juhised rahvakogu kui ühisloomemeetodi kasutamiseks

– See leht on täienemisel! –

Mis meetod see on?

Rahvakogu on arutleva demokraatia põhimõtteid järgiv ühisloome-meetod. Rahvakogu abil saab langetada teadlikke otsuseid, tõsta üldist teadlikkust mingitel teemadel, otsida lahendusi selgelt piiritletud probleemile, selgitada välja eelistused või ühisarvamuse.

loe edasi

 

Millal kasutada rahvakogu?  Millal mitte?

Teema peab pakkuma avalikku huvi kas üleriigiliselt või ühes piirkonnas

– Teema on püstitatud võimalikult suure elanikkonna või sidusrühma huve arvestades

loe edasi 

 

Millistest osadest rahvakogu koosneb?

Kohustuslikud elemendid: ühisloome, juhuslik valim, läbipaistvus.

loe edasi 

 

Kuidas rahvakogu korraldada?

  • Juhised rahvakogu planeerimiseks
  • Tekstijuhised (mõjude hindamise tabel jne)
  • Juhised veebi jaoks: rahvaalagtus.ee, rahvakogu githubis jne
  • Rahvakogu õnnestumise kontroll-nimekiri  

Nõu ja jõuga abistab: …

loe edasi