Mis meetod see on?

Rahvakogu on arutleva demokraatia põhimõtteid järgiv ühisloome-meetod. Rahvakogu abil saab langetada teadlikke otsuseid, tõsta üldist teadlikkust mingitel teemadel, otsida lahendusi selgelt piiritletud probleemile, selgitada välja eelistused või ühisarvamuse.

Rahvakogu sobib eriti hästi polariseerunud teema lahendamiseks või poliitilise tupiku olukorras.

Mis on arutlev demokraatia?

See on demokraatia vorm, milles poliitilised otsused tehakse konsensuse baasil. Kui tavaliselt on demokraatias oluline koht hääletamisel, siis arutlevas demokraatias on oluline avalik diskussioon.

Loe rohkem arutleva demokraatia kohta Vikipeediast.

Mis on ühisloome?

Ühisloome on osaluse vorm, mis tekitab ühiskonnas mingi muutuse.

Muutust võivad tekitada:

  • uued teadmised
  • arusaam probleemi olemusest
  • võimalikud lahendusvariandid  
  • tarkuse ja kogemuste koondamine
  • inimeste võimustamine

Üle maailma kasutatakse rahvakogu meetodit aina enam kliima-teemade lahendamiseks, nii riikides kui ka linnades ja regioonides.

Loe Teele Pehki artiklit võimalikust Eesti kliima-rahvakogust (ilmus Vikerkaare ökovisioonide numbris 2019).

Ingliskeelsed kirjeldused rahvakogudest (citizen assemblies):

What are Citizen Assemblies? (3 lk, pdf) Electoral Reform Society 2019

The Extinction Rebellion Guide to Citizens’  Assemblies (pdf) 2019

What are the effects of deliberations? Involve, UK

Marcin Gerwin “Citizens’ Assemblies. Guide to Democracy that Works” 2018 samm-sammulised juhised rahvakogu korraldamiseks eeskätt linna tasandil. Raamatu autor on Poola linnade elanikekogude korraldaja ja arutleva demokraatia ekspert.