Kontakt

Rahvakogu kui ühisloomemeetodi levitamisega tegeleb Eesti Koostöö Kogu.

Uute rahvakogude tekkimisele aitavad kaasa ka teised organisatsioonid ja inimesed.

 

Koostöö Kogu kontaktandmed:

tel +372 640 8717

e-kiri info@rahvakogu.ee

www.kogu.ee