Kuidas rahvakogu korraldada? [täiendamisel]

  • Juhised rahvakogu planeerimiseks
  • Tekstijuhised (mõjude hindamise tabel jne)
  • Juhised veebi jaoks: rahvaalgatus.ee, rahvakogu githubis jne
  • Rahvakogu õnnestumise kontroll-nimekiri  

Nõu ja jõuga abistavad seniste rahvakogude korraldajad.

Nende tabamiseks kirjuta:

urmo.kybar@gmail.com, hillehinsberg@gmail.com, teelepehk@gmail.com, maarjaleena@rahvaalgatus.ee, peetervihma@gmail.com

Ingliskeelsed juhised: