TOIMUNUD RAHVAKOGUD

2017 Uue eakuse rahvakogu

16. märtsil 2017 käivitus uue eakuse rahvakogu, mis on osa Eesti Koostöö Kogu 2016-2017 aastatel väldanud Pension 2050 programmist. Uue eakuse rahvakogu mõte oli käivitada ühiskondlik arutelu tuleviku eakusest (uue eakuse visioon) ning otsida lahendusi eakapõlve ümbermõtestamiseks ja -kujundamiseks.

Kuidas peaksid tänased noored aina pikeneva eluea, tulevikus tavapäraseks muutuva elukestva töötamise ja õppimise kontekstis eakapõlveks paremini valmistuma? Avalik arutelu selle üle toimus uue eakuse rahvakogu veebipesas uuseakus.rahvaalgatus.ee.

loe edasi

 

2013 Rahvakogu

Rahvakogu oli kõigile soovijatele avatud algatus, millega valmistati ühisloomeliselt ette muudatusettepanekud poliitilise protsessi ja demokraatia tulevikuga seotud küsimuste lahendamiseks Eestis. Rahvakogu protsess käivitus erakondade rahastamisskandaali ajel. Paarikuuse algatuse viisid vabatahtlikult läbi vabaühendused, erakondade esindajad ja poliitika-uurijad. Esmakordselt Eestis rakendatud meetod osutus edukaks.

2013. aasta Rahvakogu tulemusel muutus erakondade rahastamise kord õiglasemaks, vähenes erakonna asutamise ja parlamendi valimistel osalemise künnis, karmistusid karistused keelatud annetuse vastuvõtmise eest,  laiendati erakondade rahastamise järelevalve komisjoni volitusi ja suurendati alla valimiskünnise jäänud erakondade riigipoolset toetust. Lisaks tekkis parlamendil kohustus arutada vähemalt 1000 allkirjaga kollektiivseid pöördumisi.

loe edasi