Millal kasutada rahvakogu? Millal mitte?

 

Millal sobib rahvakogu meetodit kasutada?

Millal ei sobi rahvakogu      kasutada?

 • Teema peab pakkuma avalikku huvi kas üleriigiliselt või mingis piirkonnas
 • Teema lähtub erahuvist
 • Teema on püstitatud võimalikult suure elanikkonna või sidusrühma huve arvestades (nt põhiseadusega seotud õigused, pensionisüsteem)
 • Probleem või teema puudutab vaid kitsast huvirühma
 • Probleem, millele lahendust otsitakse, on selgelt sõnastatud
 • Kui pole selgelt sõnastatud probleemi, vaid soovitakse lihtsalt arutada
 • Lahendustele suunatus: vastuseid otsitakse kuidas-küsimustele
 • Võimalik on sõnastada ainult kas-küsimusi
 • Osalemisvõimalused on kõigile tagatud (nt veebipõhine lahendus) ning osalevad ka need, kelle võimuses on vastu võtta otsuseid, millest sõltub eesmärkide täitmine

 

 • Usk ühisloomesse ehk osalejate panuse väärtustamine: koos oleme targemad kui üksi

 

 • Protsessi oodatav tulemus ja selle vastuvõtja on teada: kas ettepanekud või lahendused on mõeldud parlamendile või kohalikule omavalitsusele või mujale
 • Osalemine on piiratud valitud osalejatele.

 

 

 

 

 

Kontroll-nimekirja autorid: 2013 Rahvakogu meeskond