juhised rahvakogu kui ühisloomemeetodi kasutamiseks

Mis meetod see on?

Rahvakogu on arutleva demokraatia põhimõtteid järgiv ühisloome-meetod. Rahvakogu abil saab langetada teadlikke ehk informeeritud  otsuseid, tõsta üldist teadlikkust mingitel teemadel, otsida lahendusi selgelt piiritletud probleemile, selgitada välja eelistused või ühisarvamuse.

loe edasi

Millal kasutada rahvakogu?  Millal mitte?

Teema peab pakkuma avalikku huvi kas üleriigiliselt või ühes piirkonnas

– Teema on püstitatud võimalikult suure elanikkonna või sidusrühma huve arvestades

loe edasi 

Millistest osadest rahvakogu koosneb?

Kohustuslikud elemendid: ühisloome, juhuslik valim, läbipaistvus.

loe edasi 

Kuidas rahvakogu korraldada?

  • juhised rahvakogu planeerimiseks
  • tekstijuhised (mõjude hindamise tabel jne)
  • juhised veebi jaoks: rahvaalgatus.ee, rahvakogu githubis jne 

Nõu ja jõuga abistab: …

loe edasi 


Kuula raadiosaadet rahvakogudest Eestis ja mujal:

Jälgi Rahvakogu fb-lehte, kus palju rahvusvahelisi näiteid (citizen assemblies): https://www.facebook.com/Rahvakogu/