Mis meetod see on?

– See leht täieneb peagi! –

Rahvakogu on arutleva demokraatia põhimõtteid järgiv ühisloome-meetod. Rahvakogu abil saab langetada teadlikke otsuseid, tõsta üldist teadlikkust mingitel teemadel, otsida lahendusi selgelt piiritletud probleemile, selgitada välja eelistused või ühisarvamuse.

 

Mis on arutlev demokraatia?

See on demokraatia vorm, milles poliitilised otsused tehakse konsensuse baasil. Kui tavaliselt on demokraatias oluline koht hääletamisel, siis arutlevas demokraatias on oluline avalik diskussioon.

Loe rohkem arutleva demokraatia kohta Wikipeediast.

 

Mis on ühisloome?

Ühisloome on osaluse vorm, mis tekitab ühiskonnas mingi muutuse.

Muutust võivad tekitada:

  • uued teadmised
  • arusaam probleemi olemusest
  • võimalikud lahendusvariandid
  • tarkuse ja kogemuste koondamine
  • inimeste võimustamine