Millistest osadest rahvakogu koosneb?

Kohustuslikud elemendid: ühisloome, avatud osalemine, läbipaistvus.

 

Tervikversioon   Lihtsam versioon
1. Probleemi sõnastamine 1. Probleemi sõnastamine
2. Avalik ideekorje (ühisloome), mis otsib lahendusi sõnastatud probleemile 2. Avatud ideekorje (ühisloome), mis otsib lahendusi sõnastatud probleemile
3. Lahenduste süstematiseerimine 3. Lahenduste süstematiseerimine lihtsamalt, tehnilisemalt
4. Ekspertiis – mõjuhinnangud pakutud lahendustele 4. Valikuline: ekspertiis – mõjuhinnangud pakutud lahendustele
5. Lahenduste süntees: ühiste eelistuste väljaselgitamine – temaatilised seminarid 5. Sobiv formaat eelistuste väljaselgitamiseks
6. Otsustamine: lõplikud ettepanekud või soovitused – Suur arutelupäev 6. Lõplikud ettepanekud või soovitused

 

Autorid: 2013 Rahvakogu meeskond