi valimist otsevalimistel,
2. olemasoleva korra jätkumist,
3. presidendi ametikoha kaotamist."...

8
4

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Umbes võrdse arvuga hääletajast koosnevates ringkondades võib iga valija valida ainult ühe kandidaadi. Kõige enam hääli saanud kandidaat osutub selles ringkonnas valituks. Kui rohkem kui üks kandidaat jagavad esikohta sama arvu häältega, korratakse nende vahel valimist nii mitu korda, kuni üks...

7
3

Kohtunik ei tohi olla "jumala" asemik maa peal, nagu selliseks on teinud onupoja poliitika. Kohtuniku,
Õiguskansleri ja Riigikontrolöri peaks valima rahvas, kanditaatide hulgast, kellel on kõrgharidus antud
alal ja töötanud vähemalt 3a. antud süsteemis. Tagasikutsumise nendelt kohtadelt saab teha ainult
rahvas, kasutades põhiseaduse 105.

15
6

Valimisringkonnad saavad vastavalt valijate arvule kohtade arvu Riigikogus. Riigikogusse pääsevad kandidaadid lihthäälteemamuse põhimõttel sõltumata sellest kas ta on mõne erakonna liige või ei ole. Lubada moodustada valimisliite, kuhu kuuluvad nii väikesed erakonnad kui üksikisikud.

14
3

Ettepaneku autor Kalju Jalakas, saabus e-posti teel:
Eestimaa tuleks jagada valijate arvult võrdseks ühemandaadiliseks ringkonnaks. Nii jääks meil 101 valimisringkonda. See oleks valijaile arusaadavam ega saaks tekkida manipulatsiooni kandidaatide nimekirjadega. Siis kaob ära vajadus igasuguste protsentide järele valimiskümnise ületamiseks....

8
4

On sagedane väide, et tegelik Riigikogu töö tehakse ära komisjonides. Seejuures ei evi aga valija mingit kontrolli selle üle, kuhu komisjoni tema valitud isik satub – seda otsustab erakonna riigikogulik osa ehk fraktsioon. Käesolev ettepanek annab valijale võimu osaleda tegelikult Riigikogu struktureerimises ning kandidaadile võimaluse esitada...

5
3

Kõige õigema tulemuse KOV-i valimistel annaks ühtne nimekiri (üksikkandidaadi põhimõttel), ilma erakonna ja valimisliidu mõjuta.
Praegu toob valla populaarne tegija volikokku oma häältega hoopis kedagi teist. Ise loobub üldse volikogus osalemast. Ühed nimekirjad on suured, teised väiksemad (palju siis seda rahvast vallas ikka on, igasse nimekirja...

7
1

Holistlik elik tervikust lähtuv arusaam riigist ütleb, et riik ei ole pelgalt tema osade summa, vaid iseseisev tervik. Sellest vaatepunktist lähtudes tuleks hoiduda piirkondliku esindatuse põhimõtte rakendamisest riigi-kogu valimistel. Seega, luua üks üldine üleriigiline valimisringkond, mis tagab ühtlasi täielikult valimiste üldisuse ja...

13
3

Elan külas ja olen aru saanud, et valla volikogu ei otsusta ega saagi otsustada midagi, mis puudutab elu külas.
Haridusasutuse ülalpidamine, sotsiaalküsimused eelarve piires, näpuotsaga toetust kultuurile ja spordile, maade eraldused, hakkabki otsuste nimekiri otsa saama
Post, perearst, raamatukogu, sidejaoskond,apteek,bussiliiklus, muu teenindus,...

10
0

PSÜHHILINE ekspertiis kuna on märke täiesti ebaadekvaatsetest ning ühiskonda mittehoomavatest Riigikoguliikmetest ehk Paldiski mnt haigla või Jämejala tulevastest kandidaatidest . Kelle hulgast valitakse hiljem siis enam-vähem ühiskonnale vastuvõetavamad eksemblarid, keda siis rahva rõõmuks eksponeerima hakatakse.
Need andmed peaksid olema...

17
14

Igaks valimiseks peaks valimisreklaamidel olema nt valimiskomisjoni vms poolt määratud üks ja ühtlustatud kujundus. Erinevate erakondade sõnumite erinevus seisneb igale erakonnale omases taustavärvis, oma logos ja sõnumis endas.

Naeratavate poliitikute ja muude kellade-vilede asemel kolm konkreetset ja põhilist valimislubadust, mida võimul olles...

16
3

Praegune seadusandlus sätestab:
28. Valijate nimekirja avalikkus
(1) Valija võib kontrollida enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsust.
(2) Pärast valimispäeva võivad valijate nimekirjaga põhjendatud huvi korral selleks vajalikus ulatuses tutvuda erakondade ja valimisliitude volitatud esindajad ning üksikkandidaadid ja nende volitatud...

5
0

Võiks tõsiselt kaaluda Eestis üksiku ülekantava hääle (i.k. single transferable vote) kasutuselevõttu riigikogu valimistel ringkonna tasandil.
Mõte lühidalt selles, et iga valija saab määrata mitu eelistust ja kui tema esimene eelistus osutub kasutuks (kas ei saa kvooti täis või jääb kvoodist üle), hakkab lugema teine eelistus jne.
Süsteem on küll...

7
2

Rahvakogusse on esitatud palju häid, detailideni viimistletud ettepanekuid kuid minu arvates on paljudes neis põhjendamatult suur aukartus põhiseaduse muutmise või uuesti koostamise vastu. Pole see ju Piibel,mida tõesti ümberkirjutada ei tihkaks!
Tavalised inimesed turumajanduses,ehk arvukad õigusteaduste asjatundjadki, väljaspool maksumaksja...

11
2

Täna on nii, et vallavanemale, abivallavanemale, linnapeale või abilinnapeale ei ole seatud mingeid erialaseid nõudeid. See tähendab tihtipeale seda, et oma valdkonda satuvad juhtima inimesed, kellel puudub piisav erialane haridus või isegi töökogemus. See tähendab jällegi seda, et oma ametikohale asudes 4 aastat "õpitakse" asja tundma või kui...

12
0

Ettepaneku autor Aare Nurm, saabus e-posti teel:
Teen ettepaneku muuta valimissüsteemi selliseks, et oleks võimalus kanditeerijale anda vastu häält, st. kui ei soovi teatud isikut valituks saavat, esitada valimislehel vastuhääl, selleks „JAH” lahtri kõrval lahter „EI” jaoks. Valijal on ikkagi üks hääl. Hiljem valimistulemuste kokkuvõtteid tehes...

9
5

Vaidlesin Rahvakogu ühes ettepanekus kodanikule vastu, kuna ta soovitas, et volikogu võikski koosneda küla- ja asumivanematest.
Olen ka ise seda kunagi mõelnud, et külavanemad võiks ex officio volikokku kuuluda, aga analüüsides jõudnud järeldusele, et see ei lähe mitte.
Pigem võiks olla volikogude juures "külavanemate komisjon", mis osaleb...

9
3

Meenutusena - see oli vist 1999. aasta kohalikel valimistel, kui toonane Isamaa sai Tallinnas ca 8-9 % häältest, kuid mitte ühtegi kohta volikogusse. Tallinnas teatavasti oli 8 valimisringkonda ja igaühes neist eraldi toimis too d'Hondti meetod (tol ajal vist isegi modifitseeritud kujul, kus võimendus edukamale nimekirjale oli veel suurem).

...

6
0

Ettepaneku autor Jaan Värk, saabus e-posti teel:
Kohalikud omavalitsuse juhid kandideeriks ainult 2 korda

12
1

Põhiseaduses on nõue valimiste proportsionaalsuse kohta. See kehtib ka valimisringkondadest saadud mandaatide kohta.ehk siis valimisringkonnast peab saama mandaate proportsionaalselt seal elavate valijate arvuga.Mandaatide arv küll jaotatakse ringkondadele enne valimisi nii, aga mandaatide jaotamisel seda ei järgita.
1. Kuna kõiki mandaate ei...

15
5

Ükski ettevõte ei tööta tulemuslikult kui palk ei ole seotud tulemusega. Algkapital väheneb kiiresti kui juhid ei tee õigeid otsuseid ja ei hoolitse ettevõtte jätkusuutlikuse eest...ehk ei ole reaalsusega kursis. Miks peaks riigikogu ja valitsuse töö effektiivsuse saavutamine toimuma kuidagi teisiti. See on sama mis loodusseaduste eiramine. See...

18
15

Kreeka antiikse polise demokraatia juurde kuulus olulise tasakaalustava ja despoodiks muutunud valitseja neutraliseerimise vahendina vastuhääletamine. Polise kodanikud viskasid urni hääletussedeli isiku nimega, keda nad eneste üle valitsemas näha ei soovinud. Enim hääli kogunud isik saadeti polisest tähtajaliselt välja.
Minu ettepanek on...

10
8

Ettepaneku autor Maido Pajo, saabus e-posti teel:
Kehtestada reegel, mille kohaselt ringkonnast loetakse valituks vastavalt mandaatide arvule enim hääli saanud kandidaadid sõltumata valimisnimekirjast.
See tähendab, et parteide esinumbrite suur häälte arv ei kandu ringkonnanimekirjas teistele samas nimekirjas automaatselt edasi ega anna...

14
3

Eesti vabariigi põhiseaduse 60 ja Riigikogu valimise seaduse 2 lg 1 sätestavad Riigikogu valimiste toimumise aja märtsikuu esimesele pühapäevale neljandal aastal pärast eelmistg Riigikogu valimist. Seesuguse valimiskorralduse puuduseks on Riigikogu töö teatav pidurdumine valimisperioodil – esimene ja viimane (üheksas) istungjärk ei ole...

7
3

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Olukord Eesti esindamisel Europarlamendis on halb. Meie kuuest saadikust enamus töötab
kolmandajärgulistes fraktsioonides. Kahes suuremas, mis koostöö puhul moodustavad
enamuse, on vaid kaks meid kaitsvat saadikut.
Seni on Europarlamendi liikmed valitud meie erakondade konkurentsis, mis selle halva...

6
0

Ettepanekute autor Matti Tarum, saabus e-posti teel:
1.Eesti praegusel arenguetapil on valimistel võimalikud ainult avatud nimekirjad.
2.Nii kohalikel kui ka riigikogu ja presidendi valimistel võivad nii kandidaatideks kui ka valijateks olla ainult Eesti kodanikud. Edaspidi võib kaaluda võimalust osaleda kohalikel valimistel valijatena inimestel,...

12
3

Valimised (1)

Madis Olm peaaegu 4 aastat

Riigikogu
Et raha kokku hoida, peaks riigikogulaste arv piirduma 51-ga. Seega väheneb ka erakodadel võimalus soojade kohtadega kaubeda. Kui on vähem kohti, on tähtsam otsida kõige kompetentsemaid isikuid oma valimisnimekirjadesse, selle asemel, et otsida välja “tuntud” inimesi häältepüüdjateks.

Valimised
Nimekirjadesse tohiks ka ainult lisada...

3
3

Kes on riigikogu liige, ei saaks kohalikel omavalitsustel olla valitav. On ju teada, et kui ta saab valitud, ei osale ta peale valimisi omavalitsuse tööl, kuna ta on riigikogu liige. Teda hakkab asendama asendusliige. Aga asendusliige ei osutanud valituks piisavate häältega. See eeldaks seda, et omavalistsusi juhiks valitud inimesed, mitt...

3
0

Vajalik on adekvaatne e- hääletust kontrolliv mehhanism. Välistaks võimaluse antud häält muuta.Ühelt IP-aadressilt saaks teha vaid piiratud (2,3) arv hääletusi, võimalus jääb vaid oma otsustust kontrollida. Eelhääletuse aega võiks lühendada. Valimiste infot kandvad materjalid tuleb arhiveerida ja säilitada.

21
12

Foorimiga tutvudes leidsin ettepanekuid Riigikogu liikmete minimaalse haridustaseme võimaliku nõude kohta. Arvan, et kõrgkooli diplomist olulisem on inimese sobivus konkreetse töö, antud juhul seadusandluse korrastamise teostamiseks. Parimaks vormiks on arvestuslik test, mis sisaldab küsimusi ühelt poolt olemasoleva juriidilise seadusandluse ja...

11
5

Valimistel erakonna poolt valimiskomisjonile esitatud kandidaatide nimekirjad peaksid olema kinnitatud erakonna üldkoosoleku poolt. Kandidaatide nimekiri on avalikkusele kõige olulisem erakonnast väljuv ametlik dokument ning selline nõue tagaks eeldatavalt erakonna liikmete enamuse tahte väljenduse.

8
1

Ettepanek arendab edasi Rein Raua ideed.Kui algse ettepaneku rakendamiseks peab muutma põhiseadust,siis edasiarenduse puhul pole seda vaja teha.Pakun,et kaks aastat pärast riigikogu valimisi tehtaks iga valimisringkonna kohta eraldi e-valimistega sarnane rahvaküsitlus.Kui küsitlusest selgub,et ringkonna kõigi (või valitsuskoalitsiooni) saadikute...

4
2

"Riigikogu valimisteks saavad nimekirju esitada ainult registreeritud erakonnad"

Registreeruvad erakonnad täpsustavad oma liikmed- kui põhikirjaliselt ettenähtud liimemaksud on tasumata, erakonda laekumata tuleb liikmete arvu korrigeerida, kusjuures kohustuseks olgu aasta või kogu valimistevahelise perioodi maksud, mitte 1 kuu või 2, et...

9
1

Ettepaneku autor Friedrich Seman, saabus e-posti teel:
Riigikokku kandideerija peab omama kõrgharidust.

11
13

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Valimisseadus peab olema lihtne ja kodanikele arusaadav. Praegusest valimisseadusest tuleb loobuda üleriigilisest nimekirjast. Nimekirjad koostada ringkondade järgi. Valituks osutuvad ringkonnast need, kes on saanud pingereas enam hääli, olenemata sellest kas ta on erakonna või üksikkandidaat....

11
1

Riigikogu valimisseaduse 29 lg-s 2 on d’Hondti jagajate jada, kus iga jagaja peale 1. jagajat on astmes 0,9. See Riigikogu killustumise vastu seadusesse viidud tehniline meetod ei ole käesoleval ajal enam otstarbekas ja suurendab ebaproportsionaalselt niigi suuremate erakondade kohtade arvu Riigikogus. Käesoleval ajal, kus viimastes...

3
0

Kanda kohalike omavalitsuste ja Riigikogu valimiste valimisedelitele
lisaks tekstile "Hääletan kandidaadi nr ... poolt", kuhu valija kirjutab
eelistatud kandidaadi registreerimisnumbri, ka tekst "Ei eelista ühtegi
kandidaati", mille valija saab eelistatud kandidaadi puudumisel alla
joonida.
See algatus aitaks valimistel kaasata inimesi, kes juba...

2
0

Valituks saanud poliitik tohib riigikogus olla kuni 12 aasta jooksul. Kui poliitik saab esimest korda 2014.a. valituks, siis saab ta riigikogus töötada kuni 2016 aastani (kui 4 ja 8 aasta pärast tagasi valitakse). See võiks laieneda ka valitsuse liikmetele, Eesti panga juhtkonnale ning veel mõnele riiklikult tähtsale ametile.
Asja mõte - ei...

4
3

Kuna rahvaarv pidevalt väheneb. Tootvaid töölisi on veelgi vähem. Maksud laekuvad juba välismaalt. Milleks naiste,vanurite,vaeste, nälgivate laste arvelt pidada üleval valitseva partei-sõdureid muidusööjaid, maksude jagajaid.
Kehtestada kindlad riigipoolsed toetused lastele vanuritele ja vaestele. Vahendajaid pole tarvis.

19
13

Prof. Madise rääkis raadios,et häälte ülekandmist ku sellist ei ole.Tunnistan enda terminoloogilist eksimust.Nimetasin ringkonnamandatide jaotamist häälte ülekandmiseks.Rahvapäraselt seda nõnda nimetataksegi,aga tunnistan,et juriidiliselt on taoline nimetus eksitav.Niisiis, vastavalt valimisseaduse 27 tehakse kaks mandaatide jagamise vooru...

10
2

Toetan Tiina Jaaksoni ettepanekut, et valimistel osalevate kandidaatide nimekirjad koostatakse tõmbeluku põhimõttel: mees, naine mees naine jne. kuna see annab valimistel poliitikas osalevatele naistele võrdsed võimalused meestega valituks saada. Praegu on ju nii, et erakonnasiseselt põhiliselt eelistatkse ju meeespoliitikuid ning naispoliitikud...

27
40

Erinevalt teistest MTÜ-dest on erakondade (parteide) eesmärk - võimu haaramine, et seda juba a priori korruptiivselt kasutada oma liikmete ja toetajate huvides... Kuna erakondadesse kuulub väga väike osa Eesti elanikkonnast ja absoluutne enamus on parteitu, siis ei ole õige lasta võimu usurpeerida väikesel grupeeringul. (Seda on tõestanud ka...

6
0

Kehtestada minimaalne valimaskäinute osalusprotsent, mille korral valimised tunnistatakse õnnestunuks. Kui valimaskäinuid on alla 50 protsendi hääleõiguslikest, siis on valimised ebaõnnestunud ning tulevad uued valimised. See tähendab, et parteide programmid ei lähe piisavalt rahvale peale.
Et ei tekiks liiga pikka võimuvaakumit, siis...

6
2

Valimiste juures peab tõdema, et Eesti riik on nii väike ja elanikkonda vähe. Rahvas on kõrgelt haritud ja ei ole rumal. Väga paljud tunnevad üksteist. Peaks olema üle Eesti üks valimisringkond, kus toimuksid isikuvalimised erakonda arvestamata. Saadud hääli ei peaks saama keegi delegeerida teisele (ka erakonnale). Parlamendi liikmete arv oleks...

1
2

Ettepaneku autor Jüri Ehrlich, saabus e-posti teel:
Demokraatliku Eesti riigi ja rahva säilimiseks on vaja tingimata parandada valimisseadust, s.t. viia kooskõlla põhiseadusega.
Selleks on vaja:
1) Lõpetada diskrimineerivad Riigikogu valimised ja korraldada need proportsionaalsuse printsiibil.
2) Komp.-mandaatide jaotamisel kasutada suletud...

7
1

Kõiksugu tõmbelukkude, triipude jms alternatiiviks võiks igal valijal olla kaks häält.

Reeglid
1. Iga partei esitab valimisteks kaks ühepikkust nimekirja, naiste ja meeste oma.
2. Valija peab valima ühe partei seest ühe inimese naiste ja ühe inimese meeste nimekirjast.
3. Kui on selge mitu kohta partei saab, siis vastavalt antud häälte arvule...

1
2

Kirjutasin juba demokraatiapäeval korraldatud ideede rallil, et rahvas peab nõudma valitsejatelt vastuvõetavatele seadustele pikaajalise mõju analüüse. Nüüd väljapakutav haakub selle ideega, sest meie parteide valimislubadustes on väga suur annus populismi, mis küll kuidagi ei edenda Eesti elu pikemas perspektiivis. Eriti paistab silma IRL....

5
1

1. Viia läbi erakordsed valimised Riigikokku (koosseis maksimum 41-61 liiget)
2. Valimised peavad olema otsesed! Mingeid parteinimekirju.
3. Riigikogu liikmed ei allu juriidilisele puutumatusele
4. Vastvalitud Riigikogu koosseis määrab ametisse uue valitsuse
5. Ennetähtaegsed otsesed presidendi valimised.
6. Riigikogu, valitsuse, Presidendi ametiaeg...

10
4

Hetkel on minu meelest Euroopa Liidu voliniku määramise (valimist ju ei toimu) praktika vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseadusega ja Euroopa Liidu aluspõhimõtetega. Põhiseaduse järgi kuulub ülim võim rahvale. Samas rahval puudub võimalus voliniku määramist mingilgi moel mõjutada. Selle ameti olulisus on sisuliselt võrreldav peaministri või...

14
1

Valimiskampaania (1)

Ivar Jung peaaegu 4 aastat

Valimised.
Valimiskampaania reglementeerimise eesmärgiks on luua võrdsed võimalused oma vaadete esitamiseks kõigile valimistel osalevaile kandidaatidele ja erakondadele, kodanike ühendusile.
Eesmärgiks on samuti lõpetada kandidaatide, erakondade ja kodanike ühenduste kaubanduslik reklaamimine
Raadio ja TV, olenemata kuuluvusest, tagavad igas...

9
0

Ettepaneku autor Rein Järva, saabus e-posti teel:
Saadan Teile oma mõtte, mis juba ammu peas mõlgub. Nimelt Riigikogu valimistel ei saa eesti rahvas praegu oma kõrgeimat võimu 100 %-liselt näidata. Jääb väheks oma eeliskandidaadi määramiseks ainult risti tegemisel valimissedelile. Nagu teada on raha ja võim vaat et sünonüümid või siis...

7
1

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Valitsusorganitesse saavad valitud isikud mandaatide arvu järgi, mitte nimekirjade kohaselt.

5
2

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saanus e-posti teel:
Kandidaatide kautsjonit vähendada kuni 50% võrra. Ja seda mitte kellelegi tagasi maksta. Mitte nagu senini. Valituks osutunud saadikud said kautsjoni tagasi.

8
0

Riigikogu istungite ülekannete ajal on näha, et vahel isegi pooled liikmed puuduvad istungitelt. Saal on peaaegu tühi! Kuidas on see võimalik? Tavakodanik ei saa palka kui ta ei tööta. See kõik viitab sellele, et riigikogus on liikmeid liiga palju ning kord käest ära.

15
4

Muidu need nn. omad joped SIBULA näidetel tapavad viimasegi usu demokraatia võimalikkusesse Taasiseseisvunud Eestis. Lihtsalt parteitust esindajast enam lihtsalt ei piisa. Olgu see komisjon siis ikka selle käes kes on huvitatud rikkumiste paljastamistest mitte aga nende kinnimätsimistest.

9
5

Kui on olemas vanuse alampiir, siis tuleks kehtestada ka ülempiir-63 a. Samuti kohustuslik tervisekontroll iga kahe aasta tagant.
Et vältida kanderaamidel ja töövõimetuse kaotanud isikuid, Peale nelja kuust haiguslehel olekut isikud tagandada, nagu TLS alusel.

24
18

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Riigikogu, omavalitsuse ja presidendivalimised peaksid toimuma alati üheaegselt ja keelatud oleks samadel isikutel kandideerida mitmesse valitsusorganisse.

4
4

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Uuendada valimisseadust, võimaldamaks isamaaliselt mõtlevate kodanike osalust riigi-valitsemises.

8
0

Ettepaneku autor Eino Väärtnõu, saabus e-posti teel:
Riigikogusse kandideerijal peaks olema läbitud vähemalt 2 aastat tööd kohalikus omavalitsuses või volikogus.
Ilma mingisugusegi arusaamata riigiaparaadi ja omavalitsuse töökorraldusest ja selle tegelikust toimimisest ei saa tulemuslikult töötada seadusandvas kogus, vaid tuleb seda alles hakata...

8
9

В Эстонии сложился олигопольный партийный рынок. Ведущие партии довели маленькие партии до маргинального состояния, что в итоге и привело к партийному кризису. У многих жителей Эстонии к имеющимся сейчас партиям доверия нет, а создание какой-то другой партии требует больших финансовых средств, которые практически невозможно найти. В итоге...

5
2

Kuigi meie valimissüsteem peaks olema põhiseaduse järgi proportsionaalne, on siiski see proportsionaalne ainult tinglikult. Künnis, häälte ülekandumine isikutelt parteidele, strateegiline hääletamine jms vähendavad proportsionaalsust, mille printsiibiks on, et valitud esinduskogus peab olema võrdeliselt esindatud iga valijate grupi tahe.

Minu...

7
2

Ettepaneku autor Allan Onton, saabus e-posti teel:
Käesoleval aastal toimuvad kohalike omavalitsuste valimised võivad kujuneda oluliseks tähiseks riigi kestmisel ja arenguteel. Et kogu rahvas saaks säärase tähtsusega etapil otseselt kaasa rääkida, tuleks valimised ühendada üleriigilise rahvaküsitlusega (soovitatav referendumiga). Nii selguks...

9
4

Kui tavavalimistel jälgitakse kiivalt, et kabiinis ei oleks kahte või enamat isikut, siis E- valimistel võib kabiinis olla teoreetiliselt kogu eesti valjaskond.
Teiseks on häälte ostmine E- süsteemis lihtsam, kui urnivalimistel.
Ise sooviksin küll mugavuse mõttes hääletada digitaalselt, kuid ei pea seda mitte mingil juhul demokraatlikuks ja...

1
0

Kaotada e-valimised, sest nad ei ole usaldusväärsed (äärmisel juhul lubada hääletada 1 kord). Valituks saab see, kes saab rohkem hääli, loobujate hääled annulleerida, Parlamendis 51 saadikut, kelle vanus 30-70 aastat ja töötasu sõltub istungitust osavõtust. Peaks olema võimalus hääletada kõigi vastu.

1
1

Valimiskampaaniate ja reklaamide sisuliseks ja üheselt mõistetavaks muutmine.

Minu ettepanek on muuta valimisseadust nii, et kirjeldada väga täpselt ära milliseid vahendeid ja mis mahus tohib valimisreklaamis kasutada. Selle ettepaneku tulemusena muutuks valimiskampaania korraldamine tunduvalt odavamaks, ning looks ka uutele ja nõrgematele...

1
0

E-valimised (0)

Maire Parts peaaegu 4 aastat

Seadus ütleb :" valimiste päeval on valimisreklaam keelatud". Ka E- valimiste päevadel ei tohi järelikult reklaami teha.

1
0

1.Ühtedel valimistel saab eraisikuna toetada vaid ühte maailmavaatelt sobivat parteid(jätta pärandus). Juriidilistel isikutel ei ole seda õigust (me ei tea kust ilmakaarest see raha tuleb).Vajadusel on see üksikisik nõus oma annetust avalikustama.
Kui inimene annab raha erinevatele parteidele või isegi koalitsioonidele- on selgeim märk, et raha
...

2
0

Miks võim kaugeneb rahvast?
Enamusel inimestest on oma arvamus elust, elamisest. Ühine osa leitakse (vabadel) valimistel, valitud kanditaat saab võimu. Võimul on aga omadus tahta jääda püsima, tekib võimu jätkumise kindlustamise vajadus. Kõrvalisteks jäävad valijate soovid. Tekib tandem - KOV nõukogu esimees ja omavalitsusjuht. Tandemiga liitub...

4
0

Väga hariv saade oli Kuku raadios mõni aeg tagasi kus Rein Taagepera lahkas neid probleeme iga kandi pealthttp://podcast.kuku.ee/2012/08/19/vanamehed-kolmandalt-2012-08-19/

4
0

Ettepaneku autor Piret peiker, saabus e-posti teel:
Tahaksin lisada pooltargumendi Märt Põder'i 07.01.2013 ettepanekule "südametunnistuse järgi hääletamise soosimine eelistushääletamisega", soovitades konkreetselt Üksiku Ülekantava Hääle valimissüsteemi:
Selle süsteemiga valitakse kandidaate individuaalselt, puuduvad parteinimekirjad ja nende...

2
2

Eestis kasutusel olev proportsionaalne valimissüsteem, kus kasutatakse avatud nimekirjade põhimõtete sel teel, et hääletamise tehnikas antakse hääled konkreetsete kandidaatide poolt, mille tagajärjel esialgne nimekiri reastub ümber, ei sobi hästi kasutamiseks pikkade ringkonnanimekirjade puhul, kus valijate valimiskäitumine hakkab sarnanema...

2
0

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Kui õnnestub, siis hakatagi korralisi valimisi koos läbi viima ja iga 5 aasta tagant ning saadiku mandaat korraga maksimaalselt 2 koosseisu.
USA president Franklin Delano Roosevelt ütles kolm aastat pärast Suure Depressiooni algust: "Riik vajab ja kui ma ei eksi üldist meeleolu hinnates - koguni...

5
2

........ja kaasata neid ka riigi juhtimisse ka kõrgemal riiklikul tasemel. Meil Eestis neid ligi 40% kelle emakeeleks on muu keel ning kes elavad oma nn.paraleel-Eestis. Sehkendavad ja ajavad mingit oma-kõverpeegli Eesti asju. Mis integratsioonist saab antud juhul siinkohal üldse rääkida? Ka meie võiksime enesele selgeks teha et integratsioon...

6
5

Ettepaneku autor Ants Kask, saabus e-posti teel:
Vabariiklik Valimiskomisjon peab edaspidi koostama ainult tähestiku järjekorras kõik saadikukanditaatide nimekirjad, nii üleriiklikud kui ka valimisringkondade nimekirjad, et vältida erakondade saadikukanditaatide eelistamist teiste saadikukanditaatide ees

14
3

Iisraeli rahvas põgenes orjapõlvest Egiptuses ja eksles kõrbes 40 aastat, et saaks tugevaks vabana sündinute põlvkond. Paljud hakkasid nurisema: „Miks tõid Sa meid siia, ometi olime me söönud ja peavari oli olemas”. Siis laskis Jumal sadada taevamannat ja andis kalju seest vett.

Meile ei anta taevamannat. Kõik tuleb endil luua. Loomulikult on...

1
2

isikukesksed koodidega hääletuslehed mille elektroonikaga varustatud hääletuskastid fikseerivad arvuliselt ning mille tablood näitavad hääletaja isikuandmeid ja reaalaja hääletajate arvu. Nende vanade puukastidega on need jamad et kord on sinna sisse liialt tekkinud patakas hääletussedeleid , kord on osa neist kadunud, kord on kahtlaselt palju...

7
5

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik soovib muuta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust nii, et üle 300 000 elanikuga omavalitsuse (Tallinna) volikogu liikmete minimaalne arv oleks 63 (praegu 79).

1
0

Vähendada (vältida) võimalus valimistulemuste manipuleerimiseks vahetult enne valimisi muuta elukohta registris. On olnud juhtumeid, mil väikesele pinnale on registreeritud kümneid inimesi valimistulemustega manipuleerimiseks. Kaks võimalust - nt mitte arvestada Elanikeregistri elukohamuutusi 2 (3) kuud enne valimisi või mitte lubada...

2
0

Me vajame hädasti rohkem naisi poliitikasse – nagu ka tippjuhtide sekka nii äris kui avalikus sektoris. Meil on KARJUV VAJADUS mõjukate naiste järele!

Naisi, kelles on olemas potentsiaal selliseks saada, on meie ühiskonnas jalaga segada, aga nad on varjus. Nad teevad kohusetundlikult oma võimetele ja haridusele mitteväärilist igapäevatööd. Nende...

20
30

Riigijuhtimise terviknägemuse ja kvaliteedi tagamiseks oleks vajalik säilitada järjepidevus ka valitavates võimuorganites. Käesoleval ajal kannab seda vaid võimuorganite ametnikkond ja uuesti tagasivalitud saadikud. Sageli tekib peale valimisi olukord, kus suur hulk uusi saadikuid on sunnitud omandama elementaarseid oskusi ja õppima selgeks...

4
2
2
1

Kuna eelarve vastuvõtmiseni ,kus tööpäevad venisid korraldamatusest hommikutundideni oli küllalt istungeid,mis kestsid 5 - 15 minutit, siis ilmselt saaks poole lühema tööajaga hakkama,on ju seadusandlus juba välja töötatud,paranduste tegemine ei tohiks võtta niipalju aega.Riigikogu koosseis võiks olla 51kuni 61 liiget ja töö võiks koosneda kevad...

1
1

Riigikogus võiks valituks osutunuid rahvasaadikuid olla 71 ja jättes palgafondi samaks, tõstes rahvasaadikute isiklikku vastutust oma tegevuse või tegevusetuse ees. Rahvasaadikuna tegevuse eest peaks saadik saama temale ettenähtud töötasu ja sellelt maksma riigimakse. Kui soovitakse saadik vabastada riigimaksude maksmisest siis tuleks...

4
4

Kurb on tõdeda, kui palju on üksikemasid ja neid naisi, kes kasvatavad oma lapsi üksi, on ka muidugi tublisi isasid. Ettepanek oleks järgmine, et võtta vastu seadus, et riik maksab last kasvatavale vanemale ära teise vanema elatisvõla ja elatisraha ja riik nõuab selle oma võimalustega võlglase poolt välja. Hetkel on küll 3 kuuline riigipoolt...

27
11

Kandidaadid, kes saavad valijatelt mandaadi, millest riigikokku pääsemiseks ei piisa on häälte OMANIKUD ( kuni valija neid mingil põhjusel tagasi võtta ei taha ) ja neil on valijate antud mandaat. Selle tõttu peaks igal riigikokku mitte pääsenud saadikul olema õigus ise OTSUSTADA, keda oma erakonnast häältesaagiga toetada või kas ülde kellegile...

13
14

На местных выборах в Таллинское городское собрание сложилась такая ситуация, когда депутат от части города Ласнамяэ для того чтобы пройти в горсобрание должен набрать голосов в несколько раз больше чем депутат от Пирита. Таким образом, избиратели разных частей одного и того же города оказываются в неравном положении, т. е. жители Ласнамяэ...

2
3

Riigikokku kandideerija haridustase minimaalselt magister või sellega võrdsustatud haridus.

45
38

Uus organ (0)

Aimar Pärnalaas peaaegu 4 aastat

Luua uus täiendav organ. Selle esmasteks ülesanneteks oleks näiteks:
1. Kehtestaks valimisseadused
2. Määratleks poliitilised ja mittepoliitilised ametikohad
3. Kehtestaks kõrgete riigiametnike palgad
4. Kehtestaks maksimaalsed ametiajad kõrgetel riigiametitel olemiseks
jne, mille puhul on tegu otsese huvide konfliktiga, kui seda otsustab riigikogu...

4
4

...(jätkub) Samuti on täna vaja anda "avanssi" vaid 2-le erakonnale, et saada soovitud otsus sinu kasuks (riigihanke võit, elamisluba jms jamad), kuid kui pead arvestama 101 erineva isikuga, keda rahvas saab alati välja vahetada, ei ole suurte annetuste kahtlane jagamine erakondadele enam mingi probleem. Vastutus tähendab ka aruandlust...

1
0

Обоснование - так как существенная часть русскоязычной общины отстранена от выборов Рийгикогу, сложилась ситуация, при которой на государственном уровне касающиеся её решения принимаются парламентом, с де-факто пропорционально малочисленным представительством неэстонцев. Это способствует формированию настроений разочарования и отчуждения. Кроме...

11
16

E-hääletamine on sama turvaline kui paberkandja-hääletussedelitega hääletaminegi.
Nii ühel kui teisel juhul on määravaks ikkagi valija tahe. Ükski valimisseadus ei saa piirata või muuta valija otsust ka puhul, kui ta nõustub hääletama "vääramata jõu" poolt määratud kandidaadi poolt.
Muide, vääramatuks jõuks võib olla ka valimispropaganda...
Tõsi,...

9
7

Ettepaneku autor Allan Onton, saabus e-posti teel:
Et kiirkorras ja veidigi leevendada rahva usaldamatust riigiorganite vastu, tuleks koheselt alustada ja viia võimalikult kaugele valimisseaduse menetlus presidendi otsevalimiste kohta. Seda on rahvas oodanud üle kümne aasta ja selle seaduse "käimalükkamine" oles väärikaks proovikiviks Rahvakogu...

17
8

Erakondadele eraldatakse 2/3 mandaate. Erakonnaliikmed arvatakse Riigikokku kogutud häälte arvu järgi; mingit häälte ülekandmist ei toimu. See välistaks "poliitbroilerite" pääsemist Riigikokku "hääletusmagnetite" abil. Erakonnaliikmed saavad kandideerida ainult elukohajärgselt.
1/3 mandaate eraldatakse KOV-le (valimisringkonnad/maakonnad/vallad)...

5
7

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
President valitakse otsevalimise teel.

17
8

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Loobuda e-valimistest, sest see ei kindlusta valimise salasust.

17
16

.... ID-KAARDI ALUSEL (et pahatahtlike ja eriti väga pahatahtlikke konkurente eemal hoida)saaks sisse logida ja nn.BLITZKRIEG KÜSITLUSE KÄIGUS valitatavale kandidaadile otseseid küsimusi esitada nii tema nägemuste , eelistuste (ka usuliste-poliitiliste-seksuaalsete jne) ja muude ilmaelust-olust arusaamise kohta . SKYPE-is täitsa teostatav idee....

8
3

Austatud Rahvakogu! Ja selle teema külastajad!
Õiglusnõuniku institutsioon ÕI on vajalik ühiskonnas sügavat rahulolematust põhjustava üha enam vohama hakanud seadustatud ebaõigluse pidurdamiseks.ÕI ülesandeks on pehmendada,ideaalis kõrvaldada,võimuladviku ja selle lähema sõpruskonna "säravamate"JOKK skeemide põhjustatud rahulolematust ühiskonna...

6
2

Riigikogu valimiste läbiviimise ja rahastamise kulude üheks katteallikaks on kautsjon.
Korraldusliku külje poolt viidi kautsjon sisse nn "katsetajate-juhureisijate" peletamiseks. Ja see meede on toiminud.
Küll on aga valimisseadustikku ilmunud kahetsusväärsed "täiendused" kautsjoni tagastamise osas.
Praegu kehtiv kord näeb ette mitmeid variante...

4
4

Ettepaneku autor Tiit Villig, saabus e-posti teel:
Toetan J.Alliku 11.12,12 Postimehes tehtud ettepanekuid, eriti: Muuta valimisseadust nii, et saadik oleks enam seotud valijatega. Tuleks üle minna paljudes riikides kasutatavale kahe hääle süsteemile ja valida osa parlamendist üleriigilise kinnise erakonnanimekirja alusel proportsionaalselt ning...

3
8

KES ASTUKS RIIGIKOGU POOLT KINNITATUD VALITSUSE ERRUMINEKUL või Presidendi poolt MAHAVÕTMISEL SELLE ASEMELE. Valituks osutuksid sinna vabariigi lõikes suurema arvu saanud saadikud ... . Mitte väga ammu oli ju moes et iga ministri sabas mõni sugulusringkonnast noor tolgendamas, kunstnahast mapp kaenla alt välja paistmas. Sinna võiks saada...

4
4

Ettepaneku autor Illar Alla, saabus e-posti teel:
Proportsionaalsuse põhimõte – kehtib ainult parteidevahelises arvestuses, üksikkandidaatide puhul pole mingit proportsionaalsuse arvestamist. Üksikkandidaat kogub valimistel üle 2 000 hääle ja ei pääse Riigikogusse, samal ajal paarkümmend Parteide kandidaati, kes igaüks kogub alla 2 000 hääle –...

12
1

On selge, et meie valimissüsteem vajab muudatusi.
Kuna kandideerimine eeldab soovi töötada vastavas esinduskogus siis ei tohi kandidaat olla mõne teise esinduskogu liige. Riigikokku kandideerija võib olla riigikogu või valitsuse liige ja kohaliku volikogu kandidaat samasse volikokku kuuluja, aga mitte vabariigi valitsuse liige.
Mandaadist...

7
1

Ettepaneku esitaja: Sale Sokk, Ettepanek saadetud e-postiga
Väikestes valdades on aastakümned võimul üks ja sama koosseis. Oleme aru saanud, et olgugi et avalikkus taunib seda, aga ometigi istuvad enamus neid jällegi uues volikogus. Arvan, et see toimub nii
- Valdades on teada häälte max arv, millega moodustub volikogu otsustav enamus
- Istuv...

7
1

Strateegiline hääletamine on see, kui valija eelistab hääletamisel juba esinduskogudes olevaid erakondasid või jõude, millel on küsitluste järgi kindel šanss esinduskogusse pääseda, sest ta tunneb ohtu oma hääle kaotsiminekuks, kui ta annab selle mõnele künnise alla jäävale väikeparteile või kohalikule kandidaadile.

Hea lahendus sellele...

3
1

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Kohtade võrdeliseks jagamiseks erakondade vahel peab võrdlema erakondade kogutud hääli, ei pea olema nimekirju kompensatsioonide jaoks. Ühetaolisel valimisel (võrdsed ringkonnad) tuleb jagada osa kohti (pärast isikumandaate ja ringkonnamandaate) nii, et valitute häälte summa oleks maksimaalne kahel...

1
0

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Valimistel mitte lubada kandideerida Eestit okupeerinud riikide võimuparteisse kuulunud isikutel.

11
3

Ettepaneku autor Argo Loo, saabus e-posti teel:
Lubada Riigikontrolöri, Riigikohtu esimehe, Õiguskantsleri ja Eesti panga presidendiks kandideerida vaid Eesti kodanikel, kes:
a) ei ole kunagi erakondadesse kuulunud või
b) ei ole kunagi erakonna juhtorganitesse kuulunud ega kaitsnud erakonna juhtfiguure kohtuprotsessidel .

4
3

võttes eeskujuks Islandi, kus konstitutsiooni koostas Kogu Rahvas.
Ettevaatusega tuleb suhtuda juristide osalusse ja nende arvukusele. Sellest on kirjutanud Thomas More(1500 a.) V.I.Lenin (1919 a.) ning Islandi rahvas.
Juristid rikuvad seadused kindlasti ära, teevad väga keerulisteks jne. Saame samasugused nagu korteriomandi ja eluaseme vaidlused!...

8
2

Saatsin varem e-kirjaga ettepaneku uue valimisseaduse tegemiseks, kuid selle ülekandmisel jäi ülaltoodud ettepanek välja. Praegune valimisseadus, mis võimuparteidele on hästi meeldinud, koostati tavalises korras, kaasamata isegi mitte rahvusvaheliselt kõrgesti tunnustatud valimisseaduste eksperti prof Rein Taagaperat. Kardan, et meie valitsus ja...

5
1

Austatud Rahvakogu ja teised homsest kaugemale vaatajad!
Pikemat aega täheldan muret riigi jätkusuutlikkuse teemadel küll üksikutel aladel kui ka tervikuna.Riigi toimetulemine sõltub küll sise- ja välismajanduse viljadest kuid saagikuse muutumisel kasvust kahanevaks saab määravamaks maksumaksja raha optimaalsem kasutamine ning selle jagamise...

5
1

Riigikogu valimisteks vormistamisel esitab riigikogu liikmekandidaat valimiskomisjonile, koos muude dokumentidega, ka dokumendi (nn.Lepingu valijatega), milles kohustub riigikokku valimise korral töötama riigikogus kogu valimisperioodi. Riigikogu liige lahkub riigikogu tööst ainult tervislikel põhjustel, sel juhul asub asendusliige riigikokku...

4
2

Ettepanekute autor Heino Siigur, saabus e-posti teel:
1.Kolmekordistada valimisringkondade arv, tagada valimisringkondades enamvähem ühesuurune valijate arv .See toob kaasa ringkondade suurema arvu (tihedama võrgu) Tallinna ja teiste linnade piires ja ümbruses, mis aga ei kujuta endast ohtu.
2. Loobuda tuleks nn asendusmandaadist.
Kui kandidaat...

1
2

В предусмотренных законом случаях, политические партии, участвующие в выборах обязаны уплатить залог, который возвращается партиям, преодолевшим барьер и прошедшим в парламент.

Предлагается возвращать это залог всем, участвовавшим в соответствующих выборах, партиям

Залог не подлежит возврату, если после его внесения партия отказалась от участия в...

3
0

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik teeb ettepaneku muuta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust nõnda, et kompensatsioonimandaadid (väga suure omavalitsuse, s.t. Tallinna puhul) jagatakse vastavalt kandidaadile antud häälte suhtelisele kaalule (nn. avatud nimekirja põhimõte).

Kehtiv valimissüsteem on Tallinnas lubanud volikokku saada kõigest 15...

0
0

täiendada Riigikogu liikme staatuse seaduses Riigikogu liikme ametivannet (Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu … koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale) lausega „Luban, et täidan mulle pandud ülesandeid ausalt ja lähtuvalt avalikust huvist.“ Oleks tõhus alus...

0
0

Vaevalt nüüd õnnestuks Riigikogu liikmete arvu kardinaalselt vähendada. Väikest muutust
pakuks järgnev lihtaritmeetiline arutlus.
Praegu Eestist valitakse Riigikogusse 101 rahvaesindajat + 6 saadikut Europarlamenti = 107 rahvaesindajat.
Ümberarvestus peegeldaks võimu mõningat jaotumist siin ja praegu.
Riigikogusse valitakse 95 rahvaesindajat +...

0
0

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik teeb ettepaneku depolitiseerida Tallinna linnaosavalitsused ning anda rohkem otsustuspädevust halduskogudele.

Samuti tuleb viia halduskogude koosseisu valimised Tallinnas läbi samaaegselt volikogu valimisega, kuid eraldi nimekirjade ja hääletussedelitega.

Valijates tekitab segadust see, et valima minnes puudub tal...

0
0

Põhjendus
Kehtiv Põhiseadus töötati välja ja võeti vastu sisuliselt okupatsiooni tingimustes (ca 100000 Vene sõjaväelase kohalolek+ca 500000 asustuskolonisti), mistõttu kõikide kodanike vaba tahteavaldus ei olnud võimalik.
Olukorra analüüs ja tuleviku stsenaariumid esitasin ajalehes Postimees 30.august 1993 artiklis Vabadusvõitluse lõpust MRP...

0
0

Kuidas teha nii,et... :
- asjalikud ja arukad inimesed osaleksid riigi otsustusprotsessides?
- kuidas tagada kogu Eesti jätkusuutlik areng (sh. jätkusuutlik elu ka maal)?
- kuidas vähendada oluliselt poliitikute tegemistest/tegemata jätmistest lähtuvat infomüra (ebaseaduslik rahastamine, alkäemaksud, skandaalid, võimu kuritarvitamine, valimisteks...

0
0

Minu ettepanek on keelata _igasugune_ valimisreklaam. See võib esmapilgul tunduda ebademokraatlik või liiga radikaalne, kuid järele mõeldes on rohkem võita kui kaotada.

Et erakonnad ja kandidaadid saaksid oma platvorme valijatele tutvustada, tuleks riigi poolt luua kõigile võrdsed võimalused. Näiteks:
a) vastaval veebilehel (näiteks...

2
2

Valimiste päeval on keelatud aktiivne agitatsioon. Probleem, kas poliitilist välireklaami võib pidada aktiivseks või passiivseks reklaamiks. Lähtuvalt Riigikohtu lahendist on tegemist pigem passiivse reklaamiga, kuna valijal on võimalik välireklaami mitte vaadata, millest tulenevalt võib järeldada, et poliitiline välireklaam ei ole keelatud...

0
0

Riigikokku peaksid pääsema vaid need, kes saavad kõige rohkem hääli. See ei pruugi tagada riigikogu koosseisu parimat kvaliteeti ("meelelahutajad", "häältemagnetid"), kuid vähendab oluliselt valimistulemuste manipuleeritavust parteide poolt.

0
0

Vältimaks "professionaalsete riigikogulaste" teket tuleks sätestada maksimaalne riigikogus töötamise valimisperioodide arv (nt kaks või kolm järjestikust valimisperioodi), analoogselt teadusasutuste juhtidele kehtestatud nõuetega.

0
0

Kanditaat peab vastama mingitelegi teadmisi iseloomustavatele tingimustele, kindlasti on neid võimalik välja töötada.
Esmalt kõrgharidus, teadustöö või eduka äri kogemus, vanus mitte alla 40 eluaasta.

0
0

Valijate nimekirja koostamise aluseks on rahvastikuregistri andmed valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga. Praktika on näidanud, et valimisteeelselt toimub hulgalisi sissekirjutusi aadressitele, mille puhul puuduvad elamistingimused üldse või on mõeldavad vaid üksikutele. Tegelikkuses ei ole tegemist selle kohaliku omavalitsuse püsielanikega,...

0
0

Valijal on 2 häält. Üks nimekiri on maakondlik, mille alusel valivad iga maakond ja Tallinn ning Tartu ühe saadiku, kellest moodustatakse Riigikogus regionaalkomisjon, kellele on võrreldes teiste komisjonidega suurem kompetents, kui tegu on regionaalpoliitiliste otsuste tegemisega. Ülejäänud kandidaadid moodustavad ülevabariigilise nimekirja....

0
0

Valimised kui riigi juhtimise vahend peavad muutuma propagandapõhisest teabepõhiseks. Kõigi juhtimiste aluseks on teave, mitte teabesarnane ollus propaganda.
Ühe vahendina teabepõhisuse poole toimib propaganda asendamine teabega. Selleks on vaja võimaldada piisava hulga valimisdebattide korraldamist kõigi nimekirjade (mis on esindatud vähemalt...

0
0

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Senised erakonnad esitavad kandidaate sellesse fraktsiooni, kus töötavad valimise eel nende
saadikud. Saadikute puudumisel sinna fraktsiooni, mille erakondadega on neil
organisatsiooniline või nimeline seos (nt Rohelised rohelistesse). Iga erakond esitab 5
kandidaati. Üksikkandidaat peab olema...

0
4

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Riigikogu tuleb valida võrdse suurusega väikestes valimisringkondades. Elementaarne, et igal
valijal on võrdne hulk esindajaid RK-s. RK pole maakondade esindus, ei tohi valijate arvu ja
mandaadi kaalu võrdsustamiseks kinni pidada maakonna piirist. Igas ringkonnas on oma
kandidaatide nimekiri,...

1
6

Mõningaid mõtteid valimistest. Põhilised põhjused miks praegune valimiskord paljudele ei meeldi on:
1.Miks imelikult vähese häältega persoonid satuvad Riigikogusse.
2.Miks ei saa saadikuid tagasi kutsuda.
Kui paljudes ringkondades saavad head häälepüüdjad (Savisaar, Ansip, Laar jne) palju mandaadi kohti, aga tegelikult
Riigikogusse ei satugi, siis...

0
0

Maksumaksja raha eest ülalpeetavaid pindasid ei tohi kasutada ühele või mõnele parteile ehk nimekirjale teavitamise eeliste andmiseks. Arvestatavad on sellistena riigile või omavalitsusele kuuluvad (sh. välja renditud) hooned ja meediakanalid. Piirangutega seotud aeg algab valimisnimekirjade kinnitamisest. Piirangud ei kehti ruumide kasutamisega...

0
0

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Teatavasti kehtib üleilmselt kuupjuure seaduspärasus parlamendi suuruse leidmisel. Miljardi elanikuga riigis on parlamendis tõenäoselt 1000 liiget, 1000 elanikuga vallas 10 volinikku. (Kümme astmel kolm on tuhat). Kuupjuur Soome elanike arvust määrab parlamendi suuruseks 174, tegelikult on 14,9%...

0
0

Praeguse valimiskorra suurim puudus on see, et sisuliselt on kõige olulisemateks valituks osutumise tingimusteks kulutatud raha ja positsioon valimisnimerjas. Sellega liigub tegelik otsustus rahastajate ja partei juhtkonna kätte ja ühtlasi kaasneb sellega ka kauplemiskoht.
Selle tulemusena on riigikokku jõudnud inimesed, kes ei ole mitte...

0
0

Lisada valimiskabiinidesse visiitkaardi vormis tühjad pabermemod millised oleksid varustatud valimissümboolikaga ning kus oleks peale kirjutatud milliste valimiste memodega tegemist on. Valija saaks soovi korral selle võtta ja kirjutada sinna peale oma valitud kandidaadi nime. Selliselt on tal võimalus ka hilisemalt meenutada, kelle poolt ja...

0
0

Ettepanekute autor Evald Übi, saabus e-posti teel:
1)Riigikogu liige saab olla maksimaalselt 10 aastat,
2) Riigikokku pääsevad erakonnad, kes on saanud vähemalt 3% häältest, kuid mitte rohkem kui 5( või 6) erakonda.

0
0

Ettepaneku autor Tõnu Pomerants, saabus e-posti teel:
2 päeva enna valimispäeva deponeerida digitaalsed hääletustulemused paberkandjale kas notariaalselt või analoogselt.
Siis võiks interneti hääletustulemusi rohkem usaldada.

0
0

Eettepanekuid (0)

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Valimistel osalejatelt nõuda süümevannet, et vältida valituteks inimesi, kelle minevik on seotud kompromiteerivate tegevustega.
a) valituks osutuvad isikud ainult oma isiklike häältega. Igasugune häälte üleandmine on keelatud, see oleks petmine.
b) kohalikud valimised peavad olema isikuvalimised....

0
0

Ettepaneku autor Jaano Kukka saabus e-posti teel:
1. Praeguse valimisseadustiku järgi praktiliselt puudub valitud saadiku tagasi kutsumise võimalus. Teen ettepaneku, et saadiku saab tagasi kutsuda kui on kogutud vähemalt 50%+1 tagasikutsumise allkirja temale valimistel antud häälte arvust samas valimisringkonnas kus see saadik valiti. See kehtiks...

0
0

Ettepaneku autor Ilmar Kasemets saabus e-posti teel:
Põhiseaduse 4 sätestab võimude lahususe põhimõtte. Partokraatlikus praktikas Riigikogu ja Valitsuse suhtes see printsiip paraku ei rakendu. Eesti Vabariigi territooriumil võiks olla samapalju haldusüksusi, kui Riigikogus liikmeid (mitte ilmtingimata 101). Põhimõtteliselt majoritaarne...

0
0

Ettepaneku autor Marti Aavik saabus e-posti teel:
Erakonna esimehe, aseesimehe ning volikogu valimise korraldamine tuleks panna seadusega Vabariigi Valimiskomisjoni ülesandeks ning sarnaselt Riigikogu ja omavalitsuste volikogude valimistega peaks saama erakondade liikmed ka sisevalimistel e-hääletada. Volikirja alusel teise isiku eest hääletamine...

0
0

Riigikogu valimised häälte osas võib jagada tinglikult jagada kolmeks.

1. Hääletamine, mis on isikupõhine
2. Häälte lugemine, mis ka isikupõhine.
3. Häälte arvestamine, mis on erakonna põhine, kuna summeritakse erakonna nimekirjas kandideerijate hääled.
4. Valituks osutuse määrab erakonna enda nimekiri.

Seega on häälte arvestamise protseduuri kolmas...

8
10

Anda valijale võimalus e-valimiseks mitte ainult eelvalimise päevadel (10. kuni 4. päev enne valimispäeva), vaid ka valimiste toimumise päevaks, nagu see on Põhiseaduses 60 kirja pandud. „Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval.“ E-hääletus ka pühapäevaks!
Siiani on 2007. ja 2011. aasta e-valimised olnud...

8
4

E-valimised soosivad poliitika muutumist ostetavaks ,müüdavaks oma kontrollimatuse tõttu.

12
9

selle varustamine mobiilsete reageerimisüksustega. Palun mitte segi ajada mingite karistussalklaste või NKVD hävituspataljonidega . Reageerimisvalmidus ja olukorra menetlemiseks aega maksimaalselt 24 tundi . Koosneks kõikidest parteide esindajatest või muudest MTÜ esindajatest. Siiamaani on elu näidanud et kohalik politsei ei saa nende...

6
5

... minu eest ehk leida sobiv kandidaat maakonna esindusse ning delegeerida sellega vastutus ja usaldus maakonna esindajatele valida "õiged inimesed" riigikokku.

Kodanikuna piisab kohalikest valimistest - kohaliku omavalitsuse volikogu valimisest.
KOV volikogu saadab oma esindaja(d) maakonda (maakonna volikokku).
Maakonna volikogu saadab oma...

4
4

Riigikogu liikmetel, kes kandideervad kohalikel vaimistel, saadud hääli mitte ülekanda samas
nimekirjas kanditeerijatele.Sellega vähendaksime kohalikesse volikogudesse sattuma isikuid,kelledele antud häälte hulk on selline, et nad ei osutuks valituiks.Järelikult kohalik rahvas
ei usalda neid. Riigikogu liikmed muidugi kohalikesse volikogudesse...

0
1

Valimisreklaamist täielikult loobuda, igal kanditaadil on võrdne võimalus ennast tutvustada,
Näiteks 1 või 2 a4-l lehel, mis on koondatud ühtseks "valimisraamatuks" ja millega soovijatel on võimalik tutvuda internetis ja raamatukogudes.
Debatid, teles tuhandeid esinema panna ei saa, aga kindlasti on lahendused leitavad.

0
1

Seisuslikkuse kujunemise vältimiseks Eestis poliitikute ja nendega seotud ärieliidi baasil ning rahva kui põhiseadusliku täisvõimukandja täieliku poliitilise otsustusõiguse tagamiseks:
:
1) Riigikogu valimise seadus tühistatakse:
2)tsiviilõiguslik volitamine saab aluseks Riigikogu komplekteerimisele:
3)Riigilkogu liikmeks saab kvoodi jagu...

1
1

Igal vallal ilmeselt kohalikku infokanalit ei ole, seetõttu kohalike valimiste reklaam jäägu maakonna tasemele. See vähendaks valimiskulusid ja juhiks tähelepanu just kohalikele valimistele. Reklaam üleriigilistes kanalites on sisult parteide üldpropaganda, kuid mitte kohalike jaoks mõeldud info.

8
1

Ettepaneku autor Eino Väärtnõu, saabus e-posti teel:
Valimiskampaania korraldamine (mitte selle sisu määramine või toimetamine) tuleks anda kandideerijatest sõltumatu organi kätte, kes õiglaselt jagaks kandideerijatele plakatite pinda, ajalehtede pinda, raadio ja TV saateaega. Nende pindade ostmine oleks selle korraldava organi ainuõigus ja...

12
3

Ettepaneku autor Helju-Astrid Lillepuu , saabus e-posti teel:
Riigikogu peaks olema 51 liikmeline, kuhu pääseksid nimekirjade algusesse enim hääli saanud kandidaadid. Kandidaadid peavad olema seotud oma valimis-ringkonnaga. See vähendab Riigikogu tallinaseerumist, kus esikohal on pealinna maksumaksjate huvid ja jätkub maapiirkondade tühjenemine....

16
6

Originaal-Immar Puun 07.01.2013 .Tarkvara ei võimalda loovalt kaastööd teha , siis tuletan seda ettepanekut uuesti meelde. Annab kandideerijatele valijate poolt põhjendatuma hinnangu.Meenub et arvamusliider M.Helme on seda ajalkirjanduses toetanud. Imiteerige nt Tallinna valimise näitel.Ja seadusandlikult, valimisprotseduuris lihtne teostada.

3
5

Erakondi on praeguses süsteemis vaja kandidaatide eelnevaks sõelumiseks - kui igaüks saaks Riigikogu kandidaate esitada tekiks neid selgelt liiga palju.
Alternatiiviks oleks mitmeastmeline kandidaatide esitamise süsteem mis ise sõeluks välja tugevamad kandidaadid. Selleks tuleb riik jagada madalaima taseme üksusteks mis on piisavalt väikesed et...

5
6

Minule jääb arusaamatuks ettepaneku vastuhäälte rohkus. Seda põhjustab ilmselt minu ebaselge sõnakasutus. Püüan ettepanekut veidi paremini sõnastada.
Üksik- ja erakonnaväliste kodanikeühenduste kandidaatidele valimistel suurte erakondade kandidaatidega võrdsete võimaluste loomiseks luua põlismaakondade piiridega ühtivates valimisringkondades...

1
2

Ettepaneku autor Ants Kask, saabus e-posti teel:
Riigikogu saadikukandidaadi vanuse piiriks olgu: 30 kuni 70 aastat.

8
9

Teen ettepaneku muuta seadusandlust nii, et Riigikogu saadik, kui ta astub välja oma erakonnast, peab lahkuma ka Riigikogust. Inimene, kes on valitud Riigikogusse kindla erakonna liikmena ja selle erakonna valimisplatvormi all, petab oma valijaid, kui Riigikogus olles sellest platvormist taandub. Seega peab ta ka ise Riigikogust taanduma.

2
4

Kohalike omavalitsuste ja Riigikogu valimistel tuleks teostada täielik üleminek e-valimistele: elektroonsed valijatenimekirjad ja e-hääletus nii interneti teel kui ka valimisjaoskondades üheaegselt (ühel-kahel päeval).

Saadikukandidaatidele rakendada elukohatsensust, ükski kandidaatide nimekiri ei ületa ringkonnas jaotatavate mandaatide arvu....

10
9

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Uues RK valimisseaduses peaks olema määratud väiksemad valimisringkonnad kui seni. Rahvas võõrastab Riigikogu, sest selle seos valijatega valimiste vahel on vähene. Ainult väikeste valimisringkondade puhul saab iga valija öelda: see (need) on minu saadik(ud), teised on teiste piirkondade saadikud....

2
2

Valimiste järel moodustab üks partei valitsuse (see võib olla võitja partei, aga ei pea olema - võib ka järgmiselt teine olla). Teised parteid jäävad riigikokku opositsiooni. Valitsus võib viia ellu ainult Riigikogu otsuseid, kuid ise nende otsuste poolt hääletada ei saa. Valitsuse moodustanud erakond saab teha lobi tööd enne seaduse vastu...

5
5

-valimiskünnis parteile/valimisliidule on 2,5% üleriigiliselt antud valijate häältest

-esimest korda riigikogu saadikuks saamiseks peab kandidaat isiklikult koguma vähemalt 5% ringkonna lihtkvoodist,teisel korral 15% ja kolmandal või enamal korral 30%.

-riigikogu valimistel võivad osaleda üksikkandidaadid,valimisliidud ja erakonnad

-valimisliidus...

6
5

В настоящее время партии, получающие бюджетное финансирование, используют его для финансирования своих избирательных кампаний. Иными словами, избирательные кампании ряда партий оплачиваются из государственного бюджета. Партии, не имеющие государственного финансирования, находятся в неравных условиях, по сравнению с теми, кто это финансирование...

1
1

Kui keegi tahab salajast hääletamist, siis peab tal olema viitsimist minna valimisjaoskonda. E-hääletuse ausust ja läbipaistvust EI SAA TÕESTATULT mingil muul viisil tagada! Kui valimisjaoskondades saab veebikaameratega häälte lugemise õigsust garanteerida, siis interneti salajaste andmevoogude vastavust tegelikusega ei ole võimalik IGAL...

16
14

Eesti riiklikus halduskorralduses pole valdkonda kus arenduste juures poleks takistavaks asjaoluks eestlaste rahvusriigile ebakohane ENSV rajoonide piire järgiv maakondlik jaotus. Probleeme on kohalike omavalitsuste (valdade) tasandi haldusreformi läbiviimisel, haridussüsteemi reformimisel, haiglate võrgu ratsionaalsel korraldamisel jne....

7
2

Valimised ei ole naljategemine.Pelgalt pulli pärast kanddeerimine segaks kogu ettevõtmist.Selle pärast arvan,et mõõdukas kautsion peab olema.Isik,kes soovib valimistel kandideerida,peab maksma ühe kuu alampalga suuruse kautsioni.Kautsion tagastatakse kui kandidaat saab vähemalt 5% ringkonna lihtkvoodist.Kautsion tuleb maksta ülekandega...

15
13

Ameerika revolutsiooni esimeseks nõudmiseks oli: "No taxation without representation" ehk nõue, et maksumaksjal on õigus olla kaasatud otsustamisse.
Kahjuks on nii, et väga paljud maamaksu maksjad ei saa rääkida kaasa kohalike omavalitsuste otsustes aga on sunnitud maamaksu siiski tasuma, mis laekub lõpuks kohaliku omavalitsuse eelarvesse.
Eriti...

4
3

ning püsti panna vastav kontrollimehanism vabatahtlike näol ja nende korralik premeerimise süsteem . Ja ärgem ajage ühiskondliku südametunnistust segamini koputamisega. Ka oleks aeg mõni reaalne sellistele tegevustele õhutajatele - korraldajatele nn. näidisprotsess-"poomine" korraldada . Neid rikkumisi on ju olnud Eesti eri paigus. Siiamaani...

9
4

Tagasikutsumise põhjused oleksid näiteks:
1.Kui ta on sooritanud ühiskonnaohtliku- või muu väga vääritu teo.
2.Kui ta ütleb lahti oma valimisloosungis väljakuulutatud lubadusest (nt. astub koalitsiooni, kus ei aktsepteerita tema valimisplatvormi).
3.Kui ta ilmselgelt ei täida oma valimislubadusi.
4.Kui seda nõuab valimisringkonnast vähemalt 500...

1
1

Soome eeskuju (0)

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepaneku autor Jaan Otsason saabus e-posti teel:
Viia riigikogu valimisseadusesse punktid valijateühenduse (min. 100 valimisõiguslikku sama ringkonna valijat) kohta, kellel oleks õigus esitada riigikogu valimisnimekirja üks kandidaat. Sellisel üksikkandidaadil oleks samad õigused, kui erakondade esitatud kandidaatidel. Analoogselt Soome vastava...

5
2

Ettepanekuid (0)

Koostöö Kogu peaaegu 4 aastat

Ettepanekute autor Hans Maanso, saabus e-posti teel:
Osamaks valimistel kandideerimiseks võiks olla piisavalt suur, et pidurdada kandidaatidest hiigelnimekirjade teket ja aitaks katta valimiskulutusi. Valituks osutuvad, sõltumata kohast oma erakonna kandidaatide nimekirjas, enim hääli saanud isikud, kes peaks olema kohustatud valitud organis ka...

1
3

Основным проявлением дефицита демократии в Эстонии является отсутствие полного представительства национальных меньшинств в органах власти. Это показывает, что существующая система выборов неэффективна и де-факто дискриминационна. В качестве меры по устранению этого положения могло бы явиться квотирование мест в парламенте для представителей...

1
8

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
KOV valimisel mitu ringkonda.
Ühendvaldade puhul on tihti liitunud osad erineva valijate arvuga. Ühe valimisringkonna puhul võib keskasula saada võimendatud enamuse. Ringkondade moodustamine ja sõltumatus (majoritaarsus) tulemuste arvutamisel vähendab kartusi ühinemisel. Norm peaks olema seaduses.

0
1

Ettepaneku autor Meida Kull, saabus e-posti teel:
Maapiirkondadest pärit kandidaatide kogutud häältele tuleks kasutada lisakoefitsenti vastavalt piirkonna ja kõigi valijate suhtele.

2
3

... Et kõikidele oleks näha mis hoonest , millistelt IP aadressitelt (võib aga ei pruugi-oleneb Isikuandmete Kaitse seadusest) ning kui palju on antud kohast tehtud hääletamist elektroonilisel teel. Info võiks olla avalik kuid mitte nimeliselt . See näitaks hästi mõne tööandja eeldatava või reaalse kuritarvituse oma töövõtjate suhtes. See võiks...

4
3

Poliitiline volitamine ja Riigikogu moodustumine poliitilise volitamisega läbi poliitilise kvoodi täitumise on täielikult estatud minu ettepanekutes 29.01.2013.a. Siin on esimese osa kordus.

Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt ja...

1
3

Ettepanek:Väljatöötada kompleksne käepärase kasutamisega mõjus kord valitukssoovijate valimiseks,nende korralekutsumiseks,väljavahetamiseks ja tunnustamiseks.Kuna tänased seadused seda eesmärki pole täitnud,tähendaks see põhiseaduse kardinaalset värskendamist-ümberkirjutamist.See lubaks järgmisel rahvast esindaval RK-l viia Eesti kiiresti...

1
1

Riigikogusse (ka muudele valitatavatele kogudessse) kandideerijatele tuleks seada eeltingimuseks läbida eksam riigikogutööks vajalike teadmiste (näiteks sotsioloogia, majandus, juriidika, rahandus, politoloogia jms.) põhialuste omandamise kontrolliks. Eksami sooritamine annaks õiguse kandideerida.
Analoogselt paljudele litsentseeritavatele...

13
6

Ettepaneku autor Johannes Aasa, saabus e-posti teel:
Ajakirjanduses on palju kurtmist Estonian Airi halva seisukorra üle. Ka tervishoju süsteemis on kestvad vaidlused. Segased on ka õpetajate palgaga. Vesteldes inimestega tänaval, kurdavad paljud olukorra halvenemise üle. Toetudes eeltoodule: Teen ettepaneku korraldada sügisel koos KOV...

4
4

Iga partei esitab valimistele 13-15 kanditaati (valitsuse liikmete arv) ja esitavad oma poliitilise nägemuse. Valimistel valib rahvas poliitilist maailmavaadet. Valimisnimekirjad igal erakonnal ongi kuni 15 liiget, ära märgituna kes Valitsusse lähevad, s.o. ministrikandidaadid.
Võitja erakond moodustab valitsuse (kui võitja erakond nõus ei ole,...

1
9

Hinnaguliselt 10-20% hääli ostetakse eestis kokku, eriti mugav on seda teha e-valimistel, kus 100 krooni või pudeli haljase eest sai korraga hääletada kümnete inimeste eest. Ühed mu mitte-eestalstest tuttvad teenivad tuhandeid eurosid selle pealt igal valmisel, et vahendavad hääli. See tuleks lõpetada.
Samuti tuleks muul viisil häälte ostmise...

41
45

eelkõige arutlusele LAUSA TERVE pakett küsimustega mida tänast ühiskonda ärevaks teeb. Näiteks sõdurpoiste välislähetused, poliitilise näivuse ja vastutuse küsimustega , astmelise tulumaksu küsimus (Olavi eelnev ettepanek), samasooliste suhetega seotud küsimused , erakondade rahastamisega seotud küsimused , ja miks mitte eelkõige PÕHISEADUSE...

9
4

Valik riigikokku toimugu erakondade vahel. See thendab muidugi nende taktikate vahel, millega mingi erakond loodab elu Eestis paremaks muuta. Ma loodan, et iga erakond seda püüab. Selles tegevuses ei ole mitte midagi isiklikku. Tähtis on taktika. Inimene kes hakkab seda teostama ei ole üldse tähtis. Tähtis on ainult see, et ta toetaks seda ja...

0
1

Kohalike omavalitsuse juhtideks peaksid saama aatelised, isamaalised inimesed. Praegune valimissüsteem soodustab rahva poolt mittearmastatud inimestel võimul jätkamist. Võimulolijad on kindlad, et järgmistel nende valimisliit võidab (näiteks Kambjas on see olnud 20 aastat). Kui valitsus suudaks võtta vastu, enne kohalikke valimisi, väikese...

6
5

Ettepanekute autor TALO, saabus e-posti teel:
1.Eesti Vabariigi Presidendi otsevalimiste rakendamine.
2.Erakondade asutamiskvoodi alandamine nt 750 liikmele.
3.Riigipoolne, kindlate põhimõtetega fikseeritud rahastamine laiendada kõigile valimistel osalenud erakondadele.
4.Riigipoolne rahastamine siduda erakonna kõigi liikmete liikmemaksude...

2
5

Seni, kuni on lubatud erakonnad, käib riigi juhtimine rühmituste kaudu. Tavaliselt on üks kuni kolm rühmitust juhtivas osas ja mõned vastaspoolel. Väiksemaid ühinguid nii ei juhita, vaid on ikka kas üks juht või üks rühmitus (juhatus). Kes on vastu, tollel pole üldse mõtet sellesse ühingusse kuuluda. Praegu saab hääle anda küll inimesele, aga...

10
13

Vaja on Põhiseaduse ja valimisseaduste muudatusi. Praegune süsteem toodab korruptsiooni. Valimiste edu sõltub suurel määral erakonn rahastamisest. Põhirahastajateks on rikkad ettevõtjad. Nemad aga nii sama rahaga ei laiuta vaid nõuavad erakonnalt võimu saavutamisel vastutasu. Valimiskampaaniate rahastamine peab olema riigi kanda ning kõikidel...

6
2

Eesti maakondadel jääb jõudu väheks, et riigi arengus kaasa rääkida. Samuti on kultuurilised regioonid ja teeninduskeskused välja kujunenud maakonna-üleselt. 15 maakonda on Eesti suuruse riigi jaoks muidugi ka ilmselge võimekuse ning raha raiskamine. Kui vanker veereb ei ole tingimata tarvis jalgratast leiutada. Eestlaste meelde on sisse raiutud...

16
22

Korraldada 2 aastat peale RK korraliste valimiste toimumist vahevalimised 50%+1 saadikukohale RK koosseisust, vähem hääli saanud saadikute mandaadi tugevdamiseks või nende asendamiseks. RK-s esindatud poliitilised ühendused esitavad vahevalimistele uued kandidaatide nimekirjad.
Vahevalimistel ei saa kanda kandidaatide nimekirja Riigikogu...

2
4

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Ääremaadelt lahkumine vähendab nendega arvestamist volikogudes. Seni on mandaatide arv olnud Eestis võrdeline valijate arvuga. KOV
valimisel tuleks seda muuta ja volikogu kohad jagada ringkondade vahel arvestades ühtmoodi valijate arvu ja territooriumi suurust. Näiteks 2
ringkonna puhul, kus...

0
4

Eesti oli esimene riik, mis võttis kasutusele e-valimised - algul kohalikel valmistel ja hiljem riigi parlamendi valimistel. Peale järjekoŕdseid e-valimisi kiidavad nn. arvamusliidrid seda, kui palju rohkem valijaid osales e-hääletusel, võrreldes eelnenud valimistega. Seega on pearõhk kvantiteedil aga tuleks mõelda ka sellele, kuidas...

3
4

Teen ettepaneku võimaldada Riigikokku pääsemine sellele poliitilisele jõule, kes jääb esimesena valimiskünnise alla ehk teisisõnu kogub väljajääjatest kõige rohkem hääli. See sunniks pingutama väikeparteisid enam poliitilise esindatuse nimel ning pööraks neile ühiskonna tähelepanu.

0
6

В некоторых развитых западных странах (например, в Финляндии) постоянные жители муниципалитетов имеют право не только избирать своих представителей в собрания местных самоуправлений, но и избираться в них. Это увеличивает их гражданскую активность и способствует интеграции. Государство быстрее становится своим. Было бы хорошо внедрить этот...

3
8

Üheks peamiseks küsitavuseks praeguse valimissüsteemi juures on kodanike häälte kadu. See võib olla valimiskünnisest tingitud tegelik kadu (inimesel puudub esindaja Riigikogus) või siis piirkondlikust või üleriigilisest kompensatsioonist tulenev kaudne kadu (inimese esindaja Riigikogus pole see, kelle ta sinna ise valinud on). Oluliselt puudutab...

1
5

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Kogu valimistel kõige enam hääli saanud kandidaadist saab peaminister. Sama arvu hääli saanud kandidaatide vahel võib olla vajalik korraldada kordusvalimised nende ringkondade liikmete poolt. Selliselt valituks osutunud peaminister moodustab valitud esindajatest valitsuse. Tema valiku kinnitab...

3
7

Üksik- ja kodanikeühenduste kandidaatidele erakondadega võrdsete võimaluste loomiseks luua põlismaakondade piiridega ühtivates valimisringkondades (kuus maakondlikku ringkonda + Tallinn), lisaks sealt pärinevate erakondlike kandidaatide nimekirjadele, üksikkandidaatide koondnimekiri. Väiksemate kodanikuühenduste ja üksikkandidaatide nimekirja...

2
6

Kõik võim kuulub Jumalale-Krisnale!!! On aeg tulla teokraatiasse.Prantsusmaal on tekkinud sotsi-
aalne revolutsioon ja pursuid hakkasid põgenema oma riigist ära.Suured kottid mõtlesid,et ohtu
ähvardus tuleb Idamaalt,aga see tuli Läänemaalt.Mõistusele ei tasu loota,kuna ta ei ole täiuslik.
Putini peale ei tasu loota ka,ta Teile ei saa aidata,sest...

0
4

... tundlike parameetrite suhtes nagu suhtumine OMASOOLISTESSE ABIELUDESSE ning millistele alustele tuginevad tema arvates tegelikud PEREVÄÄRTUSED , MILLIST USULIIKUMIST ESINDAB , suunatud MIGRATSIOONIST väljaspoolt sissepoole, KES või MIS on TEMA ARVATES POTENSIAALSED SISE- JA VÄLISVAENLASTEGA SEOTUD OHUD , jne . Neid kriteeriume on teisigi...

12
17

На последних выборах было популярно напр. призывать не голосовать за Сависаара.
А также показывали график распределения голосов, и призывали голосовать за себя, чтобы не выиграли конкуренты. Я считаю, что такая реклама для Европы не этична. Пока есть такая рекламы, мы лишь географически относимся к Европе.

11
10

Ettepaneku autor Illar Alla, saabus e-posti teel:
1938.a. PS sätestas isikuvalimised. 67. Riigivolikogul on kaheksakümmend liiget, kes valitakse üldisel, ühetaolisel, otsesel ja salajasel hääletamisel ning isiku valimise teel enamusvalimise põhimõttel.
Meie 1992.a. PS ei sätesta isikuvalimisi ega sätesta ka Parteilisi valimisi.
60…. Riigikogu...

7
2

ID-kaardi ja selle infrastruktuuri olemasolu annab Eestile unikaalse eelise. Valimised tuleb lõpetada (esindusdemokraatia on e-ajastul jõudnud oma sügavamasse kriisi) ning asendada otsedemokraatiaga, mille tehniliseks sooritamiseks vajalik infrastruktuur on Eestil ainukese riigina praktiliselt olemas. Valimised asenduvad sagedaste...

20
23

Selleks, et poliitikat teha inimestele huvitavamaks ning poliitikutel oleks stiimul (nende töökohtade arv sõltub sellest) seda huvitavaks teha, tuleks siduda valimisaktiivsus Riigikogu kohtade arvuga.

Riigikogu kohtade arv oleks valimisaktiivsuse protsent (vajadusel pluss üks koht, et vältida hääletamistel patiseisu). Näiteks, kui osaleb...

0
12

Порядка 15% постоянных жителей Эстонии (неграждане и граждане иностранных государств) не имеют своих представителей в парламенте Эстонии. Это приводит к их отчуждению от эстонского государства. Притом, что большинство из них имеют тесные психологические и экономические связи с Эстонией, прожили в ней большую часть своей жизни, а некоторые живут...

3
12

Kui iga täisealine valija saaks valida 1 kuni näiteks 6 erinevat kandidaati, võiks riigikogu koosseis tulla teistsugune ja võib-olla vähendaks vajadust "peibutuspartide" järele. Kindlasti on paljudel kui mitte enamikul mitu pooldatavat kandidaati. Samale kandidaadile ühe valija poolt antud üks või mitu häält loetaks sealjuures üheks hääleks.

5
8

Kriisi- ja sõja ajal on igal ministeeriumil ja tema allasutusel kui ka kohalikul omavalitsusel oma roll riigi valitsemisel. Kaitseväeteenistus annab teadmised kuidas Kaitsevägi toimib kriisi- ja sõjaajal, see on oluline teadmine riigiametnikele.

6
7

Kõigis demokraatlikes riikides võõrdub rahvas üha enam oma poolt valitud valitsustest. Üks peamisi põhjuseid selles on, et valijate otsus valimistel on enamasti juhuslik või mõnede puhul traditsiooniline.
Juhusliku valija mõjutamiseks kasutavad kõik parteid primitiivseid loosungeid ja osavaid reklaamikampaaniaid, kus pole kohta tegelikel...

0
6

Kuna me pole praeguste valimiste puhul rahul nende manipuleeritavusega, poliitbroilerite esiletõusuga, üldse korruptsiooniga ja tahaksime näha poliitikas uusi nägusid ning kuulda rohkem rahva arvamust, siis võiks muuta Riigikogu täielikult loositavaks. See tagaks proportsionaalse esindatuse ning selline valimisloterii ei eeldaks isegi...

3
14

Riigikogus peab saadik esindama riiki ja riigi ühishuvisid ning rääkida oma piirkondade valijate esindamisest on kohatu. Seepärast tuleb riigikogu valimised läbi viia erakondade üldriiklike nimekirjade alusel konkreetseid piirkondi välistavalt.
Siiski peab erakondade valimisnimekirjade koostamise strateegia olema valijale enne valimisi teada.
PS...

3
6

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Enne presidendi otsevalimist tuleks kehtestada välisministri otsevalimine. Välisministri aparaat on suurem kui presidendil, ta kujundab välispoliitikat, erinevalt presidendist, kes peab valitsuse välispoliitikat ellu viima. Otsevalimise edu korral arutada teiste ametikohtade otsevalimist.
...

2
7

... kelle sugulased või pereliikmed juba töötavad kõrgetel riiklikel või riigi rahandusringkondades asuvatel ametikohtadel. Sellisesse situatsiooni on juba ette sissekirjutatud oht korruptsioonile ja võimalikule poliitilisele perekonnastumisele. Oht demokraatia põhiolemusele ja otsustajate kitsa ringi tekkimisele. Ja lugupeetavad Rahvakogu...

10
6

KOHUSTUSLIKUS KORRAS KAASA. Las loosi tahtel saab igaüks neist enesele mõne ühiskondliku sotsiaalabiasutuse , kas vanuritekodu , supikööGi , kodutute öömaja, lastekodu, puuetega laste kodusid, psühhiliste haigetega seotud hoolekandeasutusi, integreerimist vajavate venekeelsete Ida-Virumaa koolide esindusi, jne jne . Las tegelevad ühiskondlikus...

2
16

Parlamendivälistel erakondadel on raske Riigikogu valimistel konkureerida, kuna puudub võrdne riigipoolne toetus. Suveperioodil oleks põhikuluks valimiskautsjon, kuna rahvakoosolekuid saaks korraldada vabas õhus, selleks ruume mitte rentides. Aktiivne puhkusteperiood pole takistuseks, sest on erinevad võimalused valimistel osalemiseks.

8
4

Kui riigikogu liikmeks on kodanik valitud mingi kindla partei liikmena, siis sellest parteist lahkumise ja/või uude parteisse jm. ühendusse astumise korral tuleb antud kodanik riigikogust välja arvata. Asendusliikmeks peab saama valimisel antud kodanikule hääli toonud partei liige.

21
17

Ettepaneku autor Jaan Otsason, saabus e-posti teel:
Kõik kandidaadid olgu riigikogu valimistel ühises tähestikulises järjekorras.

11
4

Tänane häda kohalikes omavalitsustes on selline et tihti pole võimalik opositsioonil isegi mitte mingit minimaalset võimalust välja oma ideedega püünele tulla kuna kõikvõimalikud ja võimatud kohad on nn.koalisatsiooni poolt igipõlistatud igaveseks ajaks igavesti ning väikses kogukonnas nii läbi hirmutamise kui ka otsese või kaudse äraostmise...

27
25

Kuna erakondlikkus on muutnud paljuski Eesti riigi omavahel kähmlevate jõukude tandriks, siis tuleks sellest lahtisaamiseks kehtestada erakondadele 4 aastane, ehk kahe tähtajaline riigikogus osalemise keeld. Riigikokku võivad kandideerida erakondade liikmed, kuid nad on seal ühel pulgal üksikkandidaatidega ja ei oma mingit eelistust ega õigust...

5
17

Kanditaat, kes pääseb riigikokku, peab peatama erakonda kuuluvuse (sarnaselt presidendiga).
Praeguses olukorras vannub saadik valet. Ta ei tööta riigi ja rahva hüvanguks. Ta täidab erakonna
juhatuse käske.Riigikogulane ei saa töötada oma mõistusega kui ta ei peata erakonda kuuluvust
ametiajaks. Nagu president o riigi ja rahva esindaja on seda ka...

5
14

... siis oma riiki juhtima. Ammu pole meie poliitilised ringkonnad suutnud ei poliitilist ega moraalset vastutust kanda ei oma riigi ega rahva ees tervikuna. Milleks siis poliitilisus kui nähe selline valitsemise juures üldse vajalik on? Riigikogul võiks olla puht seadusloome ja kontrollorgani roll. Aga valitsus las tegeleb tehnilise poolega...

7
15

Kui valimistest osavõtu protsent on 99-100, osutub valituks 101 liiget,
98-99% - 100 liiget
97-98% - 99 liiget
jne.

4
9

Kuna me ei pea enam hääletamiseks füüsiliselt kohale minema, saab valimised teha jätkuvaks, ehk valimised käivad pidevalt.

Inimene, kes soovib riigikogusse saada esitab rahvale (kindlal veebilehel) oma eesmärgid ja plaani, kuidas ta kavatseb eesmärgid täita. Ettepanekus on kirjas ka ajakulu.
Projekti lõppedes esitab ta aruande. Kui ta saavutas oma...

3
10

Vahevalimised (1)

Maire Parts peaaegu 4 aastat

Tuleb vastu võtta seadus: " Kui 6 kuu jooksul valitsuserakondade populaarsuse (statistikaameti rahvaküsitluse) kogusumma on väiksem valitsusväliste (parlamendis esindatud) erakondade populaarsusest, siis tuleb korraldada vahevalimised. See seadus paneks valitsuse rahvaga arvestama ka tavavalimiste järgsal perjoodil .

9
6

Seda pole mitte kunagi võimalik piisavalt turvata.

13
14

Saadikukandidaate saavad üles seada erakonnad, vähemalt 500 liikmega organisatsioonid üldkoosoleku otsuse alusel ja üksikkandidaadid vähemalt 2000 toetushäälega Valimiskomisjoni kaudu.

0
13

...vanust vähemalt 40 aastat. Kui isik on laia silmaringiga, tubli, oma kodukoha patrioot, ja tal on kogukonna toetus siis ei tohiks kõrghariduse puudumine olla valimistel takistuseks.
Praegusel juhul sarnaneb kõrghariduse nõue selekteerimisena, et millises ühikas ja millises seltskonnas on kandideerija aega veedetud (pidu pandud) aga mitte...

5
14

Ettepaneku autor Lembit Raidna, saabus e-posti teel:
Põhiseaduse 60 sätestab, et valimised peavad olema ühetaolised. Praeguse süsteemi järgi ei ole võimalik välistada pahatahtlikust, kus keegi kasutab ära teise inimese ID-kaardi ja PIN koodi ning valib Riigikogusse mitte ainult enda, vaid ka võõra dokumendi abil. Nii saab see inimene hääletada...

13
16

Kui valitud esindaja osaleb hääletamisel siis esindab ta ennast valinuid. Seega peaks tema hääle kaal sõltuma tema taga olevate valijate hulgast. See võimaldab ühtlasi kompenseerida ebavõrdse suurusega valimisringkondadest tekkiva ebaproportsionaalsuse.

5
13

Provokatiivne ettepanek vaidlustamaks igasuguseid kvoote, tõmblukke jmt.
Kui ühiskonnas leidub tõsine soov, et RKs oleks mõlemad sood esindatud võimalikult võrdselt, siis oleks igal valijal kaks häält, millest üks tuleb anda naiste nimekirja(de)le ja teine mees(te) nimekirja(de)le. Kas RK esimees valitakse otse või ikkagi Riigikogus, on juba...

0
9

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Internetivalimiste ärakaotamine. Tänapäeval kasutusel olev tehnika ei taga täielikku ohutust ning usaldust valimistulemuste vastu. Seega tekib kahtlus valimiste legitiimsuses. Üheski muus riigis peale Eesti ei ole internetivalimisi. Tähendab, kas Eesti teeb kõik õieti, muu maailm mitte, või...

16
17

Senised presidendi esindusfunktsioonid jaotada peaministri ja riigikogu esimehe vahel. Riigipeaks on otsevalitav peaminister, kes koostab valitsuse riigikokku mittekuuluvatest spetsialistidest. Kõik olulisemad otsused teeb valitsus konsensuslikult. Konsensuse mittesaavutamisel viiakse otsustamine üle riigikogusse, kus on otsustamiseks vajalik...

8
15

Samuti on see mõttetu ka presidentuuri puhul . Mis kasu sellest kui keegi selle tähendusest aru ei saa või ei taha aru saada. Lubatakse midagi millest endalegi aru ei anta ega selle tegelikku sisu ei mõisteta - hoomata.

3
18

Põhjendus – suur osa venekeelsest kogukonnast ei saa hääletada Riigikogu valimistel. Seega on tekkinud olukord, kus riiklikul tasandil võtab venekeelset kogukonda puudutavaid otsuseid vastu parlament, kus on esindatud proportsionaalselt vähe mitteeestlasi. See tekitab omakorda kibestumist ja võõrandab inimesi riigist. Teiseks, need inimesed, kes...

6
22

Ettepaneku autor Jaan Otsason saabus e-posti teel:
Annulleerida elektroonilise hääletamise senine kord , kui seadusejärgne võimalus varjatult hulgaliselt häältega kaubelda.

11
15

Teen ettepaneku et kõigil tasanditel võivad kandidaatiks olla vaid inimesed perkondadest, kus on abikaasa ja vähemalt 2 last.
Inimene kes ei suuda perekonnas elada, ei sobi ka suuremat kosslust juhtime.
kaudselt väärtustaks see ka perekonda. Loodetavasti parandaks ka suhtumist lastesse, mis eriti Tallinnas on päris niru.

1
10

Põhiseadusesse on praegu konfliktina sissekirjutatud, et Riigikogusse on võimalik valida ainult kodanikke, KOV-i aga ka mittekodanikke. Selline praktika on loonud tõsise vastasseisu riigivõimu ja teatud hulga omavalitsuste vahel, sh eriti tuntavalt pealinnas. Selline vastasseis taastoodab ennast juba aastakümneid ning pigem süveneb, mitte ei...

9
15

Ja kindlasti samas valimispiirkonnas, kust kavatseb parlamenti saada.

15
37

Kuna ülemvõim on rahvas ja kõrgem võim riigikogu, siis on mõtetu pidada
nii kulukat ametikohta nii väikeses riigis nagu Eesti. 30-40 a. pärast ei jõua
Eesti ülal pidada seda ekspresidentide hulka, mis siis juba on.

37
53

Riigikogu valimistel saaks oma hääle anda vaid partei poolt.

Vastavalt valimistulemustele nimetaksid parteid oma esindajad Riigikogusse, mis annaks eelduse sellele, et Riigikogus teeksid tööd inimesed, kellel on selleks pädevus.

Ühtlasi jääks ära igasuguste peibutuspartide jms lend, kelle tööefektiivsus Riigikogus on rohkem kui küsitav.

Praegu...

0
25

Mina sooviks, et valimistel saaksin hääletada erakonna või rahvaühenduse poolt. Valitavate kandidaatide nimekirja paneksid kokku erakonnad või rahvaühendused ja viimased võtaks reaalse vastutuse iga saadiku tegevuse või tegevusetuse eest, Vastutuse protseduurid tuleks veel välja töötada.. Meie, valijad, ei saa anda üksikisikule mandaati, sest me...

5
30

В Эстонской парламентской республике права и полномочия президента ограничены настолько что эта должность просто не нужна. Кроме того народ Эстонии по конституции лишён права его выбирать. Тем более почему народ должен тогда его содержать и оплачивать его гастроли и разного рода балы и приёмы? Пусть если он нужен парламенту то они и оплачивают...

0
10

Pakuksin süsteemi, mis lähtub minu kogemuslikust veendumusest, et Eesti ei vaja enam 101-liikmelist alaliselt Toompeal istuvat esinduskogu. Loomulikult tähendaks see põhiseaduse muutmist, kuid see on ju meie oma riik ning mitte jumala antud, vaid meie endi vastuvõetud põhiseadus.

Nagu mõnes teiseski riigis (nt Leedus, Prantsusmaal jm), võiks igal...

9
19

Ettepaneku autor Tiiu Salasoo, saabus e-posti teel:
Olles veendunud praeguse Riigikogu valimissusteemi ebaotstarbekuses, lisan ettepaneku selle muutmiseks:
Jagada Eesti 101 valimisringkonnaks ca võrduva arvu kodanikest liikmetega. Iga kodanik võib esitada oma ringkonda ühe kodanikust kandidaadi, ka iseenda. Kandidaate võib seada igas...

1
21

Ettepaneku autor Olev Joonase, saabus e-posti teel:
Rahvaesindajate valimiseks omavalitsuste volikogudesse ja riigikogusse lõpetada
ebaturvaline e-valimine !!
Valimised organiseerida korralikes valimispunktides, kus selle õiguspärast läbiviimist saavad jälgida parteide volitatud esindajad. Hääletuse saladuse tagamiseks peab valija oma valimissedeli...

17
21

Esimene voor toimub sarnaselt nagu praegu. Kuid kõik kes saavad alla 20% lihtkvoodi jaoks vajalikest häältest või ei osutunud valituks muul põhjusel lähevad teise vooru. Sellise süsteemi eeliseks oleks regionaalse arengu soodustamine. Kui praegu on olemas oht, et nn vale volikogu valinud regioonid saavad vähem raha, siis see vähendaks sellist...

2
20

Euroopa riigid ei kasuta e-valimisi kuna nende tulemused pole kontrollitavad.

33
38

20 aasta jooksul ei ole erakonnad suutnud üles ehitada riiki, millisest me unistasime kui seisime Balti ketis.
Ettepaneku sisu:
1. moodustada valimisringkonnad maakondadest lähtudes
15 maakonda + Tartu + Tallinna 4 ringkonda - kokku 20 ringkonda
2.. igale ringkonnale anda 5 mandaati + 1 mandaat Tallinna suurima valijate arvuga ringkonnale.
3....

9
21

Viia AJUTISELT, kaheks riigikogu valimisperioodiks (8 aastaks) sisse minimaalne naiste osakaal nii riigikogus kui valitsuses. Esimesel valimisperioodil näiteks min 25 % ja järgmisel min 50%.

Eesmärgid ja põhjendused:
1 Ettepaneku peamine eesmärk on tahtlikult kiirendada ühiskonnale vajalike muudatuste elluviimist. Leian, et teatud muutuste...

9
29

Toetan mõtet, et valimisnimekirjad võiksid olla koostatud põhimõttel: naine, mees,naine mees, naine, mees jne. Loodus on loonud kaks sugupoolt selleks, et elu saaks edasi antud.
Looduselt on alati õppida. Pealegi on see väärikuse küsimus. Mehed-naised võrdsete partneritena täiendavad teineteist. Mehed-naised tajuvad erinevalt maailma ja...

17
45

Riigikogu võiks ja peaks koosnema kahest üksteisele mitte alluvast kojast.Alamkoda ja ülemkoda.Ülemkoda võiks olla saadikuga 101,alamkojas võiks olla saadikuid 301 ringis.Alamkoda oleks konkreetse seaduse ettevalmistusega tegelev nn. üksus,kus saadikud on jaotatud valdkondade kaupa. Alamkoja kaudu saab riigi juhtimisse ja seaduseloome protsessi...

0
18

Oluliselt tuleks suurendada riigikogu valimistel valmisringkondade arvu (ideaalis 101-ni), tagamaks et ringkonnad oleksid valijate arvult võrdsemad ja et iga valija tunneks ja teaks igat saadikukandidaati ja et saadiku side ei katkeks valijatega ka pärast valimisi.

2
25

Ettepaneku autor Mart Herman, saabus e-posti teel:
Lõpetada e-valimised, kuna need ei ole kooskõlas EV põhiseaduse 60

13
19

Kehtestada kord, et volikogudesse ja riigikokku valitud inimesed peavad peatama oma osaluse erakondades sh ei osale erakondade koosolekutel ja ei tohi erakondi rahaliselt toetada. Sel juhul esindavad nad oma valijaid, mitte erakonda. Nende taasesitamine erakonna kandidaadina ei sõltu mitte nende rahalisest toetusest erakonnale, vaid sisulisest...

17
25

kasutusele võtta läbipaistvast plastikust hääletuskastid. Piisab kui hääletuslaual oleksid 20 cm kõrgused äärised. Vaatlejad mitte lähemale kui 3 m ei lastaks. TÄHTIS on veel et hääletussedelid suureneksid tavaliseks A-4 mõõduks. Aga siis on neid keerulisem käisesse , taskusse või põue toppida. SEE KÕIK ON VAJALIK VALIMISKARUSSELLIDE...

10
24

Käesolev mõte tekkis mul paljude kommentaaride ja ettepanekute lugemise tõttu.
Ühelt poolt soovitakse erakondliku demokraatia tugevnemist (rohkem erakondi, lihtsamat asutamist), teisalt tahetakse lihtsustada nn "vabatmeeste" (sisluiselt rahva lemmikute) pääesmist riigivõimu juurde (parlamenti) ning siis ollakse hädas nn "kummitempli sündroomiga"...

4
27

Saadik, kes vahetab erakonda ning ei ole valituks osutunud isikumandaadiga või on erakonnast välja heidetud peaks loovutama saadikukoha erakonnale millesse ta kuulus.

11
18

Toore tulevikuvisioonina pakun välja Riigikogu likvideerimise. E-riigi arengu jätkudes ja ülemusliku EL seaduste teegi arenedes muutub Riigikogu vähevajalikuks, erinevalt Vabariigi Presidendist kui riigi toimimise garandist ja valitsusest kui igapäevase riigisisese arengu suunajast.
Seadusandlus saaks toimima umbes selliselt, et rahvas koostöös...

1
24

Ettepanek muudab kompensatsioonimandaatidega saadavaid mandaate.
Ettepaneku sisu:
1. Iga hääletaja valib ühe kandidaadi poolt ja samas on õigus anda ka vastuhääl erakonnale või üksikkandidaadile.
2.Valimistulemuste selgitamisel määratakse seni kehtiva korra kohaselt isiku- ja ringkonnamandaadid.
3. Erakonnale üle jäänud poolthäältest lahutatakse...

10
23

nii ja nii palju ettekandeid , ettepanekuid , seaduseparandusi. Liigagi palju on meie juhtorganites pudrusuid kes sõnagi suust välja ei saa. Kelle avaliku väljendusoskuse eest võiks rasvase hinde 1 panna. Kelle arusaamad seaduse tõlgendamisest on alla tavainimese oma , kuid kes on osanud ennast õigel ajal nihverdada mõne avaliku poliitiku...

5
23

Praegu kasutusel oleva proportsionaalse valimissüsteemi puuduseks on asjaolu, et igast valimisringkonnast valitakse, vastavalt mandaatide arvule, mitu saadikut, kes ükski ei oma sisulist mandaati selle valimisringkonna valijate esindamiseks, mandaadi saavad parteid, mitte valitud. Et saadiku hääl omaks kaalu valitavas kogus peab ta omama mitte...

6
24

Ettepaneku autor Gunnar Karu, saabus e-posti teel:
Valimissedeliga hääletamisel ei tohi valimiskabiinis olla ühtki kõrvalist isikut.
E-valimisel võib tädi Maalit konsulteerida "nõustaja", kes hoolitseb,
et tädi Maali hääl läheks "nõustaja" soovitud kandidaadile.
Selline olukord tuleks edaspidistel e-valimistel elimineerida.

21
31

Oleks siis kui valimised oleks täiesti avalikud, s.t. iga inimene saab kontrollida iga teise inimese hääletustulemust. See välistaks absaluutselt igasuguse võltsimise, naabrid ja sugulased ja sõbrad toimivad täiusliku konktrollmehhanismina.

11
36

idee aluseks on Karotamm-e ettekanne 1946 parteipleenumil. mlilline osutab rahva suutmatusele ,hallata antud territooriumi ,ilma eemaloleva keskvoimu kontrollita .Kohalik voim ei taga territooriumi rentaablust ja kasumit .
Karotamme tekst :Vene-Balti tehases oli esimese maailmasoja paevil 11 000 toolist ja seal ehitati kuni 30 000 -tonniseid...

2
25

Suurendada oluliselt parlamendi liikmete arvu.
I koda, nagu riigikogu praegu võib töötada samadel põhimõtetel.
II kojas on liikmeid vähemalt 500. Teise koja töö toimub ainult elektrooniliselt ning füüsiliselt kokku ei tuldagi. Kõik teise koja liikmed on valitud omavalitsustest ning töötavadki kohalike inimeste esindajatena oma tavapärases...

2
32

mitte aga parteikontori või valimisseadusest lähtudes. Et valija saaks kindel olla juba enne valimisi et tema hääl saab piisavalt esindatud nii tema poolt valitud saadiku kui ka talle ISIKLIKULT SOBIVA asendusliikme läbi. Jääks neid nn. - SUU VETT TÄIS poliitilisi broilereid ka saadikukohtades vähemaks.

4
25

Aegajalt halbade valikute hulgast parima tegemine võiks olla kodaniku kohus.

Kohustuslikud valimised võiks toimuda tööpäevadel ja olla riigipühad. Et kõik ikka valima jõuaks ja kaela sadanud kohustuse tõttu väga ei mossitaks.

8
34

Eesti on väike riik ja on ebaotstarbekas pidada üleval mitut dubleerivat meeskonda. Seega on õige presidendi ja peaministri amet ühendada. President valitakse üldrahvalikel valimistel ja temal on õigus moodustada valitsus. Näiteks USA-s on selline süsteem igati efektiivne ja toimiv.

39
59

sõitma, kuna tänane Riigikogu praktika näitab et saadikud smugeldavad ennast igasugustesse Euroopa ja Eesti komisjonidesse ning siis hakkab üks pidev turnee töö tähe all mööda laia maakera . Ja kõik mingite häguste eesmärkide valguses ning rahva rahakotil ratsutades. Las saadiku NÕUNIK (aitab ühest küll) rändab - aga rahvasaadiku enda kohus ON...

2
36

Eesti on olnud okupeeritud 1940 - 1994! selle aja jooksul on okupant saatnud siia venestamise eesmärgil ligi 400 tuhat inimest, et eesti venestada! 1949 a Genfi konvensiooni järgi on see keelatud, ja peale okupatsiooni lõppu, peavad asunduskolonialistid lahkuma okupeeritud riigist!
Miks anti neile ajatu elamisluba? Miks elavad siin ja valivad...

16
39

Idee on selles, et riigi ülalpeetavad ei ole valijana ülearu motiveeritud investeeringute poolt hääletama. Arvestades riigi ülalpeetavate kasvavat hulka (rahvastik vananeb) on pikas perspektiivis oluliste asjade läbiviimine aina keerulisem.
Muide nende valijate hääled peaks olema näha, aga mitte arvesse minema. See tähendab, teave ülalpeetavate...

8
39

Praegused valijad saavad õiguse hääletada juba seaduste vastuvõtmise poolt/vastu. Kui me ise ei taha hääletada, siis võime oma hääle delegeerida kolmandale isikule, kes siis hääletab meie eest. Samas on meil igal hetkel võimalus kontrollida, iga seaduse juures, kuidas meie häälega käituti. Kui teeme seaduse vastuvõtmise kahe etapiliseks, kus...

6
47

Vastav keeld on sätestatud Riigikogu valimise seaduse 4 lg-s 3 ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse 4 lg 3 p-s 2, millega ei võta isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust, hääletamisest osa. Analoogne keeld on ka kohaliku omavalitsuse valimise seaduse 5 lg-s 4, mille kohaselt „[h]ääletamisest ei võta osa...

12
50

Et mitte raisata rahva raha ja aega, piisab ühtedest valimistest- kohaliku omavalitsuse volikogu valimisest. KOV volikogu saadab oma esindaja maakonda- maakonnavolikokku ja viimane omakorda Toompeale riigikokku.
Samas peaks ka vallavanem või linnapea olema samadel valimistel otse valitav. See ehk välistab võimaluse, et pealinnast saadetakse...

7
34

Ettepaneku autor Urmas Koidu, saabus E-posti teel:
Igal Riigikogu liikme kandidaadil peab olema vähemalt viis last, va kui see ei ole tervislikel põhjustel võimalik.
Selgitus: meie demograafiliselt madalseisust ülesaamiseks tuleb kõige tähtsamatel otsustajatel eeskuju näidata, mitte sellest rääkida, kui tähtsad on lapsed. Riigikogu liige,...

5
42

Kes maksab pab saama ka muusikat tellida. Maksumaksjad peavad riiki üleval. Seega on igati õiglane kui ainult tegelikult makse maksnud omavad hääleõigust. Võibolla isegi proportsionaalselt oma maksude suurusega. Veel on variant kehtestada vabatahtlik kodaniku maks mille tasunud saavad ühe hääle, mitmekordselt tasunud ka mitu häält. Oleks täiesti...

9
47

Eesmärgiga aktiviseerida kodanikke on tarvilik kehtestada valimistel osalemise kohustus.
Valimistel mitteosalejatele teovõimelistele kodanikele kehtestada sanktsioonid. Sanktsioonideks võiksid olla avalikustamine, trahvid jms.
Olukord , kus umbes pooled valijatest ei osale valimistel. halvab arengut igas mõttes. Teovõimelised kodanikud, kes...

24
56

Praegu valib Eesti kodanikkond Riigikogu ametisse neljaks aastaks. Nagu lähiminevik on ilmekalt tõestanud, leiab selle aja jooksul nii Eestis kui ka Eestit mõjutavas lähiümbruses ja globaalselt kogu maailmas aset nii palju muutusi, et paljude otsuste langetamiseks pole 4aastaks valitud parlament saanudki rahvalt mandaati küsida. Selle asemel...

3
56

1- need ei ole mingilgi määral kontrollitavad opositsiooni/välisvaatlejate poolt
2- need eiravad paljusid demokraatlike valimiste protseduurilisi reegleid (kõigil pole ligipääsu, valimist võidakse survestada või teostada hoopis kolmandate isikute poolt ID-kaardi ja parooli loovutamisel
3- tulemustega võivad manipuleerida programmile küllalt...

25
51

Anname igale häälele näiteks 1 euro kuus. Kui inimene delegeerib oma hääle kolmandale isikule, siis kantakse ka see 1 euro üle reaalsele hääletajale. Kui kodanik võtab oma hääle tagasi või delegeerib selle kellelegi teisele, siis samuti suunatakse ka see 1 euro ümber. Selline poliitpalk distsiplineerib selle hääle saajat ajama oma joont...

2
44

Et murda meeste monopoli valitsemises kehtestada 50 % naiste ja meeste sookvood.

5
52

Meil võiks olla 101 valda ja vallavanemad käiksid 4 korda kuus Tallinnas. Neist olekski see riigikogu.Vallavanemad teaksid kindlasti ,millist seadust oleks vaja ja kuidas see töötab tema kodukohas.Oleks ka inimeste kaasatus ja jääks ära see tohutu raha raiskamine kellegi arvelt

6
48

Selleks tuleb kehtestada analoogselt noortele ka kõrges eas olevatele valitajele vanusepiirang. Pakun välja, et see oleks alates 75 eluaastast. Argumendid:
a) Vähendades eakate arvu suurendame lapsevanemate suhtelist osakaalu valijate hulgas. See ettepanek peaks olema sobilik kehtiva Põhiseaduse raames. Laste eest lisahäälte andmine on...

3
51

Kui kandidaat ei osutunud valituks siis peaks ta saama oma hääled suunata teisele kandidaadile. See lahendab kaduma minevate häälte probleemi ja austab ka valijate soove, lisaks kaob vajadus mitme valimisvooru järele kui valitakse ühte isikut.

Süsteem on korrektsem kui samaaegselt on ka valijatel õigus ja võimalus oma hääli ümber suunata.

...

2
46

У нас Европейская страна, мы в ЕС. И при всем при этом не даем гражданство тем, кто тут родился, и всю жизнь прожил, тут. Просто правящим партиям не выгодно давать им гражданство, т. к. они сразу проиграют выборы. Даже в США, если самолет пролетал над их территории, и там родился ребенок, то у него уже есть гражданство. У наши политики...

15
66

Tasuks kaaluda Eesti Vabariigi 1938-aasta põhiseaduse eeskujul kahekojalise rahvaesinduse sisseviimist. Tollane Riigikogu koosnes Riigivolikogust ja Riiginõukogust.
Riigivolikogul oli kaheksakümmend liiget, kes valitakse üldisel, ühetaolisel, otsesel ja salajasel hääletamisel ning isiku valimise teel enamusvalimise põhimõttel.
Riiginõukogu...

5
50

Eesti hea tulevik on nii hea kui head on täna meie laste arenguvõimalused. Liiga paljudel lastel
on Eestis praegu halvad arengutingimused. Arvan, et andes alaealiste laste isadele ja emadele (või nende laste tegelikele hooldajatele) valimistel lisahäälte võimaluse saame oodata ainult positiivset tulemust. Positiivset - ehk laste vajaduste...

5
62

Ministrid on vaja teha rahva poolt otsevalitavaks. Võimalus koos meeskonna ja konkreetse tegevuskavaga, mida konkreetsemaga, seda parem. Olgem ausad. Nii valimisprogrammid kui koalitsioonilepped on umbisikulised ja suuresti just seeläbi mittesiduvad. Ministrid, kui äärmiselt olulised Eesti elu arendajad, pannakse paika tagatubades, hääleralli...

8
62

Perekond on ühiskonna liige - väikseim almhulk, millel on kogu ühiskonnaga sarnased huvid ja omadused. Näiteks jätkusuutlikkus ja surematus. Igati loogiline oleks, et tähtsaid ühiskonnaelu puudutavaid otsuseid teeksid just sellised ühiskonna liikmed - pered. Hääleõiguslik pere oleks siis näiteks ema, isa ja vähemalt kaks alaealist last. Praegu...

1
77

Valimistel peaksid saama vanemad lisahääle oma alaealiste laste eest. See muudaks riigi ja kohalike omavalitsuste poliitika oluliselt lastesõbralikumaks ja pikemas perspektiivis suurenaks sündivust. Loomulikult ei lastele valimisõiguse andmine ise mingi imerohi ja kohe kõiki probleeme automaatselt ei lahenda, kuid see viib ühiskondliku...

34
123

UUS VALIMISSEADUS -1.Riigikogu valimistest võivad osa võtta peale eesti kodanike ka Eestis elavad alalise elamisloaga mittekodanikud, kes on elanud Eestis vähemalt viimased 20 .a.. 2. Valimisringkond on üks üle terve Eesti, kandidaate saavad esitada nii parteid, kui ka üksikisikud.
Üksikisikutele oleks Riigikokku valimisel piirnorm, mitte üle...

4
79

Ettepaneku autor Hans H Luik, saabus e-posti teel:
Kuna paremaid ideid demograafilise katastroofi vältimiseks ei ole, tuleks proovida Margus Tsahkna Riigikogus esitatud ideed laste hääleõiguse suhtes. Siiski peaks otsuse tegema tähtajalise, st näiteks 8 aasta möödudes tuleks riigikogu täiskogul uuesti hääletada, et soovitakse eksperimenti jätkata...

25
122

Kuna internetihääletus on küsitav õigsuse suhtes, lõpetada internetis valimised. Interneti häkkerluse leviku tõttu ja tihti ka mitte avastamise tõttu, on õiglane kõikide valijate suhtes e valimiste kaotamine.

41
99

Valitsusse ja riigikokku ainult naised. Seni kui Eesti rahva iive muutub positiivseks.

6
98

Täna hääletab suur osa valijatest veel paberil hääletussedelitega, mistõttu pole valimised veel piisavalt tõhusad (paberikulu, ajakulu, inimressursi kulu, võimalikud vead häälte kokkulugemisel jms). Teen ettepaneku kaotada ära pabersedelid ja minna üle 100% elektroonilistele valimistele, kusjuures hääletada saaks nii isiklikust arvutist kui ka...

32
121

Kaotada e-valimised, kuna häältega manipuleerimise võimalust andmehoidlas pole võimalik välistada. Vabariigi Valimiskomisjon ei anna e-valimiste süsteemiarhitektuuri kohta ammendavaid vastuseid ning seda pole võimalik usaldada (http://vvk.ee/valijale/e-haaletamine).

45
130

riigikogulaste arv kahekordseks , palk poole väiksemaks. tulemus - lõpeb ära vigisemine suure töökoormuse üle, jääb äkki aega asjadesse süüvida. inimesed, kes lihtsalt lobisemise ja nupulevajutamise eest SUURT raha tahavad ei kipu sinna enam. tulevad äkki inimesed, kelle süda tõesti muretseb, kes tahavad ja suudavad mõelda EESTI RAHVAST , mitte...

3
125

Eestis korraldatavad e-valimised ei ole ausad, kontrollitavad ning on minu hinnangul vastuolus põhiseadusega. Minu ettepanek on mitte korraldada e-valimisi ja seda kõikidel valimistel.

49
183