Millistest osadest rahvakogu koosneb?

Kohustuslikud elemendid: ühisloome, avatud osalemine, läbipaistvus.

 

Tervikversioon   Lihtsam versioon
1. Probleemi sõnastamine 1. Probleemi sõnastamine
2. Avalik ideekorje (ühisloome), mis otsib lahendusi sõnastatud probleemile 2. Avatud ideekorje (ühisloome), mis otsib lahendusi sõnastatud probleemile
3. Lahenduste süstematiseerimine 3. Lahenduste süstematiseerimine lihtsamalt, tehnilisemalt
4. Ekspertiis – mõjuhinnangud pakutud lahendustele 4. Valikuline: ekspertiis – mõjuhinnangud pakutud lahendustele
5. Lahenduste süntees: ühiste eelistuste väljaselgitamine – temaatilised seminarid 5. Sobiv formaat eelistuste väljaselgitamiseks
6. Otsustamine: lõplikud ettepanekud või soovitused – suur arutelupäev 6. Lõplikud ettepanekud või soovitused

Nimekirja autorid: 2013 Rahvakogu meeskond

 

Arutleva demokraatia isaks peetav professor James Fishkin rakendab lisaks ülaltoodule sotsioloogilist küsitlust juhuslikult valitud inimeste seas nii enne kõiki loetletud etappe kui ka pärast lõplike ettepanekute või soovituste vormistamist. Sotsiaalteadlased on aruteludele tuginevate arvamusküsitlustega (prof Fishkini patenteeritud deliberative polling meetodiga) tõestanud, et tänu tasakaalustatud eksperthinnangutele ja aruteludele teevad mis tahes tausta ja teadmistega inimesed teadlikumaid otsuseid kui tavapärases arvamusuuringus või rahvahääletusel.