Kuidas rahvakogu korraldada?

– See leht täieneb peagi! –

  • Juhised rahvakogu planeerimiseks
  • Tekstijuhised (mõjude hindamise tabel jne)
  • Juhised veebi jaoks: rahvaalgatus.ee, rahvakogu githubis jne
  • Rahvakogu õnnestumise kontroll-nimekiri  

 

Nõu ja jõuga abistavad seniste rahvakogude korraldajad. Nende tabamiseks:

info@kogu.ee

640 8717